Paginacija

NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ:  ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ: ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Ivan Šipuljak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja studentskog rada studenata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Želi se prikazati na koje sve načine studenti zarađuju uz studiranje. Stoga je provedeno anketno istraživanje je u obliku anketnog upitnika koji se sastojao od ukupno 25 pitanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 61 studenta od kojih je polovina studenata prve godine, a druga polovina su studenti podjednako zastupljeni po smjerovima "Bilinogojstvo" i...
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
Vesna Roginek Duh
Cilj ovog završnog rada je istražiti koja su obilježja malih, neformalnih grupe koje djeluju unutar formalne radne organizacije, ispitati razloge njihovog nastanka, komunikaciju unutar grupe, između samih grupa te njihov utjecaj na međuljudske odnose, konflikte i poslovanje same organizacije. Ovim radom prikazani su stvarni odnosi među zaposlenicima poljoprivredno-prehrambenog poduzeća, mljekare Euro-milk d.o.o. temeljem analize rezultata koji su dobiveni promatranjem i anketnim...
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
Mario Šarić
Glavni strateški ciljevi hrvatskog turizma u ruralnom području su ravnomjerni regionalni razvoj, samozapošljavanje i motiviranje mladih za ostanak na selu. Pri tome je ruralni turizam značajan čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja. U radu se istražuju četiri...
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
Dijana Čeh
U prehrani preko dvije trećine svjetske populacije nedostaje jedan ili više esencijalnih minerala, a slaba prehrana mineralima trenutačno se smatra se jednim od najozbiljnijih globalnih izazova čovječanstva koji se može izbjeći. Brojni istraživači nastoje dokučiti kako poboljšati nutritivnu vrijednost osnovnih usjeva, a naročito pšenice. Mnogi su pokazali da postoje značajne razlike u koncentracijama minerala u zrnu žitarica između pšenice (Triticum aestivum L.) i njenih...
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
Andreja Huzjak
Cvjetne vrste za izradu suhih aranžmana mogu se koristi kao ukras na gredici, za rez i za sušenje. Nisu zahtjevne u pogledu tla, vlage, otporne su na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavljaju idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Ako se koriste za sušenje najvažnije je poznavati točno vrijeme berbe da bi cvjetovi zadržali oblik i boju. Istraživanje je provedeno na pet najpoznatijih cvjetnih vrsta Helichrysum bracteatum (slamnati...
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
Tatjana Horvat
Prikazan je uzgoj čistokrvnih svinja pasmina landras i crna slavonska i proizvodnost matičnih krmača na OPG-u Rumek u usporedbi s velikim farmama u RH i drugim obiteljskim gospodarstvima kroz broj oprasene, živooprasene, mrtvooprasene i odbijene prasadi te dogovječnost krmača. Analizom je u razdoblju od 2012. do 2015. godine obuhvaćeno za pasminu landras 3.444 legla na velikim farmama u RH, 3.924 legla na obiteljskim gospodarstvima u RH i 190 legala na OPG Rumek, te za crnu slavonsku...
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
Roman Husak
Bilogora pripada brdskom području stoga pruža odlične mogućnosti za razvoj ovčarstva. Uzgoj ovaca travničke pramenke ima prednost jer pripada kombiniranim pasminama ovaca (mogućnost proizvodnje i mesa i mlijeka), ima izraženu otpornost na bolesti i odlično iskorištava pašnjake. Na bilogorskom dijelu općine Grubišno Polje postoji oko 800 ha pašnjaka i livada pa postoji mogućnost proširenja proizvodnje za postojeća ili nova gospodarstva koja se odluče za proizvodnju ovčjeg...
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
OKVIR RURALNOG RAZVOJA OPĆINE MAČE
Martina Ščapec
U ovome radu predstavljeni su društveni i ekonomski okviri ruralnog razvoja općine Mače. Na temelju podataka dobivenih putem ankete, intervjua i istraživanjem autorice, može se zaključiti da društveni i ekonomski okvir razvoja nije uravnotežen. Glavni razvojni potencijal imaju Sutinske toplice uz koje be se paralelno mogle razvijati djelatnosti poput obrtništva, agroturizma i ostalih oblika turizama, te na taj način utjecati i na društveni okvir razvoja. Društvene institucije...
ORGANIZACIJA STOČARSKE PROIZVODNJE NA OPG-U MATKOVIĆ -SLOVINSKA KOVAČICA
ORGANIZACIJA STOČARSKE PROIZVODNJE NA OPG-U MATKOVIĆ -SLOVINSKA KOVAČICA
Barbara Matković
Tema ovog završnog rada je organizacija stočarske proizvodnje na OPG- u Matković, odnosno praćenje proizvodnih parametara tijekom 2011. i 2012. godine, kao što su ukupna proizvodnja i kemijski sastav mlijeka, način hranidbe i način iskorištavanja zemljišnih površina. Gospodarstvo je tada uzgajalo 15 krava simentalske pasmine i 3 junice, od čega je 16 grla simentalske pasmine, dok su 2 krave holstein pasmine; te drţalo 50 grla junadi u tovu. Istraţivanje je provedeno na OPG-u...
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
Hrvoje Gregurić
Sljedivost domaće robe od značajne je važnosti i za proizvođače i za potrošače zbog visoke stope uvoznog povrća koje se u velikoj mjeri označava (deklarira) kao domaće. VeeMee agroplatforma dugoročno je rješenje za sljedivost proizvoda zbog svih dionika u logističkodistributivnim procesima, a može poslužiti i za ostvarivanje izvoznih prilika. Zbog jednostavnosti korištenja QR koda prihvatljiva je svim zainteresiranim stranama. Važno je naglasiti da je bit sljedivosti...
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Željko Hasanac
Ovčarska proizvodnja na području Grada Garešnice unatoč nedostatku tradicije ima vrlo velike potencijale koji nisu dovoljno iskorišteni. Istraživanjem je utvrđeno da se radi o proizvodnji koja je na promatranom području ozbiljnije prisutna od domovinskog rata odnosno nekih 20-ak godina. Prevladavajući proizvodni smjer je proizvodnja janjećeg mesa pri čemu se mlijeko koristi samo za othranu janjadi. Dominiraju tovne pasmine ovaca od kojih je najzastupljenija solčavsko- jezerska...
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Drago Uđbinac
Provedeno je istraživanje na tri obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije koja se bave uzgojem buše kao izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja te se na njihovim stadima provodi sistematizacija uzgoja i daju preporuke planskog uzgoja i planskog pripusta. Analizom podataka o linijama bikova i rodovima krava u stadima u vlasništvu tih uzgajivača došlo se do podataka koje linije bikova trenutno koriste i koje rodove krava imaju u svojim...

Paginacija