Pages

PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN  DT 1000"  U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN DT 1000" U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
Jiri Mikulić
U radu je analizirana kakvoća rada vučenog uređaja Zupan DT 1000 u postupku zaštite voćaka šljive i višnje. Analizom je utvrđeno da ovaj uređaj omogućuje kvalitetnije i ekonomičnije provođenje zaštite šljiva i višanja. Osim ekonomičnosti i povećanja učinkovitosti, ovim načinom prskanja dobivaju se ekološki prihvatljive šljive i višnje što znači da se dobivaju eko proizvodi koji su još uvijek deficitarni na tržištu te je istraživanim gospodarstvima osiguran plasman.
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
Ivan Ščuric
Tema ovog rada je primjena dezinfekcijskih sredstva u veterinarskoj ambulanti „VET - POINT“. neživim medijima, na površinama, predmetima, u tekućinama i zraku ispod infekcijske doze. Ovaj rad prati primjenu i učinak dezinfekcijskih sredstva u veterinarskim ambulantama. Daje popis sredstava koji se najčešće koriste te njihov sastav. Također prati i moguće metode dezinfekcije, daje osnovne podatke o dezinficijensima koji se primjenjuju u ambulantama te njihovo sastav. Svrha rada...
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI
MESA I MESNIH PROIZVODA
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI MESA I MESNIH PROIZVODA
Sanja Varadin
Primjena HACCP sustava u maloprodaji mesa i mesnih proizvoda analizirana je u mesnici Getro Vrbani u vlasništvu tvrtke Mercator-H d.o.o. Cilj je bio utvrđivanje najčešćih uzroka zbog kojih se javljaju nesukladnosti u primjeni te prijedlozi preventivnih mjera. Metode istraživanja bile su monitoring, anketiranje kupaca, intervju sa djelatnicima mesnice, voditeljem prodavaonice te članovima i voditeljem HACCP tima, proučavanje radnih uputa mesnice, te dostupne sekundarne...
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
Diana Golec
U radu su prikazani postupci provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svinjogojskim farmama i u tvornici stočne hrane u poduzeću Sizim d.o.o. sa ciljem sprečavanja, nastajanja direktnih i indirektnih šteta te pojave i širenja zaraznih i parazitarnih bolesti opasnih za životinje i ljude (zoonoze). Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije propisane su Zakonom o veterinarstvu (NN 70/97), zajedničkog naziva DDD-mjere. Provedba higijensko – sanitarnih mjera u...
PRIMJENA MOBILNE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI KRUMPIRA NA GOSPODARSTVU VAN DEN BORNE AARADAPPELEN (NIZOZEMSKA)
PRIMJENA MOBILNE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI KRUMPIRA NA GOSPODARSTVU VAN DEN BORNE AARADAPPELEN (NIZOZEMSKA)
Josip Miloš
Tijekom obavljanja završne stručne prakse na gospodarstvu Van den Borne Aardappelen, Kraljevina Nizozemska, prikupljeni su podaci o primjeni suvremenih mobilnih tehnologija u preciznoj poljoprivredi. Uz financijsku pomoć Erasmus+ programa aktivnosti za potrebe rada započele su 03.06.2019., te se provodile do 28.09.2019. Precizna poljoprivreda je precizna primjena proizvodnih inputa na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Sam koncept nije nov. Uvođenje informacijskih i komunikacijskih...
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
Mihaela Efendić
Gospina trava (Hypericum perforatum L.) je zeljasta biljka koja koja sadrži ljekovite tvari poput flavonida, eteričnih ulja, gorkih tvari itd. Žuti cvjetovi sadrže sitne točkice crvenog pigmenta hipericina. U radu su istraživane supstance hipericin i rutin u tri uzorka gospine trave. Cilj ovoga rada bilo je dokazati prisutnost istih metodom tankoslojne kromatografije, koja se koristi i u analizama u Belupu d.d. tijekom kontrole sirovine suhog ekstrakta gospine trave. Tankoslojna...
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
Paula Uroić
U radu su analizirani dobri primjeri već postojećih prevedenih projekata iz stranice Europska mreža za ruralni razvoj koji se primjenjuju na općinu Gradec, odnosno na rekonstrukciju dvorca Maksimilijana Vrhovca s ciljem prepoznavanja općine kao ruralno-turističke destinacije. Kroz intervju i razgovor s načelnicom općine Gradec, fotodokumentacijom i pretraživanjem svih dostupnih podataka utvrđeni su nedostaci i mogućnosti analizirane općine, kako bi se pronašli projekti kojima bi...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
Antun Jakopović
Istraživanje je provedeno na OPG FUNTEK TOMISLAV u Prikraju u Zagrebačkoj županiji tijekom 2017./2018. godine. Istraživano je 11 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 18 ha. U pokusu su istraživani sljedeći hibridi: ALVARO, ALLBERICH, CRISTIANO, FACTOR, FRODO, GORDON, LEONARDO, UMBERTO, H9130216, HYBRIROCK, HYBRIROCK Lumiposa. Cilj istraživanja bio je utvrditi prinos i komponente prinosa istraživanih hibrida uljane repice. Pretkultura je bila pšenica. Na površinama su...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
Josipa Valaško
Na pokusnoj površini Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima tijekom 2015./2016. u suradnji s tvrtkom Dekalb postavljen je demonstracijski pokus s 13 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 1,3 ha. U pokusu su istraţivani sljedeći hibridi: Hybrirock (KWS), Artoga (LG), Arsenal (LG), Sherpa (LG), PT200CL (Pioneer), PR44D06 (Pioneer) i sljedeći Dekalbovi hibridi: DK Expression, DK Imminent CL, DK Explicit, DK Exception, DK Exstorm, DK Exquisite i DK Exprit. Cilj ovoga...
PRINOSI I KVALITETA  ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI I KVALITETA ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Martin Juršetić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj oblika vegetacijskog prostora (12,5x8 i 25x4 cm) i prihrane dušikom (s 150 kg ha-1 KAN-a prije početka cvatnje graška), kod dvije sorte stočnog graška, Lessna i Jari stočni grašak (JSG). Istraživanje je provedeno u Križevcima u 2016. Određivana je masa suhe tvari kvržica, udio bjelančevina u nadzemnoj masi i zrnu (u suhoj tvari) te prinos i masa 1.000 zrna. Masa suhe tvari kvržica određivana je dva puta, prije početka cvatnje graška i u fazi...
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Marina Čulina
Cilj rada bio je istražiti utjecaj vegetacijskog prostora oblika 35 x 11 cm i 70 x 5,5 cm (25 zrna/m2) za krmne sirkove (S. bicolor) Tarzan, Zerberus i Merlin i oblika 35 x 8 cm i 70 x 4 cm (35 zrna/m2) za križanac sirka i sudanske trave (S. bicolor x sudanense) Freya na visinu biljaka, prinos svježe mase i suhe tvari te odnosa lista, stabljike i metlice u prinosu suhe tvari kod predstavnika). Sjetva je bila 23. svibnja 2016. u Križevcima. Freya je košena 22. kolovoza, a Tarzan,...
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
Josip Karoglan
U ovom završnom radu opisana je priprema i primjena hranjive otopine kod hidroponskog uzgoja rajčice u Zelenom hitu d.o.o., Ljubljana u 2015. Otopina se pripremala svaka dva do tri dana u tri posude po određenoj recepturi i nakon što se je ručno dobro promiješala, otopina se venturi cijevima dozirala u sustav navodnjavanja kap po kap. Obrok navodnjavanja odredio se na osnovi meteoroloških podataka o naoblaci, intenzitetu Sunčeve svjetlosti i temperaturi zraka. Navodnjavalo se s...

Pages