Paginacija

POSTUPCI PRANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U POGONU SIRANE PRI PROIZVODNJI POLUTVRDOG SIRA U "SIRELI" BJELOVAR
POSTUPCI PRANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U POGONU SIRANE PRI PROIZVODNJI POLUTVRDOG SIRA U "SIRELI" BJELOVAR
Stefani Maltarić
U radu su prikazani postupci provedbi mjera pranja, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u pogonu sirane pri proizvodnji polutvrdog sira u tvornici „Sirela“ Bjelovar. Tvornica je prehrambena te je njen osnovni cilj proizvodnja zdravstveno ispravnog proizvoda. Kako bi se isto ostvarilo potrebna je redovita provedba higijensko – sanitarnih mjera. Primjenjuju se tri vrste pranja, ručno pranje, CIP metoda pranja i kružno pranje. Sva pranja i njihove pojedinosti pri provođenju...
POTENCIJAL MLIJEČNOSTI IZVORNIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
POTENCIJAL MLIJEČNOSTI IZVORNIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ksenija Šikač
Cilj rada bio je utvrditi značaj i važnost uzgoja izvornih pasmina ovaca u Republici Hrvatskoj (RH), te da li mliječno ovčarstvo ima perspektivu u našoj zemlji. Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja potrebno je promatrati kao jedinstveno kulturno, povijesno, genetsko bogatstvo i nasljeđe, ali ih i iskoristiti kroz njihov proizvodni potencijal. Izvorne i zaštićene pasmine pogodne su za korištenje i održavanje pašnjačkih površina, sprječavanje devastacije i sukcesije...
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
POTENCIJALI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U VINARIJI KOVAČEVIĆ
Tomislav Hajdinjak
U radu se prikazuju ruralno turistički potencijali obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – Vinarije Kovačević u gradu Daruvar u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Putem intervjua s vlasnikom OPG-a i analizom ostalih relevantnih izvora podataka analizirana je specifičnost vinarije i ponude u ukupnoj ponudi ruralnog turizma i turizma Bjelovarsko-bilogorske županije. Zaključak rada je da Vinarija Kovačević predstavlja primjer dobre prakse poljoprivrednih, proizvođačkih,...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE DRNJE
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE DRNJE
Zoran Zlatar
Koprivnička Općina Drnje sastoji se od tri naselja; Botova, Drnja i Torčeca i predstavlja primjer područja na kojem se mogu iskoristiti brojne mogućnosti i potaknuti ruralni razvoj. Neki od potencijala na kojima se može temeljiti budući razvoj Općine su blizina granice s Republikom Mađarskom, rijeka Drava i jezero Šoderica te poljoprivreda i ostale gospodarske grane. Cilj rada je istražiti mogućnosti razvoja Drnja putem intervjua i ankete kako bi se potaknuo razvoj i pokrenule...
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
POTENCIJALI RURALNOG RAZVOJA OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
Davor Atlija
U ovom radu se prikazuju i analiziraju potencijali ruralnog razvoja općine Sveti Ivan Žabno u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Sveti Ivan Žabno temelji svoj ruralni razvoj na postojećim društvenim i ekonomskim resursima koje je potrebno i dalje unaprjeđivati. Na temelju podataka iz anketnog upitnika i provedenog intervjua prikazani su najrelevantniji potencijali kao što su poljoprivreda, ruralni turizam, obrtništvo, postojeća infrastruktura i lokalno stanovništvo....
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
PREDNOSTI KASTRACIJE I STERILIZACIJE KUĆNIH LJUBIMACA U URBANOJ SREDINI
Ana Dušak
Cilj rada je istražiti pad brojnosti pasa i mačaka lutalica te utjecaj zahvata kastracije i sterilizacije na zdravstveni status kućnih ljubimaca poznije dobi. Kastracija je kirurški zahvat kojim se uklanjaju spolne žlijezde, odnosno u muških životinja sjemenici (orhidektomija). Sterilizacija je operacija koja obuhvaća kirurško odstranjivanje jajnika i maternice. U radu su predočeni i razmatrani podaci o broju kastriranih i steriliziranih pasa i mačaka od 2016. godine do 2019....
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN  DT 1000"  U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
PRIMJENA ATOMIZERA "ZUPAN DT 1000" U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
Jiri Mikulić
U radu je analizirana kakvoća rada vučenog uređaja Zupan DT 1000 u postupku zaštite voćaka šljive i višnje. Analizom je utvrđeno da ovaj uređaj omogućuje kvalitetnije i ekonomičnije provođenje zaštite šljiva i višanja. Osim ekonomičnosti i povećanja učinkovitosti, ovim načinom prskanja dobivaju se ekološki prihvatljive šljive i višnje što znači da se dobivaju eko proizvodi koji su još uvijek deficitarni na tržištu te je istraživanim gospodarstvima osiguran plasman.
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
PRIMJENA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA U VETERINARSKOJ AMBULANTI "VET-POINT"
Ivan Ščuric
Tema ovog rada je primjena dezinfekcijskih sredstva u veterinarskoj ambulanti „VET - POINT“. neživim medijima, na površinama, predmetima, u tekućinama i zraku ispod infekcijske doze. Ovaj rad prati primjenu i učinak dezinfekcijskih sredstva u veterinarskim ambulantama. Daje popis sredstava koji se najčešće koriste te njihov sastav. Također prati i moguće metode dezinfekcije, daje osnovne podatke o dezinficijensima koji se primjenjuju u ambulantama te njihovo sastav. Svrha rada...
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI
MESA I MESNIH PROIZVODA
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI MESA I MESNIH PROIZVODA
Sanja Varadin
Primjena HACCP sustava u maloprodaji mesa i mesnih proizvoda analizirana je u mesnici Getro Vrbani u vlasništvu tvrtke Mercator-H d.o.o. Cilj je bio utvrđivanje najčešćih uzroka zbog kojih se javljaju nesukladnosti u primjeni te prijedlozi preventivnih mjera. Metode istraživanja bile su monitoring, anketiranje kupaca, intervju sa djelatnicima mesnice, voditeljem prodavaonice te članovima i voditeljem HACCP tima, proučavanje radnih uputa mesnice, te dostupne sekundarne...
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
PRIMJENA MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA SVINJOGOJSKIM FARMAMA I TVORNICI STOČNE HRANE U PODUZEĆU SIZIM D.O.O.
Diana Golec
U radu su prikazani postupci provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svinjogojskim farmama i u tvornici stočne hrane u poduzeću Sizim d.o.o. sa ciljem sprečavanja, nastajanja direktnih i indirektnih šteta te pojave i širenja zaraznih i parazitarnih bolesti opasnih za životinje i ljude (zoonoze). Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije propisane su Zakonom o veterinarstvu (NN 70/97), zajedničkog naziva DDD-mjere. Provedba higijensko – sanitarnih mjera u...
PRIMJENA MOBILNE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI KRUMPIRA NA GOSPODARSTVU VAN DEN BORNE AARADAPPELEN (NIZOZEMSKA)
PRIMJENA MOBILNE TEHNOLOGIJE U PROIZVODNJI KRUMPIRA NA GOSPODARSTVU VAN DEN BORNE AARADAPPELEN (NIZOZEMSKA)
Josip Miloš
Tijekom obavljanja završne stručne prakse na gospodarstvu Van den Borne Aardappelen, Kraljevina Nizozemska, prikupljeni su podaci o primjeni suvremenih mobilnih tehnologija u preciznoj poljoprivredi. Uz financijsku pomoć Erasmus+ programa aktivnosti za potrebe rada započele su 03.06.2019., te se provodile do 28.09.2019. Precizna poljoprivreda je precizna primjena proizvodnih inputa na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Sam koncept nije nov. Uvođenje informacijskih i komunikacijskih...
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
PRIMJENA TANKOSLOJNE KROMATOGRAFIJE U ANALIZI EKSTRAKTA GOSPINE TRAVE (HYPERICUM PERFORATUM)
Mihaela Efendić
Gospina trava (Hypericum perforatum L.) je zeljasta biljka koja koja sadrži ljekovite tvari poput flavonida, eteričnih ulja, gorkih tvari itd. Žuti cvjetovi sadrže sitne točkice crvenog pigmenta hipericina. U radu su istraživane supstance hipericin i rutin u tri uzorka gospine trave. Cilj ovoga rada bilo je dokazati prisutnost istih metodom tankoslojne kromatografije, koja se koristi i u analizama u Belupu d.d. tijekom kontrole sirovine suhog ekstrakta gospine trave. Tankoslojna...

Paginacija