specijalistički diplomski stručni
Konkurentnost voćarskog sektora Republike Hrvatske u odnosu na prekogranične zemlje Europske unije

Ivana Pajsar (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima