Paginacija

AFLATOKSINI U STOČNOJ HRANI I MLIJEKU U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2012, DO 2017.
AFLATOKSINI U STOČNOJ HRANI I MLIJEKU U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2012, DO 2017.
Ivana Gotić
Mikotoksini, sekundarni metaboliti nastali u procesu metabolizma plijesni, imaju negativan biološki utjecaj na zdravlje ljudi i životinja. Najznačajniji među njima, aflatoksin B1, svojim inhibirajućim djelovanjem uzrokuje znatnu materijalnu štetu proizvođačima stočne hrane, dok je njihov metabolit aflatoksin M1 u mlijeku potencijalno opasan za zdravlje ljudi. U razdoblju od 2013. do 2017. analizirano je 203 uzorka stočne hrane na AFB1. Od 52,2% pozitivnih uzoraka u 19,02% sadržaj...
AGROEKOLOŠKI  UVJETI I ISPLATIVOST BILJNE PROIZVODNJE NA OPG MIROVIĆ U 2018. -2019. GODINI
AGROEKOLOŠKI UVJETI I ISPLATIVOST BILJNE PROIZVODNJE NA OPG MIROVIĆ U 2018. -2019. GODINI
Iva Mirović
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mirović je uspješno gospodarstvo koje se već 30 godina bavi poljoprivrednom proizvodnjom te posjeduje znanje i iskustvo, ali i volju i zanimanje za novim saznanjima i poboljšanjima na svom gospodarstvu. Ono je primjer jednog uspješnog i perspektivnog gospodarstva đurđevačkog kraja. Ovo gospodarstvo posjeduje 217,66 katastarskih jutara zemlje ili 125 ha. Od toga gospodarstvo ima 0,63 ha vinograda i voćnjaka. Gospodarstvo posjeduje sve...
AGROEKOLOŠKI UVJETI I AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U OPĆINI KRIŽ U 2020. GODINI
AGROEKOLOŠKI UVJETI I AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U OPĆINI KRIŽ U 2020. GODINI
Pavao Kezić
Tema ovog završnog rada je agroekološki uvjeti i agrotehnika ratarskih kultura. Rad se odnosi na 20 anketiranih poljoprivrednih gospodarstva koja se nalaze u Općini Križ. Od svih ispitanih gospodarstva šest je orijentirano na ratarstvo, a sva preostala su kombinirana gospodarstva. Uvjeti za uzgoj žitarica i uljarica na ovim područjima su vrlo dobri. Prevladava umjereno topla, vlažna klima, koja je vrlo povoljna za žitarice. Ispitana gospodarstva su jako dobro opremljena svom...
AGROEKOLOŠKI UVJETI I AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U OPĆINI KRIŽEVCI U 2019.
AGROEKOLOŠKI UVJETI I AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U OPĆINI KRIŽEVCI U 2019.
Ivan Lukačić
Tema ovog završnog rada je agroekološki uvjeti i agrotehnika ratarskih kultura na području Općine Križevci za čije je potrebe anketirano 19 anketiranih poljoprivrednih gospodarstva. Od svih ispitanih gospodarstva troje je orijentirano na ratarstvo, a sva preostala su mješana gospodarstva gospodarstva. Uvjeti za uzgoj žitarica na ovim područjima su vrlo dobri. Uz tlo koje je dovoljne kvalitete i klima nam izlazi u susret. Prevladava umjereno topla, vlažna klima, koja je vrlo...
AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI
AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI
Domagoj Šajković
. SAŽETAK Anketiranjem 13 većih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava utvrđeno je da na ukupno 2.134 ha poljoprivrednog zemljišta kojeg koriste, odnosno 164 ha po gospodarstvu, najviše proizvode žitarice: kukuruz i pšenicu na 610 ha ili 46,9 %, odnosno na 601 ha ili 46,2 % te uljarice: soju i uljanu repicu na 378 ha ili 29,1 %, odnosno na 163 ha ili 12,5 %. Anketirana gospodarstva su vrlo dobro opremljena ratilima za obradu tla. U osnovnoj obradu tla svih kultura još uvijek...
AGROTURIZAM PINETA - POKRETAČ POSLOVANJA MALIH POSLOVNIH SUBJEKATA
AGROTURIZAM PINETA - POKRETAČ POSLOVANJA MALIH POSLOVNIH SUBJEKATA
Jelena Šantek
Ruralni turizam skupni je naziv za različite aktivnosti i oblike turizama koji se razvijaju na ruralnom prostoru. Ostvaruje se unutar prirodnih i kulturnih resursa na ruralnim područjima, koji omogućavaju brojne turističke aktivnosti i oblikuju veliki broj različitih oblika turizma. Prema broju registriranih ruralno-turističkih gospodarstava i razvoju hrvatskog ruralnog turizma vodeće mjesto zauzima Istra, a pojedinačan razvoj svakog ruralno-turističkog gospodarstva ovisi o malim...
AKTERI RURALNOG RAZVOJA GRADA NOVSKE
AKTERI RURALNOG RAZVOJA GRADA NOVSKE
Biljana Došlović
Predmet ovog rada su akteri ruralnog razvoja grada Novske. Iako je grad Novska zaokružena urbana cjelina, naglasak rada je na ruralnom području koje okružuje grad i najvažnijim akterima ruralnog razvoja, a to su: Lokalna akcijska grupa Zeleni trokut, Udruga mladih Novska, trgovačko društvo Korina proizvodnja d.o.o. Novska i Razvojna agencija Grada Novske – NORA, te Poduzetnički inkubator PISMO. Cilj rada je analizirati glavne aktere ruralnog razvoja koji doprinose socio -ekonomskom...
ANALIZA DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU VESELIĆ
ANALIZA DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU VESELIĆ
Ivan Veselić
Predmet ovog rada je analiza dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Veselić. Osnovna poljoprivredna djelatnost promatranog OPG-a je ekološka proizvodnja voća i povrća. Istu upotpunjuje dvjema dopunskim djelatnostima: preradom prehrambenih proizvoda, te pružanjem usluga noćenja i prehrane na seljačkom domaćinstvu u Parku prirode Lonjsko polje. Svaki proizvedeni višak svježih poljoprivrednih proizvoda koji se, zbog svoje manje kvalitete ili nedostatka...
ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC d.o.o.
ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC d.o.o.
Goran Špigl
Ribarstvo je dugogodišnja tradicija u Republici Hrvatskoj te se shodno razvija i marikultura kao proces uzgoja riba i školjkaša u otvorenom moru ili u spremnicima punjenim morskom vodom. Danas postoji veliki broj tvornica čija temeljna djelatnost je ulov i prerade konzumne ribe. U radu se analizira investicijski projekt kupnje ribarskog broda za ulov i hranidbu ribe poduzeća Orada adriatic d.o.o. čija je temeljna djelatnost ulov i prerada konzumne ribe orade i brancina. Analizom...
ANALIZA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Ana Horvat
Predmet ovog rada je analiza korištenja AGRONET aplikacije u Koprivničko-križevačko županiji. Anketiranjem poljoprivrednika te donositelja odluka s druge strane cilj je donijeti zaključak doprinosi li AGRONET poljoprivrednicima i donositeljima odluka u njihovom radu. Također je cilj, s obzirom na dobivene rezultate, utvrditi kako i na koji način se aplikacija može poboljšati kako bi bila korisnija i učinkovitija za sve korisnike. Za potrebe ovog rada koristila se anketa kao metoda...
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
Jelena Pažur
Na Visokom gospodarskom Učilištu u Križevcima već dvadesetak godina siju se –demostracijsko-proizvodni pokusi različitih hibrida kukuruza od FAO grupa 200-600 pogodnih za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. Nakon berbe analizirani su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji svakog zasijanog hibrida u 2013. Ispitani su sljedeći kvantitativni parametri: prinos zrna, vlaga u berbi, masa 1000 zrna i hektolitarska masa,te kvalitativni pokazatelji : udio masti, udio dušika,...
ANALIZA MANIFESTACIJE "DANI VOĆA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI" OD 2004. DO 2018. GODINE
ANALIZA MANIFESTACIJE "DANI VOĆA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI" OD 2004. DO 2018. GODINE
Tena Gašparić
Dani voća Koprivničko-križevačke županije predstavljaju najznačajniju manifestaciju posvećenu voćarskoj proizvodnji u toj županiji. Manifestacija se tradicionalno održava preko dvadesetak godina, te spada u krug rijetkih koje su se održale i kontinuirano unapređuju svoj sadržaj. Osnovni cilj istraživanja je analizirati navedenu manifestaciju kako bi se utvrdilo povećanje/smanjenje broja proizvođača voća te broja izlagača na manifestaciji u razdoblju od 2004. do 2018....

Paginacija