Pages

AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI
AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI
Domagoj Šajković
. SAŽETAK Anketiranjem 13 većih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava utvrđeno je da na ukupno 2.134 ha poljoprivrednog zemljišta kojeg koriste, odnosno 164 ha po gospodarstvu, najviše proizvode žitarice: kukuruz i pšenicu na 610 ha ili 46,9 %, odnosno na 601 ha ili 46,2 % te uljarice: soju i uljanu repicu na 378 ha ili 29,1 %, odnosno na 163 ha ili 12,5 %. Anketirana gospodarstva su vrlo dobro opremljena ratilima za obradu tla. U osnovnoj obradu tla svih kultura još uvijek...
ANALIZA DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU VESELIĆ
ANALIZA DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU VESELIĆ
Ivan Veselić
Predmet ovog rada je analiza dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Veselić. Osnovna poljoprivredna djelatnost promatranog OPG-a je ekološka proizvodnja voća i povrća. Istu upotpunjuje dvjema dopunskim djelatnostima: preradom prehrambenih proizvoda, te pružanjem usluga noćenja i prehrane na seljačkom domaćinstvu u Parku prirode Lonjsko polje. Svaki proizvedeni višak svježih poljoprivrednih proizvoda koji se, zbog svoje manje kvalitete ili nedostatka...
ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC d.o.o.
ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC d.o.o.
Goran Špigl
Ribarstvo je dugogodišnja tradicija u Republici Hrvatskoj te se shodno razvija i marikultura kao proces uzgoja riba i školjkaša u otvorenom moru ili u spremnicima punjenim morskom vodom. Danas postoji veliki broj tvornica čija temeljna djelatnost je ulov i prerade konzumne ribe. U radu se analizira investicijski projekt kupnje ribarskog broda za ulov i hranidbu ribe poduzeća Orada adriatic d.o.o. čija je temeljna djelatnost ulov i prerada konzumne ribe orade i brancina. Analizom...
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
Jelena Pažur
Na Visokom gospodarskom Učilištu u Križevcima već dvadesetak godina siju se –demostracijsko-proizvodni pokusi različitih hibrida kukuruza od FAO grupa 200-600 pogodnih za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. Nakon berbe analizirani su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji svakog zasijanog hibrida u 2013. Ispitani su sljedeći kvantitativni parametri: prinos zrna, vlaga u berbi, masa 1000 zrna i hektolitarska masa,te kvalitativni pokazatelji : udio masti, udio dušika,...
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL
Tomislav Fabijanec
Juneće meso spada u skupinu visokovrijednih proizvoda animalnog podrijetla. Jedan od bitnijih čimbenika o kojem će ovisiti kakvoća polovica su pasmina i spol. O genetskom potencijalu ovisiti će nakupljanje mišićnog i masnog tkiva u tijelu životinja. Smatra se da kod ženskih grla odlaganje masti počinje ranije i da je ono intenzivnije za razliku od muških grla. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu utjecaja pasmine i spola, kao i njihovu interakciju na klaonička svojstva...
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Martina Zrno
Kako se danas sve više govori o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU i nacionalnih fondova, kao vanjskih izvora financiranja poduzetničke ideje, vrlo je važno pažljivo planiranje projekta od same ideje pa sve do konačne realizacije kako bi se na vrijeme mogle otkloniti eventualne teškoće ili negativni učinci za projekt, te u konačnici i skratiti vrijeme potrebno za njegovu realizaciju. Rad se bavi analizom slučaja planiranja projekta obnove stare građevine u gradu Križevcima...
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Silvija Stipić
U današnje vrijeme potrošači prilikom kupnje prehrambenih proizvoda sve veću pozornost pridaju sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Deklaracije su izuzetno vaţne za potrošače, ali i za sve subjekte u poslovanju s hranom. Predmet ovoga rada jesu deklaracije prehrambenih proizvoda i problemi nepotpunih ili pogrešnih deklaracija. Stupanjem na snagu nove Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani definirana su nova pravila za sve subjekte u poslovanju s...
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
Samantha Lujić
Predmet ovog rada je prikaz povijesnih činjenica koje su utjecale na oblikovanje kulturne baštine u ruralnom području vrbovečkog kraja. Cilj rada je analizirati karakteristike ruralnog društva i njegov utjecaj na razvoj kulturnog identiteta, a svrha rada je, povratno, afirmirati uzajamni odnos kulturne baštine za društveni razvoj vrbovečkog područja, a koju je potrebno očuvati i za sljedeće generacije. U radu je korišten anketni upitnik o socioekonomskim obilježjima...
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
Silvija Mucić
U ovom radu analizira se društveni značaj urbanih vrtova u Gradu Zagrebu putem provedbe intervjua sa stručnjacima zaduženima za razvoj urbanih vrtova i korisnika tih vrtova. Iako urbani vrtovi postoje već desetljećima u Gradu Zagrebu i postojali su primarno zbog uzgoja hrane za vlastite potrebe, danas su urbani vrtovi važni zbog jačanja svijesti o njihovoj ulozi u održivom razvoju, utjecaju ekološki uzgojene hrane na zdravlje čovjeka kao i pokretanju projekta Gradski vrtovi uz...
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH  KONJA U KONJIČKOM CENTRU  MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH KONJA U KONJIČKOM CENTRU MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
Ana Krnetić
U radu se opisuje dresurno jahanje – njegova povijest, načela, pravila i dresurnje radnje. Detaljno su opisane dresurne kategorije, od najniže do najveće, navedeni su bodovi potrebni za prelazak u višu kategoriju od postignute i radnje koje se traže od konja u svakoj od njih. Nakon upoznavanja s dresurnim jahanjem, opisano je korištenje i držanje konja u konjičkom centru Mill Equestrian. Vlasnica centra, gđa Fiona Skiper od malena je vezana uz konje, trenirala je u raznim...
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Nikolina Forić
U sekundarnoj analizi rada istražuju se literaturni izvori o posljedicama koje za sobom ostavlja konvencionalna poljoprivreda, te koliko je nužno ponovno uspostaviti ekološku stabilnost koja je jedan od osnovnih preduvjeta održivog razvoja. Osnovni resurs održivog razvoja u ruralnom području koji se treba nastaviti poticati je ruralni turizam, te njegovi specifični oblici kao što su ekoturizam, agroturizam i ekoagroturizam, a u Hrvatskoj je naglašen potencijal za ekološku...
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
Mario Gerić
Istraživanje je provedeno na gospodarstvu „Eko Bobo“ koje se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji; u gradi Krapini. U postupku istraživanja obrađena je biljka aronija od njezine sadnje, pa do finalnog proizvoda. Istraživanje je obuhvatilo tehnologiju uzgoja aronije u 2011. godini kada je posađen jedan dio sadnica i obradu sadnica koje su posađene 2010 godine. Eko bobo trgovina raspolaže sa svom potrebnom mehanizacijom i opremom za uzgoj aronije, od sadnje do gotovih proizvoda...

Pages