Pages

AFLATOKSINI U STOČNOJ HRANI I MLIJEKU U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2012, DO 2017.
AFLATOKSINI U STOČNOJ HRANI I MLIJEKU U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2012, DO 2017.
Ivana Gotić
Mikotoksini, sekundarni metaboliti nastali u procesu metabolizma plijesni, imaju negativan biološki utjecaj na zdravlje ljudi i životinja. Najznačajniji među njima, aflatoksin B1, svojim inhibirajućim djelovanjem uzrokuje znatnu materijalnu štetu proizvođačima stočne hrane, dok je njihov metabolit aflatoksin M1 u mlijeku potencijalno opasan za zdravlje ljudi. U razdoblju od 2013. do 2017. analizirano je 203 uzorka stočne hrane na AFB1. Od 52,2% pozitivnih uzoraka u 19,02% sadržaj...
AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI
AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI
Domagoj Šajković
. SAŽETAK Anketiranjem 13 većih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava utvrđeno je da na ukupno 2.134 ha poljoprivrednog zemljišta kojeg koriste, odnosno 164 ha po gospodarstvu, najviše proizvode žitarice: kukuruz i pšenicu na 610 ha ili 46,9 %, odnosno na 601 ha ili 46,2 % te uljarice: soju i uljanu repicu na 378 ha ili 29,1 %, odnosno na 163 ha ili 12,5 %. Anketirana gospodarstva su vrlo dobro opremljena ratilima za obradu tla. U osnovnoj obradu tla svih kultura još uvijek...
AGROTURIZAM PINETA - POKRETAČ POSLOVANJA MALIH POSLOVNIH SUBJEKATA
AGROTURIZAM PINETA - POKRETAČ POSLOVANJA MALIH POSLOVNIH SUBJEKATA
Jelena Šantek
Ruralni turizam skupni je naziv za različite aktivnosti i oblike turizama koji se razvijaju na ruralnom prostoru. Ostvaruje se unutar prirodnih i kulturnih resursa na ruralnim područjima, koji omogućavaju brojne turističke aktivnosti i oblikuju veliki broj različitih oblika turizma. Prema broju registriranih ruralno-turističkih gospodarstava i razvoju hrvatskog ruralnog turizma vodeće mjesto zauzima Istra, a pojedinačan razvoj svakog ruralno-turističkog gospodarstva ovisi o malim...
ANALIZA DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU VESELIĆ
ANALIZA DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU VESELIĆ
Ivan Veselić
Predmet ovog rada je analiza dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Veselić. Osnovna poljoprivredna djelatnost promatranog OPG-a je ekološka proizvodnja voća i povrća. Istu upotpunjuje dvjema dopunskim djelatnostima: preradom prehrambenih proizvoda, te pružanjem usluga noćenja i prehrane na seljačkom domaćinstvu u Parku prirode Lonjsko polje. Svaki proizvedeni višak svježih poljoprivrednih proizvoda koji se, zbog svoje manje kvalitete ili nedostatka...
ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC d.o.o.
ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC d.o.o.
Goran Špigl
Ribarstvo je dugogodišnja tradicija u Republici Hrvatskoj te se shodno razvija i marikultura kao proces uzgoja riba i školjkaša u otvorenom moru ili u spremnicima punjenim morskom vodom. Danas postoji veliki broj tvornica čija temeljna djelatnost je ulov i prerade konzumne ribe. U radu se analizira investicijski projekt kupnje ribarskog broda za ulov i hranidbu ribe poduzeća Orada adriatic d.o.o. čija je temeljna djelatnost ulov i prerada konzumne ribe orade i brancina. Analizom...
ANALIZA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Ana Horvat
Predmet ovog rada je analiza korištenja AGRONET aplikacije u Koprivničko-križevačko županiji. Anketiranjem poljoprivrednika te donositelja odluka s druge strane cilj je donijeti zaključak doprinosi li AGRONET poljoprivrednicima i donositeljima odluka u njihovom radu. Također je cilj, s obzirom na dobivene rezultate, utvrditi kako i na koji način se aplikacija može poboljšati kako bi bila korisnija i učinkovitija za sve korisnike. Za potrebe ovog rada koristila se anketa kao metoda...
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
Jelena Pažur
Na Visokom gospodarskom Učilištu u Križevcima već dvadesetak godina siju se –demostracijsko-proizvodni pokusi različitih hibrida kukuruza od FAO grupa 200-600 pogodnih za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. Nakon berbe analizirani su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji svakog zasijanog hibrida u 2013. Ispitani su sljedeći kvantitativni parametri: prinos zrna, vlaga u berbi, masa 1000 zrna i hektolitarska masa,te kvalitativni pokazatelji : udio masti, udio dušika,...
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL
Tomislav Fabijanec
Juneće meso spada u skupinu visokovrijednih proizvoda animalnog podrijetla. Jedan od bitnijih čimbenika o kojem će ovisiti kakvoća polovica su pasmina i spol. O genetskom potencijalu ovisiti će nakupljanje mišićnog i masnog tkiva u tijelu životinja. Smatra se da kod ženskih grla odlaganje masti počinje ranije i da je ono intenzivnije za razliku od muških grla. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu utjecaja pasmine i spola, kao i njihovu interakciju na klaonička svojstva...
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
Dino Sabljić
Glavni cilj Europske unije je zaštita i očuvanje okoliša te je inicijativa EU smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Sukladno tome, grad Zagreb je među prvim europskim gradovima potpisao Sporazum gradonačelnika i izradio vlastiti Akcijski plan energetski održivog razvitka, koji definira mjere energetske učinkovitosti za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete, a provedive do 2020. godine. Svrha ovog istraživanja je poticanje važnosti energetske učinkovitosti iznošenjem svih...
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Martina Zrno
Kako se danas sve više govori o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU i nacionalnih fondova, kao vanjskih izvora financiranja poduzetničke ideje, vrlo je važno pažljivo planiranje projekta od same ideje pa sve do konačne realizacije kako bi se na vrijeme mogle otkloniti eventualne teškoće ili negativni učinci za projekt, te u konačnici i skratiti vrijeme potrebno za njegovu realizaciju. Rad se bavi analizom slučaja planiranja projekta obnove stare građevine u gradu Križevcima...
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
Tomislav Zrinski
Poljoprivredno gospodarstvo potrebno je razvijati i unaprjeđivati kako bi se ono održalo i kao takvo doprinosilo svojoj svrsi i ciljevima. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pružila se mogućnost razvoja poljoprivrednog gospodarstva kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). U radu se metodom razgovora i određenim analizama detektiraju čimbenici koji utječu na uspješnost provedbe projekata za razvoj poljoprivrednog gospodarstva. Za dobivanje preciznijih...
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Heged
Mladi poljoprivrednici imaju potencijal u zaustavljanju negativnih trendova poput zamiranja sela i iseljavanja vitalne skupine stanovnika. Poticanjem mladih poljoprivrednika na bavljenje poljoprivredom direktno će se utjecati na zaustavljanje negativnih trendova kao i na razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Velik utjecaj na navedene razloge imaju natječaji za mlade poljoprivrednike. U ovom radu analizirani su natječaji tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s...

Pages