Paginacija

INTERAKCIJA GENOTIPOVA SOJE I OKOLIŠA U 2018. NA LOKACIJAMA KRIŽEVCI I GOLA
INTERAKCIJA GENOTIPOVA SOJE I OKOLIŠA U 2018. NA LOKACIJAMA KRIŽEVCI I GOLA
Dubravko Ostić
Na površinama Visokoga gospodarskog Učilišta u Kriţevcima i Goli provodila su se laboratorijska i poljska istraţivanjima kojim su se utvrdili genotipovi soje koji su tolerantiniji na nepovoljne vremenske prilike radi same identifikacije superiorne germplazme koja nam je potrebna radi oplemnjivanja novih sorti soje koje su se prilagoĎene stresnim uvjetima. U istraţivanju je bilo uključeno 32 genotipa soje različite duljine vegetacije, a mjerena su svojstva: vlaga uzoraka (%) ,visina...
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
Dorijan Vrtar
Sigurnost i kvaliteta hrane jedna je od najistaknutijih tema u gospodarstvima zemalja diljem svijeta. Zbog sve većeg razvoja globalnog tržišta uvode se i internacionaliziraju norme čime su stvoreni točno određeni okviri za definiranje kvalitete. Sustavi upravljanja temeljeni normama predstavljaju uobičajen način poslovanja prehrambenih poduzeća u čijim procesima se primjenjuje metodologija Demingovog PDCA kruga, pri čemu kontrolu procesa sustava upravljanja provode eksternim i...
ISPITIVANJE  GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
ISPITIVANJE GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Matea Dodig
Oplemenjivanjem pšenice tijekom poslijednjih 50 godina dobijale su se sorte visoke rodnosti, a tek osamdesetih godina prošlog stoljeća javlja se naglašenija potreba za pekarskom kakvoćom. U ovom radu analizirao se demonstracijski pokus pšenice gdje je naglasak na gospodarskoj vrijednosti različitih sorata i linija pšenice u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima. Istraţivanjem se dokazalo da je oplemenjivanje bilja najjeftiniji...
ISPITIVANJE KVALITATIVNIH POKAZATELJA SJEMENSKOG GRAHA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
ISPITIVANJE KVALITATIVNIH POKAZATELJA SJEMENSKOG GRAHA NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Božica Tomašić
Proizvodnja sjemena povrća posljednjih desetak godina u stalnom je padu, a ponuda je bazirana na uvozu. Uvozno sjeme loše je kvaliete i upitne sortnosti. Zalaganjem hrvatskih stručnjaka u sjemenarstvu pokrenuta je proizvodnja sjemena blitve, cikle i graha. Na području Varaždinske županije Poljoprivredna zadruga Veliki Bukovec okupila je kooperante i pokrenula proizvodnju graha sorte Trešnjar. U 2014. godini proizvedena je količina od 1230 kg čija kvaliteta je ispitana u laboratoriju...
ISPLATIVOST PROIZVODNJE I PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK SEZONA 2018/2019
ISPLATIVOST PROIZVODNJE I PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA NA POLJOPRIVREDNOM INSTITUTU OSIJEK SEZONA 2018/2019
Jurica Mlinarić
Proizvodnja sjemena poljoprivrednog bilja jedan je od osnovnih preduvjeta za razvoj poljoprivrede. Zemlje koje imaju svoju proizvodnju sjemena i sadnog materijala ostvaruju značajnu prednost pred onima koji ovise o uvozu. Poljoprivredni institut Osijek je među vodećima u tom području u RH. Njegove sorte i hibridi poljoprivrednog bilja osim što se siju u Hrvatskoj, siju se i širom Europe, Azije i sjevera afričkog kontinenta. Osim stalnog razvoja u smjeru novih proizvoda velika pažnja...
IZARVNI MARKETING I POJEDINI OBLICI NJEGOVE PROVEDBE U PROCESU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
IZARVNI MARKETING I POJEDINI OBLICI NJEGOVE PROVEDBE U PROCESU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Tomislav Kovačić
Poljoprivrednici kod poljoprivredne proizvodnje redovito koriste proizvode za ishranu bilja te ih stoga moraju redovito kupovati. Moguće ih je kupiti na različitim mjestima, primjerice u poljoprivrednim ljekarnama, putem internet stranica, putem kataloga i od poljoprivrednih predstavnika. S obzirom na to da se brojna poduzeća bave distribucijom proizvoda za ishranu bilja, svako poduzeće koje se želi probiti na tržištu i doći do dovoljno potrošača mora razviti dobru...
IZRAVNA PLAĆANJA U STOČARSTVU U 2012. I 2013. GODINI
IZRAVNA PLAĆANJA U STOČARSTVU U 2012. I 2013. GODINI
Tea Botko
Izravna potpora definira se kao novčana potpora koja se svake godine dodjeljuje poljoprivrednicima za biljnu i/ili stočarsku proizvodnju, kao potpora njihovom dohotku, a poljoprivrednici se za nju prijavljuju jednom godišnje. Izravna plaćanja u poljoprivredi provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Osnovni uvjeti za ostvarenje potpore mjere ruralnog razvoja i izravnih plaćanja u stočarstvu za analiziranu 2012. i 2013. godinu određeni su 2010. godine...
IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA GRADSKOJ TRŽNICI U KOPRIVNICI
IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA NA GRADSKOJ TRŽNICI U KOPRIVNICI
Vanja Smontara
Tržnice su od samih početaka civilizacije bile od velike važnosti za društveni, ekonomski i povijesni razvoj gradova i država. To su jedna od prvih središta gdje su ljudi razmjenjivali svoja dobra i usluge. Njihova povijest seže daleko u prošlost i primjer su osnovne ljudske djelatnosti odnosno trgovine. Za razvoj tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda važna je učinkovita distribucija, odnosno važno je prilagoditi prodajne kanale rastućem trendu u proizvodnji i...
IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
Katarina Falat
Kao u svim ostalim područjima, tako i u poljoprivredi, potrebno je zaštititi zdravlje radnika. Najviše pozornosti bi trebalo posvetiti edukaciji zaposlenika u poljoprivrednom sektoru, radi velikog broja ozljeda do kojih dolazi radi nestručnog rukovanja poljoprivrednim alatima, strojevima, oruđem, stokom i opasnim tvarima koje se koriste u poljoprivredi. Broj ozljeda koje se događaju u privatnim kućanstvima nije moguće ni približno utvrditi jer ne postoji obveza prijavljivanja tih...
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA DEUZT-FAHR M 1322H PRI RAZLIČITIM RADNIM BRZINAMA
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA DEUZT-FAHR M 1322H PRI RAZLIČITIM RADNIM BRZINAMA
Mario Celovec
U ovom radu istraživana je kakvoća rada kombajna Deutz Fahr M 1322H pri različitim brzinama rada. Istraživanje je provedeno na jednom gospodarstvu u proizvodnji pšenice sorte Srpanjka. Istraživanje se provelo sa tri različite brzine rada ( 2,8, 3,7 i 5,3 km/h ) kako bi se utvrdili ostvareni gubici. Nakon analize podataka utvrđeno je da veća radna brzina rezultira i veće gubitke. Pri brzini 2,8 km/h gubici su iznosili 1,63 %, pri brzini 3,7 km/h gubici su iznosili 1,88 % a pri...
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA PRI RAZLIČITIM EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA
KAKVOĆA RADA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA PRI RAZLIČITIM EKSPLOATACIJSKIM UVJETIMA
Tanja Bucifal
U završnom radu istraživana je kakvoća rada kombajna Fiat Laverda 3300 AL pri različitim eksploatacijskim uvjetima kod žetve zobi. Istraživanje je izvedeno na području općine Pregrada, na ravnom terenu i terenu s nagibom. Također, na oba terena, istraživanje je obavljeno i pri dvije različite radne brzine (3,5 km/h i 5 km/h). Istraživanje je pokazalo kako na kakvoću rada kombajna prilikom žetve zobi negativno utjeću veća radna brzina i kosi teren. Naime, pri većoj radnoj...
KAKVOĆA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE AGROMAIS D.O.O. U 2016. GODINI
KAKVOĆA SJEMENSKIH PŠENICA TVRTKE AGROMAIS D.O.O. U 2016. GODINI
Mirna Habuzin
U Hrvatskoj se sjeme pšenice proizvodi u dovoljnim količinama za razliku od drugih poljoprivrednih kultura. Proizvodnjom i doradom sjemena bavi se desetak velikih tvrtki, a među vodećima je Agromais d.o.o., koja sjeme pšenice proizvodi na vlastitim površinama i kod kooperanata. U 2016. godini u doradi pšenica bile su zastupljene sorte: Bologna, Ilico, Ingenio, Falado, Kraljica, Matea, Maja, Mia, SY Moisson i Vulkan. Cilj istraživanja bio je utvrditi kakvoću sjemenskih pšenica...

Paginacija