specijalistički diplomski stručni
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA

Spomenko Triplat (2018)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima