Paginacija

Diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti kroz IPARD program
Diversifikacija ruralnih gospodarskih aktivnosti kroz IPARD program
Ivan Gospić
IPARD je EU pretpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje 2007.–2013., a diversifikacija je upotpunjavanje ili proširivanje proizvodnog ili prodajnog asortimana uključivanjem novih proizvoda i usluga koji se razlikuju od dosadašnjih. Svrha ovog rada bila je istražiti doprinos pretpristupnog programa IPARD (Mjera 302) na razvoj nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnim područjima Republike Hrvatske te analizirati vrstu ulaganja koja su sredstvima ovog fonda...
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Nikolina Forić
U sekundarnoj analizi rada istražuju se literaturni izvori o posljedicama koje za sobom ostavlja konvencionalna poljoprivreda, te koliko je nužno ponovno uspostaviti ekološku stabilnost koja je jedan od osnovnih preduvjeta održivog razvoja. Osnovni resurs održivog razvoja u ruralnom području koji se treba nastaviti poticati je ruralni turizam, te njegovi specifični oblici kao što su ekoturizam, agroturizam i ekoagroturizam, a u Hrvatskoj je naglašen potencijal za ekološku...
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
EKOLOŠKI UZGOJ ARONIJE NA IMANJU EKO BOBO TRGOVINA
Mario Gerić
Istraživanje je provedeno na gospodarstvu „Eko Bobo“ koje se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji; u gradi Krapini. U postupku istraživanja obrađena je biljka aronija od njezine sadnje, pa do finalnog proizvoda. Istraživanje je obuhvatilo tehnologiju uzgoja aronije u 2011. godini kada je posađen jedan dio sadnica i obradu sadnica koje su posađene 2010 godine. Eko bobo trgovina raspolaže sa svom potrebnom mehanizacijom i opremom za uzgoj aronije, od sadnje do gotovih proizvoda...
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA NAVODNJAVANJA U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA NAVODNJAVANJA U KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Marin Belković
Koprivničko-križevačka županija je donijela Plan navodnjavanja, koji će se realizirati kroz faznu izgradnju i biti će temelj za razvoj sustava navodnjavanja na području Županije u segmentu planiranja, projektiranja i koordinacije izvođenja. U cilju utvrđivanja pretpostavke da plan navodnjavanja pridonosi razvoju poljoprivrede i da će se njegovom realizacijom postići šira društvena korist, izvršena je ekonomska analiza i procjena isplativosti Pilot projekta navodnjavanja...
Efekti primjene silaže crvene djeteline u hranidbi ovaca u bređosti i ranoj laktaciji
Efekti primjene silaže crvene djeteline u hranidbi ovaca u bređosti i ranoj laktaciji
Domagoj Stančec
Istraživanje o efikasnosti crvene djeteline kao potencijalne zamjene za koncentratna krmiva ili smjese u vrijeme kasne bređosti i perioda početka laktacije provedeno je u razdoblju od prosinca 2016. godine do travnja 2017. godine. Istraživanje je provedeno na ovčarskoj farmi Sveučilišta Harper Adams u Velikoj Britaniji. U istraživanju je sudjelovalo 45 ovaca podijeljenih u tri hranidbene skupine - 1. skupina: travna silaža i koncentrat, - 2. skupina: silaža crvene djeteline i...
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Evidentiranje poljoprivrednog zemljišta kroz model "geotagiranja" u ARKOD sustavu
Emilija Lukić
Rad se bavi istraživanjem korištenja aplikacije geotagiranja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Radeći na evidentiranju poljoprivrednog zemljišta veći niz godina, geotagiranje kao jedna od metoda ARKOD funkcionalnosti uvedena novim Pravilnikom o evidenciji poljoprivrednog zemljišta (17/18) autorici se učinila vrlo korisnom i zanimljivom pa ju je odlučila istražiti i analizirati kroz anketu koju je provela među korisnicima te kroz fokus grupu koju čine kolegice i kolege koji...
FENOTIPSKA SVOJSTVA KRIŽEVČKE KUKMASTE KOKOŠI I USPOREDBA SA STANDARDOM
FENOTIPSKA SVOJSTVA KRIŽEVČKE KUKMASTE KOKOŠI I USPOREDBA SA STANDARDOM
Marko Jelen
Istraživanje fenotipskih svojstava križevačke kukmaste kokoši bilo je provedeno na pet jata kokoši i pijetlova. Broj životinja po gospodarstvima u jatu je bio različit, od 13 do 5 kokoši i 5 do 1 pijetao. Provedeno je mjerenje vrijednosti za devet tjelesnih mjera: širina trupa, duljina trupa, dubina prsiju, duljina batka, duljina piska, duljina glave, duljina kljuna, širina glave i duljina prsne kosti. Od mjernih instrumenata pri izmjeri su korišteni vrpca i lydtinov štap. Iz...
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA
Spomenko Triplat
U radu su obrađeni fizikalni, kemijski i biološki parametri kakvoće vode za piće uzoraka vode uzete na vodocrpilištu Velika Gorica u 2015. i 2016. godini čiji rezultati su dali uvid u kakvoću vode za piće u navedenim godinama. Poseban osvrt je bio na utjecaj godišnjih doba na navedene parametre te na prisutnost atrazina u vodi za piće, praćenjem njegove koncentracije u odnosu na Pravilnikom propisane MDK. Svrha rada je upoznati se sa kakvoćom vode za piće, vodoopskrbe na...
GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU
GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU
Ivan Brandt
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine u zaštićenom prostoru tvrtke Zeleni Hit d.o.o. iz Ljubljane. Cilj istraživanja bio je utvrditi gnojidbu i dinamiku hraniva tijekom vegetacije te prinos rajčice sorte Berberana F1. Rajčica je uzgajana na površini plastenika 700 m2 na inertnom supstratu. Tijekom vegetacije fertirigacijom su osigurana hraniva za rast i razvoj. Koncentracije hranjive otopine pripremana je prema preporukama laboratorija dr. B. Pottmanna iz Njemačke koji je...
GOSPODARSKA SVOJSTVA SORATA  I LINIJA PŠENICE U MIRKOPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
GOSPODARSKA SVOJSTVA SORATA I LINIJA PŠENICE U MIRKOPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Sven Batišta
Pšenica je jedna od najstarijih kultura koja se uzgaja u svijetu. Kultura je koja ima veliku privrednu i ekonomsku važnost te je stoga i strateški značajna. Oplemenjivanjem pšenice tijekom posljednjih 50 godina dobivale su se sorte visoke rodnosti, a tek osamdesetih godina prošlog stoljeća javlja se naglašenija potreba za pekarskom kakvoćom. U ovom završnom radu analizirali su se rezultati ispitivanja gospodarskih vrijednosti sorata i linija pšenice u mikropokusu u...
GOSPODARSKO TEHNOLOŠKE OSOBITOSTI KLONSKIH KANDIDATA SORTE KLEŠČEC U 2018.
GOSPODARSKO TEHNOLOŠKE OSOBITOSTI KLONSKIH KANDIDATA SORTE KLEŠČEC U 2018.
Lovro Ivančić
Godine 2015. na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima podignut je rasadnik plemki sorte Kleščec, s 20 klonskih kandidata. Podizanjem rasadnika stvoreni su uvjeti za daljnja istraživanja ove sorte vinove loze. Tijekom 2018. godine analizirani su mošt i vino 20 klonskih kandidata sorte Kleščec ( K5, K13, K17, K21, K23, K30, K39, K51, K57, K68, K70, K84, K85, K88, K99, K118, K141, K155, K181, K184). Provedene su kemijske analize pH vrijednosti mošta i vina, šećera i kiselina u...
GOSPODARSKO VREDNOVANJE KLONSKIH KANDIDATA KLEŠČECA  K5,  K13, K17,  K21,  K23,  K30,  K39,  K51,  K57,  K68
GOSPODARSKO VREDNOVANJE KLONSKIH KANDIDATA KLEŠČECA K5, K13, K17, K21, K23, K30, K39, K51, K57, K68
Filip Kolar
Proizvodnjom 537 loznih cijepova baznog sadnog materijala, tj. 20 zdravih klonskih kandidata sorte vinove loze Kleščec u Institut für Rebenzüchtung, Hochschule Geisenheim University, stvoreni su uvjeti za podizanje baznog rasadnika plemki ove sorte te je 2015. godine na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima podignut rasadnik plemki sorte Kleščec. Podizanjem rasadnika stvoreni su osnovni preduvjeti za širenje i proučavanje ove sorte. S-SAP metodom potvrđena je sortna...

Paginacija