Pages

GREŠKE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA OPG IVICA PEKLIĆ
GREŠKE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA OPG IVICA PEKLIĆ
Ivica Peklić
Proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima temelj je proizvodnje mlijeka u republici Hrvatskoj. Da gospodarska situacija na gospodarstvima iz mnogih razloga nije dobra i ne osigurava zaustavljanje pada broja isporučitelja mlijeka. Jedno od takvih je i Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Peklić iz Gorice Miholečke koja se nalazi u Općini Sveti Petar Orehovec. U 2014. godini OPG Peklić je mljekari Dukat isporučilo je 74.085 mlijeka 1 razreda kvalitete...
HIDRO I AGRO MELIORACISJKE MJERE UREĐENJA PSEUDOGLEJA NA OPG BRENC
HIDRO I AGRO MELIORACISJKE MJERE UREĐENJA PSEUDOGLEJA NA OPG BRENC
Elvis Brenc
Iz izloženoga može se zaključiti sljedeće: - S obzirom da je izvođenje kanalske mreže suviše skupo zbog malih i rascjepkanih proizvodnih površina preporuča se izvesti nesistematsku cijevnu drenažu sa sisalima promjera 65 mm priključenim na hvatalo 80 mm promjera. - Kako se radi o tlu koje je slabe horizontalne propusnosti za vodu treba provesti podrivanje koso ili okomito na drenove. - Koso postavljeni drenovi u odnosu na slojnice trebali bi riješiti problem pištavaca,...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U  IŠTVANOVIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U IŠTVANOVIĆ
Martin Ištvanović
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva. U razvijenim zemljama udio govedarstva iznosi 60-70 % vrijednosti stočarske proizvodnje i 40-50 % ukupne poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja mlijeka ima izuzetan proizvodno gospodarski značaj jer je namijenjena prehrani stanovništva. Smatra se kako je hranidba mliječnih krava jedan od najsloženiji procesa u proizvodnji mlijeka. Bez kvalitetne proizvodnja stočne hrana (krmnog bilja) kao i kvalitetne hranidbe nema ni uspješne proizvodnje...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ANTONIO PANIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ANTONIO PANIĆ
Petra Podgorelec
Govedarstvo je u svim razvijenim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, jedna od najznačajnijih i najvažnijih grana stočarstva, tj. ukupne poljoprivredne proizvodnje. Govedima se pripisuje sposobnost da od jeftine voluminozne krme mogu proizvesti visoko vrijedne proizvode kao što su meso i mlijeko. Materijali za istraživanje ovog završnog rada prikupljeni su na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Antonio Panić. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA POG HUBZIN MIROSLAV
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA POG HUBZIN MIROSLAV
Valentina Hubzin
Govedarska proizvodnja jedna je od najznačajnijih grana stočarstva i jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivredne proizvodnje. Odgovarajuća hranidba zahtijeva dobro poznavanje hranjive vrijednosti krmiva i njihovo specifično djelovanje na organizam i produktivnost krave. Osim na količinu i sastav mlijeka hranidba uvelike djeluje i na reprodukciju krava kao i na pojavu metaboličkih bolesti. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu i procijeniti kvalitetu...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.
Veselin Čadonja
Smatra se kako je hranidba mliječnih krava jedan od najsloženiji procesa u proizvodnji mlijeka. Bez kvalitetne proizvodnja stočne hrana (krmnog bilja) kao i kvalitetne hranidbe nema ni uspješne proizvodnje mlijeka. Cilj rada imao je za svrhu da se bolje upoznam sa procesom proizvodnje mlijeka, i krmiva te hranidbom kao jednim od ključnih elemenata u svakom proizvodnom procesu. Praksu sam odradio na „Farmi Zdenci“. U svrhu prikupljanja podataka o farmi služio sam se metodom...
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U ĐURO KONJAČIĆ
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U ĐURO KONJAČIĆ
Antonio Čeredar
Poljoprivredna proizvodnja ima veliko značenje za razvoj privrede svake zemlje, a u uvjetima ukupne poljoprivredne proizvodnje stočarstvo je vodeća grana. Govedarstvo svuda u svijetu zauzima značajno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji zbog proizvoda koji se dobivaju. Tov junadi traje tisućama godina. U dalekoj prošlosti on se uglavnom odvijao u prirodi, na paši ili šumi, tako da su i troškovi proizvodnje bili relativno niski, a sam kvaliteta nije bila previše bitna. Danas...
Halal kvaliteta prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Halal kvaliteta prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Adisa Ćatić
O važnosti kvalitetnih i kontroliranih prehrambenih proizvoda postaju svjesni potrošači diljem svijeta. Kvalitetna i sigurna hrana postaje sve veći javno zdravstveni problem na koji je potrebno pravovremeno reagirati. Potrebe potrošača su različite, ali svi se slažu da žele zdravstveno ispravnu hranu, što bolje kvalitete po prihvatljivoj nabavnoj cijeni. Ljudi sve više razumijevaju važnost muslimanskih zahtjeva za obredno čistom hranom, o čemu svjedoči činjenica da je...
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Novak
Predmet rada je institucijska potpora razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji. Osnovni motiv za odabir teme istraživanja o institucijskim potporama razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji je bio nedostatak informacija vezanih uz institucije koje bi trebale pružati podršku, objavljivati podatke i pokazatelje stvarnog stanja u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem upoznavanja institucija i njihovih programa za poticanje razvoja ekološke...
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O.  ČAKOVEC U 2013. GODINI
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC U 2013. GODINI
Dunja Radiković
Na temelju podataka moţe se zaključiti da Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec svim segmentima tehničke i tehnološke proizvodnje mesa daje posebnu paţnju a to je sljedeće: • Hrana: dostupnost, konzumacija, distribucija, ukusnost, sadrţaj hranjivih tvari, • Svjetlo: primjereno za učinkovit rast i razvoj, ujednačeno izlaganje i intenzitet. • Stelja: razina vlage, razina amonijaka, količina patogena, toksina i zagaĎivača, dubina, korišteni materijal, distribucija. • Zrak:...
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
INTERNI AUDITI SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE NA PRIMJERU PREHRAMBENOG PODUZEĆA
Dorijan Vrtar
Sigurnost i kvaliteta hrane jedna je od najistaknutijih tema u gospodarstvima zemalja diljem svijeta. Zbog sve većeg razvoja globalnog tržišta uvode se i internacionaliziraju norme čime su stvoreni točno određeni okviri za definiranje kvalitete. Sustavi upravljanja temeljeni normama predstavljaju uobičajen način poslovanja prehrambenih poduzeća u čijim procesima se primjenjuje metodologija Demingovog PDCA kruga, pri čemu kontrolu procesa sustava upravljanja provode eksternim i...
ISPITIVANJE  GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
ISPITIVANJE GOSPODARSKIH VRIJEDNOSTI RAZLIČITIH SORATA I LINIJA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2016.
Matea Dodig
Oplemenjivanjem pšenice tijekom poslijednjih 50 godina dobijale su se sorte visoke rodnosti, a tek osamdesetih godina prošlog stoljeća javlja se naglašenija potreba za pekarskom kakvoćom. U ovom radu analizirao se demonstracijski pokus pšenice gdje je naglasak na gospodarskoj vrijednosti različitih sorata i linija pšenice u Koprivničko-kriţevačkoj ţupaniji na Visokom gospodarskom učilištu u Kriţevcima. Istraţivanjem se dokazalo da je oplemenjivanje bilja najjeftiniji...

Pages