Pages

ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
Tomislav Fulir
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
Tomislav Fulir
SAŽETAK Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i...
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
Karlo Krznar
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Ivan Klarić-Treska
Predmet istraživanja u ovom radu je „Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja“. U radu su opisani organizacijski oblici djelovanja poljoprivrednih gospodarstva u Republici Hrvatskoj, te specifičnosti pojedinog organizacijskog oblika. Opisuje se proces registracije i upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te upis u Registar poreznih...
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Marta Povijač
Kultura poklanjanja cvijeća u raznim prigodama prisutna je u cijelom svijetu od davnina. Cvjetne vrste koje se poklanjaju bilo komadno ili kao aranžirano cvijeće ovise o prigodi, navikama kupaca i kulturi stanovništva. U Hrvatskoj je poklanjanje cvijeća, pa samim time i kupnja, daleko ispod prosjeka drugih zemalja, a i sam izbor cvjetnih vrsta je puno uži, sveden na svega nekoliko vrsta. Cilj ovog istraživanja je utvrditi koje vrste rezanog cvijeća se najviše prodaju. U svrhu ovog...
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zdravko Jakuš
U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analiziranih u razdoblju od 2012. do svibnja 2017. godine, ustupljeni od pedološkog laboratorija Srednje škole u Bedekovčini. Cilj istraživanja bio je utvrditi kemijske značajke i biljno hranidbeni kapacitet tala gdje se planira podizanje višegodišnjih nasada i uzgoj jednogodišnjih kultura na području Krapinsko-zagorske županije. Reakcija analiziranih tala za višegodišnje nasade varira od jako kisele do...
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Silvija Stipić
U današnje vrijeme potrošači prilikom kupnje prehrambenih proizvoda sve veću pozornost pridaju sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Deklaracije su izuzetno vaţne za potrošače, ali i za sve subjekte u poslovanju s hranom. Predmet ovoga rada jesu deklaracije prehrambenih proizvoda i problemi nepotpunih ili pogrešnih deklaracija. Stupanjem na snagu nove Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani definirana su nova pravila za sve subjekte u poslovanju s...
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tajana Škorak
Seoski vrtovi neizostavan su dio kulturne baštine nekoga kraja te su se razvijali usporedno s razvojem određenog ruralnog područja. Glavna karakteristika tradicionalnih cvjetnih vrtova je da podsjećaju na prirodna staništa biljaka koje se nalaze u njima. Tradicijske cvjetne vrste autohtone su vrste određenog kraja. One se mogu podijeliti na jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvijetne vrste. Od jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta najviše su se uzgajale one vrste...
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
Jelena Glavina
Analiza financijskih izvještaja je dio poslovne analize. Analiziramo podatke iz prošlosti kako bih lakše, efikasnije i točnije mogli donositi odluke u budućem poslovanju. Osnovni cilj ovog rada je različitim analitičkim postupcima analizirati poslovanje poduzeća Agromeđimurje d.d. Čakovec u trogodišnjem razdoblju od 2010.-2012. godine i ukazati na problematiku u poslovanju istog. Kada financijska analiza, posebno ona višegodišnja, a temeljena na egzaktnim činjenicama, pokazuje...
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
Ružica Višak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja kulturne baštine kalničkog kraja. Želi se prikazati na koje sve načine udruge, općina i Turistička Zajednica Kalnika kroz organizaciju raznih manifestacija i događaja doprinose sveukupnoj društvenosti kalničkog kraja. Istraživanje je provedeno metodom intervjua s osobama koje su važne u radu udruga i općine Kalnik, a koje su zadužene za čuvanje kulturne baštine kalničkog kraja. Rezultati istraživanja su pokazali da su...
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
Samantha Lujić
Predmet ovog rada je prikaz povijesnih činjenica koje su utjecale na oblikovanje kulturne baštine u ruralnom području vrbovečkog kraja. Cilj rada je analizirati karakteristike ruralnog društva i njegov utjecaj na razvoj kulturnog identiteta, a svrha rada je, povratno, afirmirati uzajamni odnos kulturne baštine za društveni razvoj vrbovečkog područja, a koju je potrebno očuvati i za sljedeće generacije. U radu je korišten anketni upitnik o socioekonomskim obilježjima...
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
Silvija Mucić
U ovom radu analizira se društveni značaj urbanih vrtova u Gradu Zagrebu putem provedbe intervjua sa stručnjacima zaduženima za razvoj urbanih vrtova i korisnika tih vrtova. Iako urbani vrtovi postoje već desetljećima u Gradu Zagrebu i postojali su primarno zbog uzgoja hrane za vlastite potrebe, danas su urbani vrtovi važni zbog jačanja svijesti o njihovoj ulozi u održivom razvoju, utjecaju ekološki uzgojene hrane na zdravlje čovjeka kao i pokretanju projekta Gradski vrtovi uz...

Pages