Pages

ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
Mateja Semper
Antimikrobna rezistencija bakterija općenito, pa tako i sojeva bakterije Escherichia coli, rastući je problem u cijelom svijetu do kojeg je došlo zbog pretjerane i često nepotrebne upotrebe antibiotika. Uzgoji svinja nisu izuzeti od spomenutog problema, a rezistentni sojevi bakterije Escherichia coli javljaju se i u konvencionalnim i u organskim uzgojima. U ovom istraživanju pretražena su 44 patogena soja crijevne E. coli izdvojeni iz prasadi na sisi i odbite prasadi, podrijetlom iz...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
Tomislav Fulir
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
Tomislav Fulir
SAŽETAK Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i...
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
Karlo Krznar
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Ivan Klarić-Treska
Predmet istraživanja u ovom radu je „Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja“. U radu su opisani organizacijski oblici djelovanja poljoprivrednih gospodarstva u Republici Hrvatskoj, te specifičnosti pojedinog organizacijskog oblika. Opisuje se proces registracije i upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te upis u Registar poreznih...
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Marta Povijač
Kultura poklanjanja cvijeća u raznim prigodama prisutna je u cijelom svijetu od davnina. Cvjetne vrste koje se poklanjaju bilo komadno ili kao aranžirano cvijeće ovise o prigodi, navikama kupaca i kulturi stanovništva. U Hrvatskoj je poklanjanje cvijeća, pa samim time i kupnja, daleko ispod prosjeka drugih zemalja, a i sam izbor cvjetnih vrsta je puno uži, sveden na svega nekoliko vrsta. Cilj ovog istraživanja je utvrditi koje vrste rezanog cvijeća se najviše prodaju. U svrhu ovog...
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zdravko Jakuš
U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analiziranih u razdoblju od 2012. do svibnja 2017. godine, ustupljeni od pedološkog laboratorija Srednje škole u Bedekovčini. Cilj istraživanja bio je utvrditi kemijske značajke i biljno hranidbeni kapacitet tala gdje se planira podizanje višegodišnjih nasada i uzgoj jednogodišnjih kultura na području Krapinsko-zagorske županije. Reakcija analiziranih tala za višegodišnje nasade varira od jako kisele do...
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
Ema Šok
Biodinamička poljoprivreda oblik je poljoprivrede odnosno jedan od smjerova unutar ekološke poljoprivrede te sveukupno gospodarenje kojim se nastoji maksimalno iskoristiti potencijale određenog eko sustava. Biodinamičko poljodjelstvo utemeljio je Rudolf Steiner na svojim predavanjima 1924. godine. Čini ga širok raspon tehnika, od sadnje po mjesečevom kalendaru do raznih bioloških preparata koji oživljavaju mikrobiološku aktivnost tla. Rezultat je plodnije tlo, zdravije biljke i...
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Silvija Stipić
U današnje vrijeme potrošači prilikom kupnje prehrambenih proizvoda sve veću pozornost pridaju sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Deklaracije su izuzetno vaţne za potrošače, ali i za sve subjekte u poslovanju s hranom. Predmet ovoga rada jesu deklaracije prehrambenih proizvoda i problemi nepotpunih ili pogrešnih deklaracija. Stupanjem na snagu nove Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani definirana su nova pravila za sve subjekte u poslovanju s...
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tajana Škorak
Seoski vrtovi neizostavan su dio kulturne baštine nekoga kraja te su se razvijali usporedno s razvojem određenog ruralnog područja. Glavna karakteristika tradicionalnih cvjetnih vrtova je da podsjećaju na prirodna staništa biljaka koje se nalaze u njima. Tradicijske cvjetne vrste autohtone su vrste određenog kraja. One se mogu podijeliti na jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvijetne vrste. Od jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta najviše su se uzgajale one vrste...
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
Jelena Glavina
Analiza financijskih izvještaja je dio poslovne analize. Analiziramo podatke iz prošlosti kako bih lakše, efikasnije i točnije mogli donositi odluke u budućem poslovanju. Osnovni cilj ovog rada je različitim analitičkim postupcima analizirati poslovanje poduzeća Agromeđimurje d.d. Čakovec u trogodišnjem razdoblju od 2010.-2012. godine i ukazati na problematiku u poslovanju istog. Kada financijska analiza, posebno ona višegodišnja, a temeljena na egzaktnim činjenicama, pokazuje...
DOPUNSKE AKTIVNOSTI SEOSKOG TURIZMA KEZELE
DOPUNSKE AKTIVNOSTI SEOSKOG TURIZMA KEZELE
Lea Ištuk
Rad se bavi istraživanjem ponude dopunskih aktivnosti na seoskom turizmu Kezele, jednom od najpoznatijih seoskih turizama u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kroz intervju i razgovor s vlasnikom, fotodokumentaciju i podatke dobivene tijekom odrađivanja stručne prakse na seoskom turizmu Kezele, istražuju se sadašnje dopunske aktivnosti koje imaju u svojoj ponudi za posjetioce. Na osnovi dobivenih podataka, također se predlažu nove dopunske aktivnosti čijom bi se primjenom unaprijedilo...

Pages