Pages

MOKRA HRANIDBA SVINJA NA FARMI FARMER-KISS U MAĐARSKOJ
MOKRA HRANIDBA SVINJA NA FARMI FARMER-KISS U MAĐARSKOJ
Vedran Martin Sever
Istraživanje mokre hranidbe svinja provedeno je tijekom 2014. godine na svinjogojskoj farmi Farmer-Kiss Kft u Republici Mađarskoj. Farmer-Kiss Kft. se bavi proizvodnjom rasplodnih svinja i svinja za tov. Podaci vezani uz proizvodnju na farmi dobiveni su od vlasnika farme putem intervjua. Proizvodni rezultati su prikupljeni metodom anketiranja. Tijekom istraţivanja praćen je broj svinja, način držanja, način hranidbe, količina utrošene hrane, vrste krmiva. Zbog nemogućnosti...
MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA OKA U PASA
MORFOLOGIJA I FIZIOLOGIJA OKA U PASA
Petra Pavlov
Kod pasa različitih pasmina nalazimo određene specifičnosti u građi i izgledu očne pozadine odnosno fundusa. U ovom radu opisane su specifičnosti očne pozadine hrvatskog ovčara te retinalna atrofiju kao specifično nasljedno oboljenje pozadine oka koje je utvrđeno kod ove pasmine. Naime, hrvatski ovčar je vrlo stara pasmina čiji se opis prvi put objelodanjuje davne 1374. godine, a glavne osobine pasmine su se zadržale do danas. Također, u radu su usporedno opisane i bolesti koje...
MORFOLOŠKA SVOJSTVA NEVENA UZGAJANOG U KOSOCIJACIJI S MRKVOM
MORFOLOŠKA SVOJSTVA NEVENA UZGAJANOG U KOSOCIJACIJI S MRKVOM
Tamara Belak Ivanec
Konsocijacija podrazumijeva se uzgoj biljaka jedne ili više kultura na istoj proizvodnoj površini s meĊusobnim odnosom rasta i razvoja u cilju dobivanja većih prinosa, otpornijih biljaka na pojavu biljnih bolesti, korova i štetnika, boljeg iskorištavanja hranjiva i vode. Pokus je bio proveden na pokusnom polju Visokog gospodarskog uĉilišta u Križevcima u svrhu ispitivanja nevena (Calendula officinalis L.) i mrkve (Dacus carota L.) u konsocijaciji. Glavni cilj rada je bio ispitati ...
MORFOLOŠKI POKAZATELJI ODREĐENIH LJEKOVITIH VRSTA UZGOJENIH U VRTU LJEKOVITOG BILJA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
MORFOLOŠKI POKAZATELJI ODREĐENIH LJEKOVITIH VRSTA UZGOJENIH U VRTU LJEKOVITOG BILJA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA
Mateja Lovreković
U 2015. godine na „Ratarnici“ Visokog gospodarskog učilišta zasnovan je jedan manji vrt ljekovitog i začinskog bilja. Cilj ovog rada bio je morfološki opisati tri ljekovite vrste zastupljene u ljekovitom vrtu Visokog gospoarskog učilišta u Križevcima, arniku (Arnica chamissoris), bergamot (Monarda didyma) i neven (Calendula officinalis). Istraživanje je provedeno na deset biljaka po vrsti, a mjerena su sljedeća morfološka svojstva: prosječna visina, prosječna širina i...
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRŠINA GRADA ZAGREBA I MOGUĆNOST KORIŠTENJA "KATASTRA ZELENILA" ZA TU NAMJENU
Dijana Varga
Za potrebe izrade plana navodnjavanja gradskog zelenila grada Zagreba na odabranoj parkovnoj površini u parku Diane Budisavljević, gradska četvrt Gornja Dubrava analizirani su klimatski uvjeti i izvršena su hidropedološka istraživanja. Determiniran je hipoglej mineralni. Također su izračunati elementi potrebni za navodnjavanje i preporučene su metode (načini) navodnjavanja. Analizom klimatskih uvjeta za grad Zagreb u tridesetogodišnjem razdoblju 1983. – 2012. i za razmatranu...
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ:  ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
NEKA OBILJEŽJA STUDENTSKOG RADA U HRVATSKOJ: ISKUSTVA STUDENATA SA VISOKOG GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Ivan Šipuljak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja studentskog rada studenata Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Želi se prikazati na koje sve načine studenti zarađuju uz studiranje. Stoga je provedeno anketno istraživanje je u obliku anketnog upitnika koji se sastojao od ukupno 25 pitanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 61 studenta od kojih je polovina studenata prve godine, a druga polovina su studenti podjednako zastupljeni po smjerovima "Bilinogojstvo" i...
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
OBILJEŽJA MALIH GRUPA U POSLOVANJU MLJEKARE "EUROMILK" D.O.O.
Vesna Roginek Duh
Cilj ovog završnog rada je istražiti koja su obilježja malih, neformalnih grupe koje djeluju unutar formalne radne organizacije, ispitati razloge njihovog nastanka, komunikaciju unutar grupe, između samih grupa te njihov utjecaj na međuljudske odnose, konflikte i poslovanje same organizacije. Ovim radom prikazani su stvarni odnosi među zaposlenicima poljoprivredno-prehrambenog poduzeća, mljekare Euro-milk d.o.o. temeljem analize rezultata koji su dobiveni promatranjem i anketnim...
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
OBILJEŽJA PONUDE SEOSKOG TURIZMA U DALMACIJI
Mario Šarić
Glavni strateški ciljevi hrvatskog turizma u ruralnom području su ravnomjerni regionalni razvoj, samozapošljavanje i motiviranje mladih za ostanak na selu. Pri tome je ruralni turizam značajan čimbenik u aktivaciji i održivom razvoju ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju te pomaže razvoju ruralnih krajeva na osnovi održivog razvoja. U radu se istražuju četiri...
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017.
Dijana Čeh
U prehrani preko dvije trećine svjetske populacije nedostaje jedan ili više esencijalnih minerala, a slaba prehrana mineralima trenutačno se smatra se jednim od najozbiljnijih globalnih izazova čovječanstva koji se može izbjeći. Brojni istraživači nastoje dokučiti kako poboljšati nutritivnu vrijednost osnovnih usjeva, a naročito pšenice. Mnogi su pokazali da postoje značajne razlike u koncentracijama minerala u zrnu žitarica između pšenice (Triticum aestivum L.) i njenih...
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
ODREĐIVANJE VREMENA BERBE POJEDINIH CVJETNICA NAMJENJENIH IZRADI SUHIH ARANŽMANA
Andreja Huzjak
Cvjetne vrste za izradu suhih aranžmana mogu se koristi kao ukras na gredici, za rez i za sušenje. Nisu zahtjevne u pogledu tla, vlage, otporne su na bolesti i štetnike, te zbog svojih pozitivnih karakteristike predstavljaju idealne vrste za gradske površine i privatne vrtove. Ako se koriste za sušenje najvažnije je poznavati točno vrijeme berbe da bi cvjetovi zadržali oblik i boju. Istraživanje je provedeno na pet najpoznatijih cvjetnih vrsta Helichrysum bracteatum (slamnati...
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
ODRŽIVA PROIZVODNJA PRASADI MATIČNIH KRMAČA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU RUMEK
Tatjana Horvat
Prikazan je uzgoj čistokrvnih svinja pasmina landras i crna slavonska i proizvodnost matičnih krmača na OPG-u Rumek u usporedbi s velikim farmama u RH i drugim obiteljskim gospodarstvima kroz broj oprasene, živooprasene, mrtvooprasene i odbijene prasadi te dogovječnost krmača. Analizom je u razdoblju od 2012. do 2015. godine obuhvaćeno za pasminu landras 3.444 legla na velikim farmama u RH, 3.924 legla na obiteljskim gospodarstvima u RH i 190 legala na OPG Rumek, te za crnu slavonsku...
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
ODRŽIVOST UZGOJA TRAVNIČKE PRAMENKE NA PODRUČJU BILOGORE
Roman Husak
Bilogora pripada brdskom području stoga pruža odlične mogućnosti za razvoj ovčarstva. Uzgoj ovaca travničke pramenke ima prednost jer pripada kombiniranim pasminama ovaca (mogućnost proizvodnje i mesa i mlijeka), ima izraženu otpornost na bolesti i odlično iskorištava pašnjake. Na bilogorskom dijelu općine Grubišno Polje postoji oko 800 ha pašnjaka i livada pa postoji mogućnost proširenja proizvodnje za postojeća ili nova gospodarstva koja se odluče za proizvodnju ovčjeg...

Pages