Pages

PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
Barbara Fučec
U ovom istraživanju uspoređena su dva različita kultivara ječma za hranidbu stoke. Za pripremu tla za sjetvu, te cjelokupan uzgoj ječma primijenjene su sve agrotehničke mjere, te zaštita od korova i bolesti. Za sjetvu je korišteno sjeme sortnog ječma Bosut, 230 kg/ha i hibridnog ječma Jallon, 90 kg/ha. Hibridni ječma Jallon imao je veći prinos od sortnog ječma Bosuta. Broj zrna u klasu hibridnog ječma bio je 58, a broj zrna u klasu sortnog ječma 28.
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
Suzana Adam
U radu su opisani ključni čimbenici za samu proizvodnju, preradu i distribuciju proizvoda od bazge. Za potrebe istraživanja obrađeni su dostupni interni podaci OPG-a Pavlić te je proveden intervju s konkretnim pitanjima koja su sadržavala potrebne informacije za izradu rada. Svrha rada je istražiti problematiku proizvodnje i plasmana proizvoda od bazge na tržište Republike Hrvatske. Cilj ovog istraživanja je na konkretnim primjerima dobiti informacije o samoj proizvodnji bazge te...
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
Ivan Vukoić
U ovome završnome radu obrađena je proizvodnja silažnog kukuruza. Za visoku proizvodnju mesa potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost silaže. Osim o suhoj tvari, kvaliteta silažne mase ovisi i o učešću zrna, lista i stabljike u ukupnoj silažnoj masi treba biti 40-50% zrna i 20-30% listova. Prilikom ubiranja silažnog kukuruza moramo voditi računa o visini reza. Ukoliko silažni kombajn odreže stabljiku na 40 cm ili više, umanjit će prinos silažne mase, ali će porasti...
PROIZVODNJA  MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
Danijel Horvatić
Proizvodnja mlijeka, kao najznačajniji dio govedarske proizvodnje, je od strateškog značaja za razvoj poljoprivrede Republike Hrvatske i predstavlja najvažniji tehnološki pravac u stočarskoj proizvodnji. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljaju okosnicu agrarnog razvoja odnosno temeljni oblik organizacije poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Osnovicu čine članovi zajedničkog kućanstva. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Horvatić bavi se s proizvodnjom...
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ODABRANIH JEDNOGODIŠNJIH CVJETNIH VRSTA U VRTNOM CENTRU "AGROKUĆA" d.o.o. KOPRIVNICA
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ODABRANIH JEDNOGODIŠNJIH CVJETNIH VRSTA U VRTNOM CENTRU "AGROKUĆA" d.o.o. KOPRIVNICA
Nikolina Medved
Od svih jednogodišnjih cvjetnih vrsta kadifica (Tagetes patula) je najzahvalnija jer je iznimno otporna na nepovoljne uvijete uzgoja. Osim kadifice najvažnija cvjetna vrsta za sadnju na zelenim površinama parkova, kućnih vrtova te balkonskih žardinjera je begonija (Begonia semperflorens). Također sve popularnije ljetno cvijeće koje se sadi u cvjetnim posudama ili na cvjetnim gredicama je vinka (Catharanthus roseus). Cilj ovog istraživanja je usporediti proizvodnju, distribuciju i...
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE
Luka Cvetić
U radu pod naslovom Proizvodnja kokošjih jaja lakog linijskog hibrida Lohmann Brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je proizvodnja kokošjih jaja u obogaćenim kavezima i u volijeri u 2016. godini. Na farmi imaju vlastiti uzgoj i proizvodnju stočne hrane, izuzetno su zadovoljni dobivenim rezultatima u proizvodnji. Nakon provedenog istraživanja može se zaključiti da su na farmi optimalni uvjeti držanja, a u skladu s tehnološkim normativima proizvođača hibrida i važećim...
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GRČEVIĆ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GRČEVIĆ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
Petra Sesvečanec
Obiteljsko poljoprivredno gospodarsko Grčević, na kojem je provedeno istraživanje, nalazi se tridesetak kilometara od Zagreba, u Gradecu Pokupskom, mjesto u općini Pisarovina. Proizvodnjom kozjeg mlijeka i sira bave se više od deset godina. Gospodarstvu zadovoljava prema svim kriterijima uzgoja koza. U staji su mikroklimatski uvjeti su vrlo dobri jer je prostrana, vlasnici provode sve propisane uzgojne mjere u uzgoju, selekciji i reprodukciji. U promatranom je razdoblju proizvedeno...
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OPG ŠATRAK U 2014. GODINI
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OPG ŠATRAK U 2014. GODINI
Luka Radin
Istraživanje je provedeno u 2014. na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Šatrak u Cirkveni. Opisan je uzgoj koza na gospodarstvu uz prikaz proizvodnih rezultata te je analizirana količina i kvaliteta mlijeka u usporedbi sa rezultatima na nivou Hrvatske u istom razdoblju. Na OPG-u Šatrak je u 2014. bilo 53 muzne koze, 24 jarice i tri jarca sanske pasmine. Vlasnik ističe da je zadovoljan i planira povećati broj grla na gospodarstvu. Uzgoj koza na gospodarstvu odgovara...
PROIZVODNJA MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG-U KONJAČIĆ U 2014.
PROIZVODNJA MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG-U KONJAČIĆ U 2014.
Martina Pavišić
U ovom završnom radu obrađena je proizvodnja merkantilnog kukuruza na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Konjačić. Pod proizvodnjom merkantilnog kukuruza podrazumijeva se pravilna agrotehnika, a to su pravilan plodored, obrada i priprema tla za sjetvu, gnojidba, izbor hibrida, sjetva, njega i zaštita, te berba kukuruza. Agrotehnika je uglavnom dobro odrađena. Prinosi u proizvodnji variraju, ovisno o agroekološkim uvjetima za proizvodnju kukuruza. Za sjetvu kukuruza za zrno...
PROIZVODNJA MLIJEKA KOD POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA ZDOLEC-PUŠĆINE OD 2010.-2016.
PROIZVODNJA MLIJEKA KOD POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA ZDOLEC-PUŠĆINE OD 2010.-2016.
Darija Zdolec
Istraživanje kretanja brojnog stanja goveda, količine i kvalitete isporučenog mlijeka izvršeno je od 2010. do 2016. kod poljoprivrednog proizvođača (PP) Dragana Zdoleca iz mjesta Pušćine u Međimurskoj županiji. Izvor podataka za količinu i kvalitetu mlijeka je otkupljivač mlijeka prehrambena industrija Vindija iz Varaždina, dok za podatke o brojnom stanju stoke, zemljišnim površinama i proizvodnji korišteni su podaci s PP Zdolec, direktno ili dijelom iz dokumentacije koju za...
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG-U MUŽINIĆ OD 2012. DO 2016.
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG-U MUŽINIĆ OD 2012. DO 2016.
Jure Rašić
Istraživanje proizvodnje mlijeka od 2012. do 2016. godine provedeno je na OPG Mužinić koje se nalazi u selu Križevčec, pokraj Sv. Ivan Zeline, u Zagrebačkoj županiji. Na mliječnoj farmi OPG Mužinić utvrđena je prosječna proizvodnja mlijeka po kravi oko 23 kg, dok je standardnu laktacijska proizvodnja (305 dana) iznosila prosječno oko 6.800 kg, što iznosi gotovo 1.800 kg više mlijeka od prosjeka RH za simentalsku pasminu. Uz prosječno trajanje laktacije od 330 dana mliječne...
PROIZVODNJA MLIJEKA NA PG FUČEC U 2016 GODINI
PROIZVODNJA MLIJEKA NA PG FUČEC U 2016 GODINI
Anja Laštro
Poljoprivredno gospodarstvo Fučec je dugogodišnji proizvođač mlijekakoje je 2016. godine odlučilo da osim predaje mlijeka prehrambenoj industriji Vindija, dio mlijeka prodaje izravno kupcima putemmljekomata. Na mliječnoj farmi Fučec je 2016. godine proizvedeno ukupno 405 482 kilograma mlijeka.Od ukupne količine proizvedenog mlijeka gotovo 94,5% je isporučeno prehrambenoj industriji Vindija, dok je samo 5,5 % prodano izravno putem mljekomata. Iako je riječ o relativno maloj...

Pages