Pages

ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
Tomislav Fulir
SAŽETAK Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i...
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
Karlo Krznar
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Ivan Klarić-Treska
Predmet istraživanja u ovom radu je „Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja“. U radu su opisani organizacijski oblici djelovanja poljoprivrednih gospodarstva u Republici Hrvatskoj, te specifičnosti pojedinog organizacijskog oblika. Opisuje se proces registracije i upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te upis u Registar poreznih...
Analiza obrazovnih programa destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Analiza obrazovnih programa destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Valentina Vutmej
Rad se bavi analizom formalnih i neformalnih programa obrazovanja u području turizma u Republici Hrvatskoj i Krapinsko zagorskoj županiji. Konstatira se da aktualni programi ne prate trendove u ruralnom turizmu i destinacijskom menadžmentu u ruralnom turizmu. Budući da je Krapinsko zagorska županija uglavnom ruralno područje koje obiluje prirodnim, kulturnim, povijesnim i drugim bogatstvima u kojoj se i ruralni turizam počinje snažno razvijati, prema mišljenju autorice postoji...
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Marta Povijač
Kultura poklanjanja cvijeća u raznim prigodama prisutna je u cijelom svijetu od davnina. Cvjetne vrste koje se poklanjaju bilo komadno ili kao aranžirano cvijeće ovise o prigodi, navikama kupaca i kulturi stanovništva. U Hrvatskoj je poklanjanje cvijeća, pa samim time i kupnja, daleko ispod prosjeka drugih zemalja, a i sam izbor cvjetnih vrsta je puno uži, sveden na svega nekoliko vrsta. Cilj ovog istraživanja je utvrditi koje vrste rezanog cvijeća se najviše prodaju. U svrhu ovog...
Analize tla i preporuka gnojidbe za luk (Allium cepa L.) na OPG-u Krčmar
Analize tla i preporuka gnojidbe za luk (Allium cepa L.) na OPG-u Krčmar
Marta Povijač
Cilj ovoga rada bio je analizirati ključne fizikalne i kemijske značajke tla u svrhu kontrole njegove plodnosti, kako bi se dale preporuke gnojidbe za proizvodnju luka koja bi osim visokih uroda imala i minimalne rizike po okoliš. Na temelju analiziranih fizikalnih i kemijskih značajki tla preporučena je odgovarajuća mehanizacija koja nije dovela do kvarenja značajki tla. Uzorkovanje je obavljeno na proizvodnim površinama na kojima je uzgajan luk na OPG Krčmar u Vulariji. Izrađene...
Asortiman i prodaja proljetnog sjemenskog reprodukcijskog materijala u poljoprivrednoj apoteci ''Poljocentar'' d.o.o. u Velikim Zdencima u 2013.
Asortiman i prodaja proljetnog sjemenskog reprodukcijskog materijala u poljoprivrednoj apoteci ''Poljocentar'' d.o.o. u Velikim Zdencima u 2013.
Ivan Švub
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljocentar’’ u Velikim Zdencima, pa sam odlučio proljetni asortiman s kojim sam se tamo upoznao predstaviti u ovom završnom radu. Također sam se upoznao sa procedurom nabavke robe, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavale su se velike i male vrećice sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir i sjemenska jara zob. Najveći izbor hibrida kukuruza je imala sjemenarska tvrtka...
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zdravko Jakuš
U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analiziranih u razdoblju od 2012. do svibnja 2017. godine, ustupljeni od pedološkog laboratorija Srednje škole u Bedekovčini. Cilj istraživanja bio je utvrditi kemijske značajke i biljno hranidbeni kapacitet tala gdje se planira podizanje višegodišnjih nasada i uzgoj jednogodišnjih kultura na području Krapinsko-zagorske županije. Reakcija analiziranih tala za višegodišnje nasade varira od jako kisele do...
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
Ema Šok
Biodinamička poljoprivreda oblik je poljoprivrede odnosno jedan od smjerova unutar ekološke poljoprivrede te sveukupno gospodarenje kojim se nastoji maksimalno iskoristiti potencijale određenog eko sustava. Biodinamičko poljodjelstvo utemeljio je Rudolf Steiner na svojim predavanjima 1924. godine. Čini ga širok raspon tehnika, od sadnje po mjesečevom kalendaru do raznih bioloških preparata koji oživljavaju mikrobiološku aktivnost tla. Rezultat je plodnije tlo, zdravije biljke i...
BUČIJADA U IVANIĆ-GRADU KAO PROMOTOR LOKALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
BUČIJADA U IVANIĆ-GRADU KAO PROMOTOR LOKALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
Marija Rašić
Rad se bavi istraživanjem „Bučijade“ u Ivanić-Gradu kao promotor poljoprivrednih proizvođača. „Bučijada“ u Ivanić-Gradu je treća najposjećenija manifestacija u Zagrebačkoj županiji. Kroz intervju proizvođača koji sudjeluju na „Bučijadi“ i podatcima iz turističke zajednice Ivanić-Grad istražen je utjecaj „Bučijade“ na promociju proizvođača, ali i na promociju grada. Na osnovi dobivenih podataka utvrdilo se da je „Bučijada“ odličan promotor...
CERTIFICIRANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
CERTIFICIRANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Petra Nađ
Predmet ovoga rada je certificiranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, a cilj rada je temeljem provedenih dubinskih intervjua s ekološkim poljoprivrednim proizvođačima, analizirati njihove stavove o ekološkoj proizvodnji s naglaskom na prednostima i nedostacima ekološke certifikacije. Doprinos ovog rada ogleda se u vrijednosti prikupljenih podatak i informacija za postojeće i buduće ekološke proizvođače o samom procesu dobivanja ekološkog certifikata te njegovim prednostima i...
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Silvija Stipić
U današnje vrijeme potrošači prilikom kupnje prehrambenih proizvoda sve veću pozornost pridaju sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Deklaracije su izuzetno vaţne za potrošače, ali i za sve subjekte u poslovanju s hranom. Predmet ovoga rada jesu deklaracije prehrambenih proizvoda i problemi nepotpunih ili pogrešnih deklaracija. Stupanjem na snagu nove Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani definirana su nova pravila za sve subjekte u poslovanju s...

Pages