Paginacija

GREŠKE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA OPG IVICA PEKLIĆ
GREŠKE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA OPG IVICA PEKLIĆ
Ivica Peklić
Proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima temelj je proizvodnje mlijeka u republici Hrvatskoj. Da gospodarska situacija na gospodarstvima iz mnogih razloga nije dobra i ne osigurava zaustavljanje pada broja isporučitelja mlijeka. Jedno od takvih je i Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Peklić iz Gorice Miholečke koja se nalazi u Općini Sveti Petar Orehovec. U 2014. godini OPG Peklić je mljekari Dukat isporučilo je 74.085 mlijeka 1 razreda kvalitete...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U  IŠTVANOVIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U IŠTVANOVIĆ
Martin Ištvanović
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva. U razvijenim zemljama udio govedarstva iznosi 60-70 % vrijednosti stočarske proizvodnje i 40-50 % ukupne poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja mlijeka ima izuzetan proizvodno gospodarski značaj jer je namijenjena prehrani stanovništva. Smatra se kako je hranidba mliječnih krava jedan od najsloženiji procesa u proizvodnji mlijeka. Bez kvalitetne proizvodnja stočne hrana (krmnog bilja) kao i kvalitetne hranidbe nema ni uspješne proizvodnje...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ANTONIO PANIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ANTONIO PANIĆ
Petra Podgorelec
Govedarstvo je u svim razvijenim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, jedna od najznačajnijih i najvažnijih grana stočarstva, tj. ukupne poljoprivredne proizvodnje. Govedima se pripisuje sposobnost da od jeftine voluminozne krme mogu proizvesti visoko vrijedne proizvode kao što su meso i mlijeko. Materijali za istraživanje ovog završnog rada prikupljeni su na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Antonio Panić. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U KONJAČIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U KONJAČIĆ
Ivana Čeredar
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva i jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivredne proizvodnje. U razvijenim zemljama udio govedarstva iznosi 60-70% vrijednosti stočarske proizvodnje i 40-50% ukupne poljoprivredne proizvodnje. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu i procijeniti kvalitetu korištenog obroka na gospodarstvu pomoću prikupljenih podataka. Za utvrđivanje navedenog cilja koristila sam se metodom intervjua s vlasnikom gospodarstva. Na OPG-u...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA POG HUBZIN MIROSLAV
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA POG HUBZIN MIROSLAV
Valentina Hubzin
Govedarska proizvodnja jedna je od najznačajnijih grana stočarstva i jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivredne proizvodnje. Odgovarajuća hranidba zahtijeva dobro poznavanje hranjive vrijednosti krmiva i njihovo specifično djelovanje na organizam i produktivnost krave. Osim na količinu i sastav mlijeka hranidba uvelike djeluje i na reprodukciju krava kao i na pojavu metaboličkih bolesti. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu i procijeniti kvalitetu...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.
Veselin Čadonja
Smatra se kako je hranidba mliječnih krava jedan od najsloženiji procesa u proizvodnji mlijeka. Bez kvalitetne proizvodnja stočne hrana (krmnog bilja) kao i kvalitetne hranidbe nema ni uspješne proizvodnje mlijeka. Cilj rada imao je za svrhu da se bolje upoznam sa procesom proizvodnje mlijeka, i krmiva te hranidbom kao jednim od ključnih elemenata u svakom proizvodnom procesu. Praksu sam odradio na „Farmi Zdenci“. U svrhu prikupljanja podataka o farmi služio sam se metodom...
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U BUREK EMINA
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U BUREK EMINA
Jelena Krivan
Govedarstvo je bez sumnje najznačajnija grana stočarstva, kako u svijetu tako i u našoj zemlji. U razvijenim zemljama udio govedarstva iznosi 60 – 70 % vrijednosti stočarske proizvodnje, a 40 – 50 % vrijednosti ukupne poljoprivredne proizvodnje. Kvaliteta junećeg mesa vrlo je raznolika. Nju uvjetuju u prvom redu dob zaklanog grla, zatim tip goveda i njegova utovljenost, kao i sam način način hranidbe. Hranidba tovne junadi trebala bi omogućiti maksimalno iskorištavanje...
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U ĐURO KONJAČIĆ
HRANIDBA TOVNE JUNADI NA OPG-U ĐURO KONJAČIĆ
Antonio Čeredar
Poljoprivredna proizvodnja ima veliko značenje za razvoj privrede svake zemlje, a u uvjetima ukupne poljoprivredne proizvodnje stočarstvo je vodeća grana. Govedarstvo svuda u svijetu zauzima značajno mjesto u poljoprivrednoj proizvodnji zbog proizvoda koji se dobivaju. Tov junadi traje tisućama godina. U dalekoj prošlosti on se uglavnom odvijao u prirodi, na paši ili šumi, tako da su i troškovi proizvodnje bili relativno niski, a sam kvaliteta nije bila previše bitna. Danas...
Halal kvaliteta prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Halal kvaliteta prehrambenih proizvoda u Republici Hrvatskoj
Adisa Ćatić
O važnosti kvalitetnih i kontroliranih prehrambenih proizvoda postaju svjesni potrošači diljem svijeta. Kvalitetna i sigurna hrana postaje sve veći javno zdravstveni problem na koji je potrebno pravovremeno reagirati. Potrebe potrošača su različite, ali svi se slažu da žele zdravstveno ispravnu hranu, što bolje kvalitete po prihvatljivoj nabavnoj cijeni. Ljudi sve više razumijevaju važnost muslimanskih zahtjeva za obredno čistom hranom, o čemu svjedoči činjenica da je...
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
INSTITUCIJSKE POTPORE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Novak
Predmet rada je institucijska potpora razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji. Osnovni motiv za odabir teme istraživanja o institucijskim potporama razvoja ekološke poljoprivrede u Varaždinskoj županiji je bio nedostatak informacija vezanih uz institucije koje bi trebale pružati podršku, objavljivati podatke i pokazatelje stvarnog stanja u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji s ciljem upoznavanja institucija i njihovih programa za poticanje razvoja ekološke...
INSTRUMENTALNO OSJEMENJIVASNJE MATICA KRANJSKE SIVE PČELE POMOĆU SCHLEY APARATA
INSTRUMENTALNO OSJEMENJIVASNJE MATICA KRANJSKE SIVE PČELE POMOĆU SCHLEY APARATA
Saša Perica
Instrumentalno osjemenjivanje kao metoda, alat i sredstvo je nov smjer u pčelarstvu RH te pruža nebrojene mogućnosti razvoja, očuvanja i zadržavanja pozitivnih pasminskih osobina Kranjske sive pčele. Korist od instrumentalnog osjemenjivanja matica Kranjske sive pčele u budućnosti neće biti samo uzgajivačima matica nego i pčelarkama i pčelarima koji će držati kvalitetne i zdrave pčele koje će donijeti velike količine meda i peludi te proizvesti puno voska. Sve naravno uz...
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O.  ČAKOVEC U 2013. GODINI
INTENZIVNI TOV PILIĆA U PERUTNINI PTUJ - PIPO D.O.O. ČAKOVEC U 2013. GODINI
Dunja Radiković
Na temelju podataka moţe se zaključiti da Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec svim segmentima tehničke i tehnološke proizvodnje mesa daje posebnu paţnju a to je sljedeće: • Hrana: dostupnost, konzumacija, distribucija, ukusnost, sadrţaj hranjivih tvari, • Svjetlo: primjereno za učinkovit rast i razvoj, ujednačeno izlaganje i intenzitet. • Stelja: razina vlage, razina amonijaka, količina patogena, toksina i zagaĎivača, dubina, korišteni materijal, distribucija. • Zrak:...

Paginacija