Paginacija

OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
OZNAČAVANJE DOMAĆEG POVRĆA PUTEM QR KODA - ZAJEDNIČKI PROJEKT VEEMEE AGROPLATFORME I ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH POVRĆARA
Hrvoje Gregurić
Sljedivost domaće robe od značajne je važnosti i za proizvođače i za potrošače zbog visoke stope uvoznog povrća koje se u velikoj mjeri označava (deklarira) kao domaće. VeeMee agroplatforma dugoročno je rješenje za sljedivost proizvoda zbog svih dionika u logističkodistributivnim procesima, a može poslužiti i za ostvarivanje izvoznih prilika. Zbog jednostavnosti korištenja QR koda prihvatljiva je svim zainteresiranim stranama. Važno je naglasiti da je bit sljedivosti...
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Održivost ovčarske proizvodnje na području grada Garešnice
Željko Hasanac
Ovčarska proizvodnja na području Grada Garešnice unatoč nedostatku tradicije ima vrlo velike potencijale koji nisu dovoljno iskorišteni. Istraživanjem je utvrđeno da se radi o proizvodnji koja je na promatranom području ozbiljnije prisutna od domovinskog rata odnosno nekih 20-ak godina. Prevladavajući proizvodni smjer je proizvodnja janjećeg mesa pri čemu se mlijeko koristi samo za othranu janjadi. Dominiraju tovne pasmine ovaca od kojih je najzastupljenija solčavsko- jezerska...
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
OČUVANJE BUŠE KAO IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE GOVEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Drago Uđbinac
Provedeno je istraživanje na tri obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Bjelovarsko-bilogorske županije koja se bave uzgojem buše kao izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja te se na njihovim stadima provodi sistematizacija uzgoja i daju preporuke planskog uzgoja i planskog pripusta. Analizom podataka o linijama bikova i rodovima krava u stadima u vlasništvu tih uzgajivača došlo se do podataka koje linije bikova trenutno koriste i koje rodove krava imaju u svojim...
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
PODIZANJE MATIČNOG NASADA PLEMSKI SORTE KLEŠČEC
Valentina Radić
U završnom radu obrađeni su svi postupci koji su bili nužni da se može podići rasadnik baznog materijala autohtone sorte Kleščec. Postupci su započeli determinacijom i inventarizacijom sorte, višestrukim cijepljenjem i umnožavanjem sorte, ampelografskim i ampelometrijskim ispitivanjima, minivinifikacijom, te gospodarskom valorizacijom sorte. Nakon toga provedena je masovna selekcija, zdravstvena i genetska analiza koja je dovela do potvrde autohtonosti i do 20 potpuno zdravih...
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
PODIZANJE VINOGRADA NA DALMATINSKOM KRŠU U TVRTCI VINOLINE D.O.O.
Marin Plenković
U završnom radu obrađen je projekt podizanja nasada vinograda na dalmatinskom kršu sa svim njegovim specifičnostima, od same pripreme terena pa sve do ulaska u puni urod. Osim agrotehnike rad ukazuje i na samu isplativost takve investicije. Na temelju osnovnih investicijskih pokazatelja nastoji ocijeniti isplativost podizanja vinograda na dalmatinskom kršu s novim tehnologijama u pripremi terena. U radu se obrađuju svi postupci bitni za podizanje vinograda na dalmatinskom kršu na...
PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA VINSKE KUĆE HAŽIĆ
PODUZETNIČKA ORIJENTACIJA VINSKE KUĆE HAŽIĆ
Gabrijela Golubić
U radu je prikazan primjer Vinske kuće Hažić koja se uz primarnu djelatnost proizvodnje jabuka i vina, bavi i dopunskim djelatnostima kao što su izravna prodaja proizvedenih proizvoda i pružanje turističkih usluga kroz vinotočje. Također se analiziraju planirane aktivnosti kroz izgradnju smještajnih kapaciteta i proizvodnog pogona za sokove te korištenje energije iz solarne elektrane. Sadašnje i buduće aktivnosti gospodarstva te njihov utjecaj na buduću...
POIMANJE I ZNAČENJE PROMOTIVNOG SPLETA U SLUČAJU PODUZEĆA PIK VRBOVEC
POIMANJE I ZNAČENJE PROMOTIVNOG SPLETA U SLUČAJU PODUZEĆA PIK VRBOVEC
Robert Tomić
Marketing ima središnju ulogu u aktivnostima različitih poduzeća i organizacija, budući da im pomaže identificirati, predvidjeti i zadovoljiti zahtjeve suvremenog potrošača. Marketing pomaže razumjeti što sve stoji iza jednog dobrog proizvoda, usluge ili ideje. Promocija kao jedan od četiri elementa marketing miksa ima zadaću informirati potrošače i potencijalne kupce o postojanju proizvoda ili usluge, utjecati na stvaranje pozitivnih preferencija, te izazvati željenu reakciju...
POJAVNOST I PROBLEMATIKA TRIHINELOZE SVINJA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE HRVACE OD 2015. DO 2019. GODINE
POJAVNOST I PROBLEMATIKA TRIHINELOZE SVINJA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE HRVACE OD 2015. DO 2019. GODINE
Josip Šarić
Predmet ovog rada je problematika trihineloze svinja na području rada Veterinarske ambulante Hrvace u razdoblju od 2015. do 2019. godine te uvid u pojavnost trihineloze u tom razdoblju na navedenom području, istraživanje je provedeno 2020. godine. Cilj rada bio je upoznavanje s osnovnim karakteristikama trihineloze, načinom prenošenja ovog oboljenja na ljude i mogućnošću prevencije. Također ovim radom se je uvidjela važnost kontrole na trihinelozu kod svinja te metode utvrđivanja...
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKANTILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKANTILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
Petar Peroković
Soja je glavna bjelančevinasta i uljna kultura koja se uzgaja u svijetu. Njezina proizvodnja je u stalnom porastu. Najveći proizvođač soje u svijetu je SAD sa 85 milijuna tona na 30 milijuna hektara. Hrvatska uzgaja soju na oko 100 000 hektara. Što se tiče agrotehnike, soja je vrlo zahtjevna kultura koja traži da se sve agrotehničke mjere provedu sa pravilom struke. U poljoprivrednoj ljekarni Prvča P. Z. u ponudi se nalaze četiri sorte soje od kojih je u 2016. godini najprodavanija...
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKATILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
PONUDA SORATA I REPROMATERIJALA ZA MERKATILNU PROIZVODNJU SOJE U PRVČA P.Z. KOPRIVNICA U 2016.
Petar Peroković
SAŽETAK Soja je glavna bjelančevinasta i uljna kultura koja se uzgaja u svijetu. Njezina proizvodnja je u stalnom porastu. Najveći proizvođač soje u svijetu je SAD sa 85 milijuna tona na 30 milijuna hektara. Hrvatska uzgaja soju na oko 100 000 hektara. Što se tiče agrotehnike, soja je vrlo zahtjevna kultura koja traži da se sve agrotehničke mjere provedu sa pravilom struke. U poljoprivrednoj ljekarni Prvča P. Z. u ponudi se nalaze četiri sorte soje od kojih je u 2016. godini...
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AUTOHTONIH HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AUTOHTONIH HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NA NACIONALNOJ I EUROPSKOJ RAZINI
Tanja Pilek
Poznato je da kako na hrvatskom tako i na međunarodnom tržištu vlada velika konkurencija za plasman prehrambenih proizvoda. U toj borbi za konkurentnost sve se više cijene autohtoni proizvodi, odnosno proizvodi koji se odlikuju posebnom kakvoćom. Takve prehrambene proizvode čije posebne karakteristike proizlaze iz vrijednosti njihovih sastojaka, načina proizvodnje i prerade, te podneblja iz kojega dolaze, a koji su zbog toga na posebnom glasu ne samo na domaćem nego i na...
POSTUPANJE SA SVINJAMA PRIJE KLANJA I UTJECAJ NA KVALITETU MESA
POSTUPANJE SA SVINJAMA PRIJE KLANJA I UTJECAJ NA KVALITETU MESA
Danijel Čerkez
Cilj rada Postupanje sa svinjama prije klanja i utjecaj na kvalitetu mesa bio je prikazati mjere dobrobiti svinja u stočnom depou mesne industrije Pik Vrbovec pomoću kojih je moguće smanjiti udio BMV mesa u svinjskom butu. Klanju svinja prethode stresni događaji koji utječu na kvalitetu mesa, a mjerama dobrobiti se može smanjiti stres i utjecati na kvalitetu mesa. Istraženi postupci prije klanja odnosili su se na dužinu boravka svinja u stočnom depou, postupanje radnika sa svinjama...

Paginacija