Paginacija

PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
PRIMJENJIVOST PROJEKATA EUROPSKE MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ NA RURALNI TURIZAM OPĆINE GRADEC
Paula Uroić
U radu su analizirani dobri primjeri već postojećih prevedenih projekata iz stranice Europska mreža za ruralni razvoj koji se primjenjuju na općinu Gradec, odnosno na rekonstrukciju dvorca Maksimilijana Vrhovca s ciljem prepoznavanja općine kao ruralno-turističke destinacije. Kroz intervju i razgovor s načelnicom općine Gradec, fotodokumentacijom i pretraživanjem svih dostupnih podataka utvrđeni su nedostaci i mogućnosti analizirane općine, kako bi se pronašli projekti kojima bi...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU FUNTEK TOMISLAV U 2017./2018. GODINI
Antun Jakopović
Istraživanje je provedeno na OPG FUNTEK TOMISLAV u Prikraju u Zagrebačkoj županiji tijekom 2017./2018. godine. Istraživano je 11 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 18 ha. U pokusu su istraživani sljedeći hibridi: ALVARO, ALLBERICH, CRISTIANO, FACTOR, FRODO, GORDON, LEONARDO, UMBERTO, H9130216, HYBRIROCK, HYBRIROCK Lumiposa. Cilj istraživanja bio je utvrditi prinos i komponente prinosa istraživanih hibrida uljane repice. Pretkultura je bila pšenica. Na površinama su...
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.
Josipa Valaško
Na pokusnoj površini Visokoga gospodarskog učilišta u Kriţevcima tijekom 2015./2016. u suradnji s tvrtkom Dekalb postavljen je demonstracijski pokus s 13 hibrida uljane repice na ukupnoj površini od 1,3 ha. U pokusu su istraţivani sljedeći hibridi: Hybrirock (KWS), Artoga (LG), Arsenal (LG), Sherpa (LG), PT200CL (Pioneer), PR44D06 (Pioneer) i sljedeći Dekalbovi hibridi: DK Expression, DK Imminent CL, DK Explicit, DK Exception, DK Exstorm, DK Exquisite i DK Exprit. Cilj ovoga...
PRINOSI I KVALITETA  ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI I KVALITETA ZRNA STOČNOG GRAŠKA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Martin Juršetić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj oblika vegetacijskog prostora (12,5x8 i 25x4 cm) i prihrane dušikom (s 150 kg ha-1 KAN-a prije početka cvatnje graška), kod dvije sorte stočnog graška, Lessna i Jari stočni grašak (JSG). Istraživanje je provedeno u Križevcima u 2016. Određivana je masa suhe tvari kvržica, udio bjelančevina u nadzemnoj masi i zrnu (u suhoj tvari) te prinos i masa 1.000 zrna. Masa suhe tvari kvržica određivana je dva puta, prije početka cvatnje graška i u fazi...
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
PRINOSI VOLUMINOZNE MASE KRMNIH SIRKOVA U AGROEKOLOŠKIM UVJETIMA KRIŽEVACA U 2016.
Marina Čulina
Cilj rada bio je istražiti utjecaj vegetacijskog prostora oblika 35 x 11 cm i 70 x 5,5 cm (25 zrna/m2) za krmne sirkove (S. bicolor) Tarzan, Zerberus i Merlin i oblika 35 x 8 cm i 70 x 4 cm (35 zrna/m2) za križanac sirka i sudanske trave (S. bicolor x sudanense) Freya na visinu biljaka, prinos svježe mase i suhe tvari te odnosa lista, stabljike i metlice u prinosu suhe tvari kod predstavnika). Sjetva je bila 23. svibnja 2016. u Križevcima. Freya je košena 22. kolovoza, a Tarzan,...
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
PRIPREMA I PRIMJENA HRANIVE OTOPINE U HIDROPONSKOM UZGOJU RAJČICE U ZELENOM HITU D.O.O. LJUBLJANA U 2015. GODINI
Josip Karoglan
U ovom završnom radu opisana je priprema i primjena hranjive otopine kod hidroponskog uzgoja rajčice u Zelenom hitu d.o.o., Ljubljana u 2015. Otopina se pripremala svaka dva do tri dana u tri posude po određenoj recepturi i nakon što se je ručno dobro promiješala, otopina se venturi cijevima dozirala u sustav navodnjavanja kap po kap. Obrok navodnjavanja odredio se na osnovi meteoroloških podataka o naoblaci, intenzitetu Sunčeve svjetlosti i temperaturi zraka. Navodnjavalo se s...
PROBLEMI U PROIZVODNJI I KANALIMA DISTRIBUCIJE MALIH I SREDNJIH PROIZVOĐAČA MLIJEKA
PROBLEMI U PROIZVODNJI I KANALIMA DISTRIBUCIJE MALIH I SREDNJIH PROIZVOĐAČA MLIJEKA
Ana Koščević
U radu su opisani problemi u proizvodnji i kanalima distribucije s kojima se suočavaju mali i srednji proizvođači mlijeka. Problemi opisani u radu vezani su za ukidanje mliječnih kvota zbog očekivanog pada otkupne cijene mlijeka i zbog uvoza sirovog mlijeka iz ostalih članica Europske unije. Kanali distribucije mlijeka opisani u radu su izravni i neizravni kanal distribucije. U sklopu završnog rada napravljen je intervju s vlasnikom obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Horvatić...
PROCJENA ADAPTIBILNOSTI GENOTIPOVA KUKURUZA PREMA TOLERANTNOSTI NA SUŠU U MIKRO POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
PROCJENA ADAPTIBILNOSTI GENOTIPOVA KUKURUZA PREMA TOLERANTNOSTI NA SUŠU U MIKRO POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Martina Žilić
Kukuruz je jedna od najvažnijih ratarskih kultura. Po zasijanim površinama kukuruz je treća svjetska kultura, dok je u Hrvatskoj vodeća kultura zasijana na 40-45 % od ukupnih sjetvenih površina. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi koji genotipovi su najtolerantniji i najprilagodljiviji na sušu. Istraživanje je provedeno 2017. godine na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima. Obavljena je obrada tla za sjetvu, gnojidba i prihrana, sjetva te je praćeni vegetacijski razvoj...
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
PROIVZODNJA HIBRIDNOG I SORTNOG JEČMA U PODUZEĆU FUČEC D.O.O. U 2016.
Barbara Fučec
U ovom istraživanju uspoređena su dva različita kultivara ječma za hranidbu stoke. Za pripremu tla za sjetvu, te cjelokupan uzgoj ječma primijenjene su sve agrotehničke mjere, te zaštita od korova i bolesti. Za sjetvu je korišteno sjeme sortnog ječma Bosut, 230 kg/ha i hibridnog ječma Jallon, 90 kg/ha. Hibridni ječma Jallon imao je veći prinos od sortnog ječma Bosuta. Broj zrna u klasu hibridnog ječma bio je 58, a broj zrna u klasu sortnog ječma 28.
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
PROIVZODNJA I DISTRIBUCIJA PROIZVODA OD BAZGE NA PRIMJERU OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA PAVLIĆ
Suzana Adam
U radu su opisani ključni čimbenici za samu proizvodnju, preradu i distribuciju proizvoda od bazge. Za potrebe istraživanja obrađeni su dostupni interni podaci OPG-a Pavlić te je proveden intervju s konkretnim pitanjima koja su sadržavala potrebne informacije za izradu rada. Svrha rada je istražiti problematiku proizvodnje i plasmana proizvoda od bazge na tržište Republike Hrvatske. Cilj ovog istraživanja je na konkretnim primjerima dobiti informacije o samoj proizvodnji bazge te...
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
Ivan Vukoić
U ovome završnome radu obrađena je proizvodnja silažnog kukuruza. Za visoku proizvodnju mesa potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost silaže. Osim o suhoj tvari, kvaliteta silažne mase ovisi i o učešću zrna, lista i stabljike u ukupnoj silažnoj masi treba biti 40-50% zrna i 20-30% listova. Prilikom ubiranja silažnog kukuruza moramo voditi računa o visini reza. Ukoliko silažni kombajn odreže stabljiku na 40 cm ili više, umanjit će prinos silažne mase, ali će porasti...
PROIZVODNJA  MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
Danijel Horvatić
Proizvodnja mlijeka, kao najznačajniji dio govedarske proizvodnje, je od strateškog značaja za razvoj poljoprivrede Republike Hrvatske i predstavlja najvažniji tehnološki pravac u stočarskoj proizvodnji. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljaju okosnicu agrarnog razvoja odnosno temeljni oblik organizacije poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Osnovicu čine članovi zajedničkog kućanstva. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Horvatić bavi se s proizvodnjom...

Paginacija