specijalistički diplomski stručni
KARAKTERISTIKE MAGAREĆEG I KOBILJEG MLIJEKA TE NJEGOVO POTENCIJALNO TERAPEUTSKO DJELOVANJE NA HUMANO ZDRAVLJE

Gordana Kostić (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima