specijalistički diplomski stručni
KOMPARATIVNA ANALIZA INVESTICIJSKIH PROJEKATA GRADA BJELOVARA OD 2010. DO 2012.

Miroslav Šmit (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima