Paginacija

TRANSMISIVNE BOLESTI PASA I MAČAKA USTANOVLJENE NA PODRUČJU RADA  VET-POINT AMBULANTE
TRANSMISIVNE BOLESTI PASA I MAČAKA USTANOVLJENE NA PODRUČJU RADA VET-POINT AMBULANTE
Anita Alagić
U završnom radu opisane su transmisivne bolesti pasa i mačaka dokazane na području rada Vet-Point ambulante. Detaljno su opisani prijenosnici bolesti – vektori koje u ovom slučaju čine člankonošci. Uz opis svakog pojedinog vektora opisane su konkretno one bolesti koju pojedini prenosi. Nakon općeg upoznavanja prijenosnika i samih bolesti opisano je postupanje s istima u Vet-Point ambulanti počevši od postupaka kod sumnje na određenu bolest, dijagnoze te liječenja istih....
TUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DUGO SELO
TUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DUGO SELO
Adriana Ivančan
U ovom radu istražili smo kliničku sliku, način širenja tuberkuloze, provođenje i postupak tuberkulinizacije te dijagnostiku. Zdravstveni status goveda na području rada Veterinarske ambulante Dugo Selo kontrolirana je tuberkulinskim testom pri čemu je bovin tuberkulin apliciran intrakutano. Rezultate koje smo dobili tijekom dijagnostičkog ispitivanja na području rada Vetrinarske ambulante Dugo Selo, pokazali su nam kako niti jedna životinja nije bila zaražena tuberkulozom te su...
TURISTIČKE ATRAKCIJE OPĆINE VINICA U FUNKCIJI  RAZVOJA RURALNOG  TURIZMA
TURISTIČKE ATRAKCIJE OPĆINE VINICA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Tomislav Zrinski
Bilo koji oblik turizma na nekom području gotovo je nemoguće razvijati, ako na tom području ne postoje turističke atrakcije koje predstavljaju temelj turističke potraţnje. U radu se na području općine Vinica identificiraju postojeće i potencijalne turističke atrakcije za razvoj ruralnog turizma, a zatim se pomoću metodologije „Turistička atrakcijska osnova“ svrstavaju kategorije. Rezultati istraţivanja pokazuju da općina Vinica ima mnoštvo atrakcija na kojima moţe...
TURISTIČKE MANIFESTACIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA
TURISTIČKE MANIFESTACIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA
Romano Šegović
Predmet ovog rada je analiza turističkih manifestacija Koprivničko - križevačke županije i njihov utjecaj na ruralni razvoj spomenutog područja. U radu je korištena metoda intervjua, a intervjuirani su direktori Turističkih zajednica gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca koji sudjeluju u organizaciji Podravskih motiva, Renesansnog festivala, Križevačkog velikog spravišča i Picokijade. Uočen je doprinos ovih turističkih manifestacija ruralnom razvoju Županije praćenjem...
TURISTIČKI POTENCIJAL KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU AGROTURIZMA ZABOKY SELO
TURISTIČKI POTENCIJAL KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU AGROTURIZMA ZABOKY SELO
Valentina Vutmej
U ovom radu analizira se ruralni turizam Krapinsko-zagorske županije s naglaskom na agroturizam „Zaboky selo“. Očuvana priroda, autentične Zagorske hiže, tradicionalna gastronomija i kultura karakteristične su oznake ruralnog turizma Županije i agroturizma „Zaboky selo“. Metodom intervjua i anketnog upitnika dobivena su saznanja o viđenju razvoja agroturizma iz pozicije vlasnika objekta, te zadovoljstva posjetitelja ukupnim dojmom „Zaboky sela“, koja će biti korisna u...
Tehnologija proizvodnje šećerne repe na OPG-u Puhar u 2014.
Tehnologija proizvodnje šećerne repe na OPG-u Puhar u 2014.
Petar Puhar
Istraživanje je provedeno na OPG – u Puhar u 2014. godini. Gospodarstvo se nalazi u Velikom Otoku, malom selu smještenom u sjevernom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, udaljenom 15-tak kilometara od grada Koprivnice. Tradicija poljoprivredne proizvodnje ovog gospodarstva održava se kroz više generacija. U 2014. na gospodarstvu se šećerna repa uzgajala na 22 ha, a proizvodnja je ugovorena sa Viro d.d. Sijane su tri sorte šećerne repe: KWS Jasmina (9 ha), KWS Serenada (9 ha) i Strube...
ULOGA KRIŽEVAČKIH ŠTATUTA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
ULOGA KRIŽEVAČKIH ŠTATUTA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
Melita Horvat
U radu se analizira uloga Križevačkih štatuta u razvoju ruralnog turizma križevačkog kraja. Osobito se analizira poveznica između Štatuta i turističkih manifestacija, sajmova, projekata i udruga kako bi se prikazala postojeća i buduća uključenost štatuta u ruralni turizam i ruralni razvoj. Čitanjem i analiziranjem sadržaja Križevačkih štatuta, prikupljanjem podataka iz ostalih dostupnih izvora te provedbom intervjua s direktoricom Turističke zajednice grada Križevaca...
ULOGA KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠĆA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
ULOGA KRIŽEVAČKOG VELIKOG SPRAVIŠĆA U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA
Luka Pomper
U radu se razmatra uloga Križevačkog velikog Spravišča u razvoju ruralnog turizma križevačkog kraja kroz analizu podataka sustava e-visitor o dolascima i noćenjima turista u razdoblju od 2014. do 2018. godine, te analizom sadržaja ruralnih elemenata programa Spravišča. Križevačko veliko Spravišče je najvažnija manifestacija s ruralnim elementima, najdužim vremenom odvijanja programa, te s najdužom tradicijom održavanja i zato ima vodeće mjesto u poticanju razvoja ruralnog...
ULOGA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA U OČUVANJU UGROŽENIH VRSTA ŽIVOTINJA
ULOGA ZOOLOŠKOG VRTA GRADA ZAGREBA U OČUVANJU UGROŽENIH VRSTA ŽIVOTINJA
Mihaela Kovačević
U završnom radu opisane su neke ugrožene životinje čiji broj jedinki u prirodnom staništu zabrinjavajuće opada. Za opstanak svih vrsta životinja koje su u ovom radu opisane brine Zoološki vrt u Zagrebu. Detaljno je opisan program EAZA (The European Association of Zoos and Aquaria) koji promiče suradnju zooloških vrtova u svijetu. Kroz suradnju s ostalim zoološkim vrtovima, ZOO Zagreb također sudjeluje u zaštiti ugroženih životinja. Dobivenim podacima inventure broja životinja...
UPORABNA VRIJEDNOST ARAPSKOG KONJA U DALJINSKOM JAHANJU
UPORABNA VRIJEDNOST ARAPSKOG KONJA U DALJINSKOM JAHANJU
Gordan Šebalj
Ovaj završni rad je napisan na temelju rezultata i dugogodišnjeg rada moje obitelji i mene samog i proučavanjem izdanih radova o uzgoju i radu s arapskim konjima te uz pomoć savjeta stručnih osoba koje se profesionalno bave ovim sportom više od 30 godina. Arapski konji su zbog svog urođenog talenta odnosno zbog svog brzog oporavka nakon velikih napora i svih drugih predispozicija poput izdržljivosti, snage i skromnosti u velikoj prednosti naspram drugih pasmina i to je razlog zbog...
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE NA OPG ĐURANEC
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE NA OPG ĐURANEC
Adriano Đuranec
Kako bi se ostvarila što bolja plodnost tla i veći prinosi, potrebno je istom osigurati potrebnu količinu hranjivih tvari. Gnojidba kao i prihrana tla jedne su od vrlo važnih agrotehničkih mjera, a jedan od načina na koji se hranjive tvari tlu mogu osigurati je upotreba gnojovke, odnosno polutekućeg stajskog gnojiva bez stelje. Apliciranjem gnojovke na tlo dolazi do zatvaranja kruženja pojedinih hranjivih tvari u prirodi. Biljke koje su izrasle na tlu služe za životinjsku ishranu,...
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
UREĐAJI I OPREMA ZA PRIMJENU GNOJOVKE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
Antonija Šatrak
Vraćanjem hranjivih tvari u tlo dobivaju se veći prinosi i bolja plodnost tla. Jedan od načina kako to postići je uporaba gnojovke, odnosno polutekućeg stajskog gnojiva bez stelje. Gnojidba se smatra jednom od najvažnijih agrotehničkih mjera u uzgoju biljaka i pravilna primjena gnojiva je važna da bi se dobili kvalitetni i visoki prinosi. Mehanizacija koja se koristi u korištenju gnojovke treba biti izrađena tako da očuva hranjive tvari u gnojovci i da se što bolj može unijeti u...

Paginacija