Paginacija

USPOREDBA EKOLOŠKOG I KONVENCIONALNOG UZGOJA KOZA NA DVA GOSPODARSTVA
USPOREDBA EKOLOŠKOG I KONVENCIONALNOG UZGOJA KOZA NA DVA GOSPODARSTVA
Josip Palijan
Provedeno je istraživanje proizvodnje kozjeg mlijeka švicarske sanske pasmine na OPG-u Ornik u ekološkom uzgoju i OPG-u Malinarić u konvencionalnom uzgoju u razdoblju od 2011. do 2015. Oba gospodarstva zadovoljavaju uzgojne uvjete s obzirom na sve aspekte kozarske proizvodnje, no trebali bi poboljšati hranidbu. Na ekološkom je gospodarstvu zabilježena duža laktacija, povezana je i s višom razinom proizvodnje mlijeka i dugovječnijim grlima (deseta laktacija). Na ekološkom...
USPOREDBA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
USPOREDBA KORIŠTENJA AGRONET APLIKACIJE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Martina Halauš
Rad se bavi istraživanjem korištenja AGRONET aplikacije u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Cilj rada je usporediti dobivene podatke u Bjelovarskobilogorskoj s istim podacima u Koprivničko-križevačkoj županiji prema istraživanju koje je provedeno 2017. godine (Horvat, 2018.). Kao osnovna metoda istraživanja koristi se anketa kojom se istražuje korištenje AGRONET aplikacije od strane poljoprivrednika, njihovo zadovoljstvo uslugama Agencije za plaćanja...
USPOREDBA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA LINIJA HIBRIDA OZIMOG JEČMA U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
USPOREDBA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH SVOJSTAVA LINIJA HIBRIDA OZIMOG JEČMA U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
Nikolina Srbljan
Linije i hibridi ispitani su na sveučilištu Mendel u Brnu. Mikropokus se sastojao od osam linija i hibrida ozimog ječma. Cilj mikropokusa je bio usporediti kvantitativna i kvalitativna svojstva ozimog ječma, te na temelju provedenih analiza utvrditi koje su linije ili hibridi većeg i stabilnijeg prinosa, i s visokim sadržajem bjelančevina u zrnu, kako bi se mogle dalje koristiti u oplemenjivačkim programima i komercijalnom uzgoju. Prinos t/ha izračunat je na osnovi mase zrna pokusa...
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O.
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O.
Krešimir Čeko
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O Istraživanje je provedeno tijekom 2015. i 2016. na farmi „Piko“ d.o.o. u Volavju pokraj Jastrebarskog, na 125 000 nesilica lakog linijskog hibrida Lohman-Brown u sustavu držanja u obogaćenim kavezimai gotovo 50 000 nesilica na podnom načinu. Farma posjeduje vlastitu sortirnicu i pakiraonicu jaja, te je u tijeku izrada pogona za sušenje gnoja koji bi predstavljao dodatni izvor prihoda. Također ima i vlastitu...
USPOREDBA PROIZVODNJE I PLASMANA ODABRANIH SORTI MAĆUHICA NA OPG-U JAGODIĆ
USPOREDBA PROIZVODNJE I PLASMANA ODABRANIH SORTI MAĆUHICA NA OPG-U JAGODIĆ
Tihana Kešer
Maćuhica je dvogodišnja cvjetna vrsta koji se sadi u jesen i traje sve do ljeta, a može se saditi i u proljeće. Predstavlja jednu od najvažnijih cvjetnih vrsta za uzgoj na otvorenom. Veoma je dekorativna zbog svojih raskošnih baršunastih cvjetova jakih boja. Osim što služi kao ukrasna biljka koja krasi naše domove, ali i gradske parkove kojima donosi život u jesenskim i zimskim mjesecima. Na tržištu je prisutan veliki broj sorata maćuhica, a osnovna podjela je na krupnocvjetne...
USPOREDBA TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH KARAKTERISTIKA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SIJENA MARKE GASPARDO I VICON
USPOREDBA TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH KARAKTERISTIKA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SIJENA MARKE GASPARDO I VICON
Marijo Lovreković
U radu se uspoređuju tehničko-eksploatacijske karakteristike dvije linije strojeva za spremanje sijena, linije marke Gaspardo i Vicon. Istraživanje je provedeno na strojevima poduzeća BKL iz Rovišća, koje je zastupnik i distributer za navedene marke strojeva za spremanje sijena. U radu su korištene metode prikupljanja, analize i obrade podataka o strojevima za spremanje krme. Za potrebe istraživanja usklađenosti kapaciteta strojeva u liniji za spremanje krme provedeno je...
USPOREDNA ANALIZA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG POLJOPRIVREDNOG PROLJETNOG BJELOVARSKOG SAJMA, KAO SPECIFIČNOST ELEMENATA PROMOTIVNOG SPLETA U PERIODU OD 2001.-2017.
USPOREDNA ANALIZA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG POLJOPRIVREDNOG PROLJETNOG BJELOVARSKOG SAJMA, KAO SPECIFIČNOST ELEMENATA PROMOTIVNOG SPLETA U PERIODU OD 2001.-2017.
Alen Kunić
Bjelovarski sajam d.o.o. je tvrtka koje se bavi održavanjem raznih sajamskih manifestacija. Proizvod Bjelovarskog poljoprivrednog sajma je usluga. Usluga izlaganja raznih poljoprivrednih proizvoda i pružanja mogućnosti njihovim proizvođačima da na tematski organiziranom skupu istaknu vrijednost vlastitog proizvoda i pokušaju ga plasirati do krajnjeg potrošača. Poljoprivreda je uži pravac sveukupnog gospodarstva, pa sukladno tome poljoprivredni sajam okuplja točno određenu...
USPOREDNA ANALIZA RADA TRAKTORA NA OPG-U MIKULANDI
USPOREDNA ANALIZA RADA TRAKTORA NA OPG-U MIKULANDI
Marko Mikulandi
U radu se uspoređuje i analizira rad traktora na OPG-u Mikulandi na području Bjelovarsko-bilogorske županije u mjestu Dautan. Istraživanje je provedeno na traktorima i strojevima na OPG-u Mikulandi. OPG se bavi tovom vlastite junadi i tovom svinja, za njih je veoma važno proizvoditi dovoljne količine hrane, ali uz to mora paziti i na optimalnu kvalitetu. U radu su korištene metode prikupljanja, analize i obrade podataka o traktorima i njihovom korištenju na OPG Mikulandi. Za...
USPOREDNI PRIKAZ UZGOJA AUTOHTONIH PASMINA CRNE SLAVONSKE I KRŠKOPOLJSKE SVINJE
USPOREDNI PRIKAZ UZGOJA AUTOHTONIH PASMINA CRNE SLAVONSKE I KRŠKOPOLJSKE SVINJE
Dejan Bačani
Svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Mnoge pasmine domaćih životinja nisu mogle izdržati modernu gospodarsku utakmicu te su stoga nepovratno nestale. U ovom radu prikazan je opis dvaju autohtonih pasmina iz dviju država članica EU koje su registirane kao zaštićene pasmine pojedine države. Jedna od njih je crna slavonska svinja registirana u Republici Hrvatskoj te krškopoljska svinja registirana u Republici Sloveniji. Crna slavonska svinja je bila...
UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVSTVENU KAKVOĆU MLIJEKA
UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVSTVENU KAKVOĆU MLIJEKA
Katarina Goričanac
Radom je obuhvaćena obrada rezultata za 129 krava iz dva različita uzgoja, Farma A sa 109 i Farma B sa 20 grla. U istraživanju utjecaja abiotskih čimbenika na zdravstvenu kakvoću kravljeg mlijeka na dvije farme (farma A u Virovitičko – podravskoj županiji i farma B u Koprivničko–križevačkoj županiji) različitog uzgoja i držanja, korišteni su podatci iz godine 2017. i 2018. dobiveni redovitom kontrolom u dva laboratorija, interni laboratorij samokontrole tvornice sira...
UTJECAJ BRZINE KRETANJA UREĐAJA ZA USITNJAVANJE BILJNIH OSTATAKA NA KAKVOĆU RADA I RADNI UČINAK
UTJECAJ BRZINE KRETANJA UREĐAJA ZA USITNJAVANJE BILJNIH OSTATAKA NA KAKVOĆU RADA I RADNI UČINAK
Marin Šešelj
U završnom radu istraživan je utjecaj brzine kretanja uređaja za usitnjavanje biljnih ostataka Maschio M100 na kakvoću rada i radni učinak. Istraživanje je obavljeno na površini VGUK kod tri različite brzine. Nakon utvrđivanja intenziteta usitnjavanja odnosno dužine usitnjenih stabljika kakvoća rada bila je zadovoljavajuća i kod njaveće brzine kretanja, 2,0 m/s. S obzirom da veća radna brzina rezultira i veći radni učinak a što je i cilj kod svakog radnog postupka, može se...
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
Ana Poljak
Utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna svojstva crne slavonske svinje Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina čiji nastanak datira iz druge polovine 19 stoljeća. Uvođenjem modernih pasmina i križanaca, broj crnih slavonskih svinja drastično se smanjio no opstanak pasmine više nije ugrožen. Pasmina je dobro prilagođena za držanje na otvorenom i tradicionalni sustav uzgoja. Cilj ovog rada je utvrditi i analizirati utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna...

Paginacija