Paginacija

UTJECAJ ORGANSKE GNOJIDBE NA PRINOS I MINERALNI SASTAV HRENA (Armoracia rusticana  Ph. Gärten, B. Mey et Scherb)
UTJECAJ ORGANSKE GNOJIDBE NA PRINOS I MINERALNI SASTAV HRENA (Armoracia rusticana Ph. Gärten, B. Mey et Scherb)
Elizabeta Trglačnik
Hren je biljka koja potječe iz jugoistočne Europe, južne Rusije i Ukrajine. Kao intenzivna kultura u Europi većinom je zastupljena na manjim gospodarstvima. U istraživanju korištena je autohtona sorta koja je zaštićena kao Ludbreški hren. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj organsko mineralne gnojidbe na rast i razvoj biljaka te prinos i sadržaj minerala u podanku hrena. Istraživanje je provedeno 2019. na OPG-u Elizabeta Trglačnik u Vidovcu. Pokus je postavljen po...
UTJECAJ PODRIJETLA SJEMENA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE CRNOG KIMA (Nigella sativa)
UTJECAJ PODRIJETLA SJEMENA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE CRNOG KIMA (Nigella sativa)
Silvija Crnčić
Crni kim (Nigella sativa L.) je jednogodišnja zeljasta biljka. Uspravne stabljike i vrlo razgranata. Visine je 20-50 cm. Ima linearne, tanke neparnoperaste listove sivo zelene boje. Cvjetovi su blijedo plavi do bijeli, nježni. Sadrži 5-7 latica širine 2,5 cm. Tučak se sastoji od velikog broja oplodnih listića koji se razviju u plod. Odlikuju se pojavom nektara. Plod je kapsula, odnosno tobolac sa 3-7 folikula ispunjenih sjemenkama. Sjemenke su crne ili blijedo sive užlijebljene...
UTJECAJ PROVEDBE DRŽAVNE POTPORE NA BROJNO STANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UTJECAJ PROVEDBE DRŽAVNE POTPORE NA BROJNO STANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mladen Boljkovac
Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja stvarane su uglavnom prirodnom selekcijom i odraz su lokalne tradicije i podneblja i do današnjih dana nisu pretrpjele značajne prom-jene, tako da prema svojim proizvodnim karakteristikama ne mogu konkurirati plemenitim konvencionalnim pasminama. Uvidjevši vrijednost izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja koja se očituje u prirodnoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturološkoj razini svake države, a u želji da zaustavi njihovu...
UTJECAJ RAZLIČITIH SUSTAVA OBRADE TLA NA PARAMETRE PRINOSA I KVLITETE PŠENICE U MAKRO POKUSU U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
UTJECAJ RAZLIČITIH SUSTAVA OBRADE TLA NA PARAMETRE PRINOSA I KVLITETE PŠENICE U MAKRO POKUSU U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
Stjepan Novak
Cilj ovoga istraživanja bio je promatrati promjene parametre prinosa i kvalitete zrna kod različitih tipova obrade tla( minimalne obrade tla i konvencionalne obrade) u vegetacijskoj godini 2018/2019 u mjestu Žabčice u Češkoj. Promatranjem utvrđen je pad prinosa kod oba tipa obrade tla ali su parametri kvalitete kod oba oblika obrade porasli kod konvencionalne obrade porasli za masu 1.000 zrna (8,26 g), hektolitarsku masu (0,76 kg/hl) i postotak bjelančevina (4,2 %), te minimalne...
UTJECAJ RAZLIČITIH VIDOVA GNOJIDBE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA CRVENOG RIBIZA
UTJECAJ RAZLIČITIH VIDOVA GNOJIDBE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA CRVENOG RIBIZA
Nataša Kozlica
Proizvodnja bobičastog voća sve više je zastupljena, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Prema podatcima iz 2013 godine. u Hrvatskoj se bobičasto voće, bez jagoda, uzgajalo na 460 ha, a proizvedeno je 975 tona svježeg ploda. Uzgoj ribiza se uglavnom provodi na principima konvencionalne poljoprivredne proizvodnje, što zbog nedovoljnog znanja i težnje za što većim prinosom, nosi velik rizik od zagađenja okoliša i ugrožavanja zdravlja potrošača ostatcima korištenih...
UTJECAJ RAZLIČITOG OPTEREĆENJA TRSA NA PRINOS I KVALITETU GROŽĐA SORATA RAJNSKI RIZLING I SAUVIGNON BIJELI U VINARIJI BOLFAN VINSKI VRH
UTJECAJ RAZLIČITOG OPTEREĆENJA TRSA NA PRINOS I KVALITETU GROŽĐA SORATA RAJNSKI RIZLING I SAUVIGNON BIJELI U VINARIJI BOLFAN VINSKI VRH
Lidija Škaro
Opterećenje trsa znatno pridonosi količini i kakvoći uroda. U provedenom pokusu cilj istraživanja bio je utvrditi kako će različito opterećenje trsa, sorti sauvignon i rajnski rizling u ekološkom tipu uzgoja utjecati na količinu i kvalitetu uroda. Pokus je proveden u zoni B vinogradarske proizvodnje, vinogorje Zlatar-Hrašćina, tijekom 2014. godine. Korištene su tri različite varijante opterećenja trsa: 6, 8 i 10 rodnih mladica po trsu, tijekom 2014. godine, na po 20 trsova...
UTJECAJ REAKCIJE TLA NA BOJU CVJETOVA HORTENZIJE (Hydrangea hortensis)
UTJECAJ REAKCIJE TLA NA BOJU CVJETOVA HORTENZIJE (Hydrangea hortensis)
Ana Kovač
Hortenzija (Hydrangea hortensis) je sve popularniji cvatući grm koji cvjeta cijelo ljeto i koja se svojim bojama uklapa u svaki vrt. Hortenzija se danas, zbog dugotrajnosti cvjeta, koristi kao cvijet za rez i jako je popularna za aranžmane na vjenčanjima. Cilj ovog rada je utvrđivanje utjecaja kemijske reakcije tla na boju cvijeta hortenzije, koristeći rezultate laboratorijskih istraživanja i uspoređujući ih s bojom cvjetova. U tu svrhu provedeno je terensko istraživanje na...
UTJECAJ REDNOG PRASENJA NA PROIZVODNE REZULTATE U FIRMI SIZIM D.O.O. U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
UTJECAJ REDNOG PRASENJA NA PROIZVODNE REZULTATE U FIRMI SIZIM D.O.O. U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
Ivan Markan
Cilj rada bio je istražiti utjecaj rednog broja prasenja na proizvodne rezultate u tvrtki SIZIM d.o.o. iz Velikog otoka, Općina Legrad u razdoblju od tri godine. U istraživanje je bilo uključeno 1 050 suprasnih nazimica i krmača uzgojne populacije iz farme 2 kao reprezentativni uzorak od prvog do desetog prasenja. Prosječan postotak oprasivosti tvrtke je najveći 2014. godine i iznosi (78 %). Prosječan broj živorođene prasadi po prasenju tvrtke je najveći 2014. godine i iznosi...
UTJECAJ REDNOG PRASENJA NA REZULTATE U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
UTJECAJ REDNOG PRASENJA NA REZULTATE U PRASILIŠTU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE, UNIVERZE V MARIBORU
Iva Radičević
Cilj istraţivanja je bilo utvrditi utjecaj rednog prasenja na veličinu legla u Uzgojnom centru za svinje u Mariboru za krmače pasmina njemački landras i autohtone krškopoljske krmače. Promatrana su svojstva plodnosti: broj ukupno oprasene, ţivooprasene i mrtvooprasene prasadi u leglu. Podaci za istraţivanje prikupljeni su iz evidencije u Uzgojnom centru za svinje u razdoblju od 2010. – 2015. U analizu je uključeno ukupno 27 krmača. Podaci o veličini legla uključivali su zapise...
UTJECAJ SORTE I BRZINE KRETANJA NA KAKVOĆU RADA UREĐAJA ZA VAĐENJE KRUMPIRA
UTJECAJ SORTE I BRZINE KRETANJA NA KAKVOĆU RADA UREĐAJA ZA VAĐENJE KRUMPIRA
Miro Gosarić
U završnom radu istraživan je utjecaj brzine kretanja kombajna i sortne karakteristike dviju sorti krumpira na kakvoću rada. Istraživanje je provedeno na OPG Srpak jednorednim vučenim kombajnom marke Grimme SE140 u vađenju dviju sorta krumpira, Vineta i Marabel. Nakon utvrđivanja gubitaka gomolja utvrđeno je da pri većim brzinama kombajn ima veći radni učinak ali i veće gubitke što je izraženije kod sorte Marabel.
UTJECAJ SORTE NA KOMPONENTE PRINOSA MALINE
UTJECAJ SORTE NA KOMPONENTE PRINOSA MALINE
Martina Bahat
Malina ( Rubus idaeus) je višegodišnja samonikla biljka, pripada redu Rosales, obitelji Rosaceae, podobitelji Rosaideae, rodu Rubus, podrodu Idaeobatus. Vjeruje se da je malina podrijetlom iz Juţne Azije i da je toliko stara da su je jeli i špiljski ljudi. Kroz vjekove cijenjena je kao ljekovita biljka. Stari Grci pripisivali su joj moć poticanja plodnosti, u koju su svrhu više koristili njene listove nego plodove. MeĊutim, oĉaravajući okus ploda maline najzasluţniji je za njen...
UTJECAJ SORTE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE UZGAJANE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
UTJECAJ SORTE NA PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA RAJČICE UZGAJANE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU
Denis Aleksić
Kod uzgoja rajčice u zaštićenom prostoru vrlo je važan pravilan odabir sortimenta. Biraju se sorte visoke indeterminantne stabljike, dobre otpornosti na pucanje i održivosti na prodajnom mjestu koje dobro zameću plodove i u nepovoljnim uvjetima poput niskih ili visokih temperatura i relativne vlage zraka te slabog intenziteta svijetla. Kako se na tržištu stalno pojavljuju nove sorte prije uvođenja u proizvodnju poželjno ih je provjeriti. Stoga je u plasteniku obiteljskog...

Paginacija