Paginacija

UTJECAJ SORTE NA PRINOS KUPINA NA OPG-U ŠPOLJARIĆ
UTJECAJ SORTE NA PRINOS KUPINA NA OPG-U ŠPOLJARIĆ
Mateja Semper
Kupina (Rubus fruticosus agg.) je biljka penjačica iz roda Rubus porodice ruža (Rosaceae). U svijetu je poznato oko 375 sorata kupine, dok se intenzivno uzgaja oko 20 sorata. Plod kupine se koristi u prehrani kao voće, ali služi za preradu sokova, kupinovih vina te džemova. Istraživanje je provedeno na sortama kupina Dirksen Thornless, Thornfree i Black Satin, a cilj istraživanja je bio utvrditi razlike u prinosima između navedenih sorti. Sorta Dirksen Thornless porijeklom je iz...
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
UTJECAJ TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA UREĐAJA KOMBAJNA U ŽETVI ŽITARICA NA KAKVOĆU RADA
Matej Makar
U ovom radu istraživane su konstrukcijske karakteristike dva tipa kombajna marke Claas na kakvoću rada. Istraživanje se vršilo na dva različita gospodarstva u proizvodnji ječma sorte Rex. To je ječam hrvatske selekcije visoke kakvoće te ima široki spektar primjene npr. u pivarstvu za slad i sl.. Nakon analize podataka utvrđeno je da noviji model ima neke prednosti tokom vršidbe pokošenih stabljika ječma zbog boljih konstrukcijskih rješenja bubnja i vršalice, dok je postupak...
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
UTJECAJ TEHNOLOGIJE UZGOJA NA PRINOS I SASTAVNICE PRINOSA KRASTAVACA ZA PRERADU
Vlatka Brlečić Vrabec
U pokusu postavljenom na obiteljskom gospodarstvu tijekom 2013. na lokaciji sjeverozapadne Hrvatske istraživana su dva hibrida krastavaca za preradu Ajax i Crispina te dva načina uzgoja, iz presadnica i izravnom sjetvom. Sjetva, odnosno sadnja je obavljena isti dan. Krastavci su uzgajani na malču od crne polietilenske folije, na armaturi, a tijekom uzgoja su provođene standardne mjere njege. Prilikom višekratnih berbi (u prosjeku četiri puta tjedno) ubrani plodovi razvrstani su u klase...
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
UTJECAJ TLA NA RAST, RAZVOJ I KEMIJSKI SASTAV USKOLISNOG TRPUTCA (Plantago lanceolata L.)
Valentina Brleković
Cilj ovog rada je istražiti utjecaj staništa na morfološke i kemijske karakteristike uskolisnog trputca (Plantago lanceolata L.). Istraživanje je provedeno na području Planine Donje gdje su uzeti uzorci biljnog materijala i tla sa četiri različita staništa. Tijekom vegetacije provedena su morfološka mjerenja. U Agrokemijskom laboratoriju na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, određena su kemijska svojstva tla (pH reakcija, postotak humusa, sadržaj fosfora, kalija,...
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
UTJECAJ VEGETACIJSKE GODINE NA POKAZATELJE SKLADIŠNE I TEHNOLOŠKE KVALITETE PŠENICE U TEHNOLOŠKOM POSTUPKU TVORNICE MLINOVI I PEKARA PODRAVKA D.D.
Hrvoje Đuranec
U ovom radu istraživan je utjecaj vegetacijske godine u 2012. i 2013. godini na pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete pšenice u tehnološkom postupku Tvornice mlinovi i pekara, Podravka d.d. Utvrđeno je da su svi ispitivani kultivari pšenice; Bc Adriana, Bc Marina i Bc Mira imali signifikantno lošije pokazatelje skladišne i tehnološke kvalitete kod prijema u Tvornicu mlinovi i pekara Podravke d.d. tijekom žetve 2013. u usporedbi s 2012. godinom. Signifikantno lošiji...
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Antonela Vukadin
Soja je kultura koja je danas rasprostranjena širom svijeta. Na području Hrvatske soja se prvi put pojavljuje između 1876. i 1878. godine. Najveće površine zasijane sojom nalaze se u Sjevernoj Americi, dok u Hrvatskoj se najveće površine sojom nalaze u Slavoniji i Baranji. Agrotehnička važnost soje je vrlo velika jer soja posjeduje kvržice koje se nalaze na korijenu biljaka i žive u simbiozi s bakterijama. Njihov zadatak je da dušik iz zraka pretvaraju u dušik lako pristupačan...
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.
Anđelko Jurenić
Sustav za pročišćavanje otpadnih voda je ispravan način kako čovjek treba odgovorno postupati prema vodi uzetoj iz prirode te njenom vraćanju u istu. Vodu valja pročistiti do tog stupnja da njenim ponovnim vraćanjem ne narušimo prirodnu ravnotežu i kvalitetu okoliša. Poboljšanje sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj je prioritet Nacionalne strategije zaštite okoliša (NN 46/2002). Nužno je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Direktivom 91/271/EEZ o...
UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA DVOREDNOG KOMBAJNA PRI VAĐENJU KRUMPIRA
UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA DVOREDNOG KOMBAJNA PRI VAĐENJU KRUMPIRA
Luka Krčmar
U radu je istraživan rad vučenog dvorednog kombajna GRIMME SE 260. Utvrđivana je radna brzina uređaja pri vađenju krumpira, radni učinak i gubitci. Mjerenja su izvršena kod tri različita stupnja prijenosa. Nakon prolaza dvorednog kombajna za vađenje i transport krumpira do spremnika, utvrdila se količina krumpira koja je ostala na parceli. Utvrđivan je bio broj gomolja (kom.) i masa gomolja (kg). Dobiveni podatci pokazali su da veća brzina kretanja kombajna rezultira većim...
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
Danijel Jurčević
Istraživanje uzgoja sustav krava-tele provedeno je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Jurčević iz mjesta Ladislav, općina Hercegovac koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2011. do 2017. godine. Vlasnik OPG Jurčević je Milan Jurčević ujedno je i jedini člana gospodarstva koje se bavi proizvodnjom mesa junadi i sustavom krava-tele od 2011. godine. Prvotno se gospodarstvo bavilo proizvodnjom mlijeka, da bi se 2011....
UZGOJ I OČUVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
UZGOJ I OČUVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Željka Abramović
Na temelju provedenog istraživanja vidljivo je da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske prepoznao važnost zaštite autohtonih, hrvatskih pasmina i zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj što potvrđuje potpora projekta Kokoš hrvatica u Dalmatinskoj zagori. Postoji dosljednost provedbe uzgojnog programa kokoši hrvatice u Dalmatinskoj zagori (potvrđeno u provedenom intervjuu), prema svim važećim propisanim načelima....
UZGOJ KADIFICA (TAGETES SP.) U VRTNOM CENTRU AGROKUĆA D.O.O. KOPRIVNICA
UZGOJ KADIFICA (TAGETES SP.) U VRTNOM CENTRU AGROKUĆA D.O.O. KOPRIVNICA
Maja Bešenić
Kadifica je idealna za tradicijske seoske vrtove, urbane okućnice, gradske parkove, a sadi se na cvjetne gredice, u kamenjare i cvjetne posude. Osim što je jednostavna za uzgoj korisna je jer tjera štetnike u vrtu. Predmet ovog istraţivanja je proizvodnja kadifica u Vrtnom centru Agrokuća d.o.o. u Koprivnici. Istraţivanje je provedeno kroz sve faze proizvodnje, od sjetve od pripreme proizvodnog prostora, načina sjetve, mjera zaštite do konačnog proizvoda za trţište. Istraţivana...
UZGOJ KORABICE NA EKOLOŠKOM GOSPODARSTVU SCHULTENHOF, NJEMAČKA
UZGOJ KORABICE NA EKOLOŠKOM GOSPODARSTVU SCHULTENHOF, NJEMAČKA
Tomislav Kovač
SAŽETAK Korabica (Brassica oleracea var. gongylodes L.) povrtna je kultura iz porodice krstašica. Interesantna je uzgajivačima povrća, posebice za uzgoj u rano proljeće, jer zbog kratke vegetacije do tehnološke zriobe među prvima dolazi na tržište. Za jelo se koriste zadebljala stabljika i mlado lišće. Korabica je dobar izvor minerala i dijetalnih vlakana, a sadrži i brojne fitonutrijenate poput izotiocijanata, sulforafana, indol-3-karbinola koji pokazuju antikancerogeno...

Paginacija