Paginacija

ZDRAVESTVENO ZBRINJAVANJE GOVEDA NA OPG-U JAMBRIŠAK U PERIODU OD 2013.DO 2015.
ZDRAVESTVENO ZBRINJAVANJE GOVEDA NA OPG-U JAMBRIŠAK U PERIODU OD 2013.DO 2015.
Ivana Knežević
Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2013. do 2015. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Jambrišak. Gospodarstvo je raspolagalo sa 31 grlom, od toga bilo je 16 krava, 8 junica, 4 bika i 3 teleta, simentalske pasmine. Dnevno je gospodarstvo proizvodilo oko 250 litara mlijeka koje se svaki drugi dan isporučivalo otkupljivaču Dukatu. Svoje životinje drže u staji na vezanom sistemu. Bolesti koje su se pojavljivale u razdoblju od 2013. do 2015. godine bile su upala vimena...
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA U PRASILIŠTU TVRTKE SIZIM D.O.O.
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA U PRASILIŠTU TVRTKE SIZIM D.O.O.
Kristina Kralj
U radu su prikazani rezultati istraživanja zdravstvene problematike u prasilištu tvrtke Sizim d.o.o. na području općine Legrad u razdoblju od 2011. do 2015. godine. Analizirano je ukupno 5 uzoraka krmača u tom razdoblju. Napravljena je analiza na slijedeće parametre: reproduktivni ciklus krmača, plodnost, indeks prasenja, mrtvorođenja, i zdravstvene probleme prilikom prasenja. Od ukupno 5 istraživanih krmača, svaka je imala cca 10 mrtvorođene prasadi najčešće zbog teškoća u...
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKE TOVNE JUNADI NA OPG-U MIKOVIĆ
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKE TOVNE JUNADI NA OPG-U MIKOVIĆ
Marija Hanžek
Tema završnog rada je praćenje zdravstvene problematike tovne junadi na OPG-u Miković u 2016. godini. Gospodarstvo se bavi uzgojem tovne junadi pasmine belgijsko plavo govedo. U praćenoj godini u tovu se nalazilo 87 grla belgijsko plavog goveda. Bolesti koje su se najčešće pojavljivale u tovnih goveda tijekom 2016. godine na OPG-u Miković su: bronhitis, bronhopneumonija goveda, enzotska upala pluća i transportna groznica junadi. Preventivne mjere sprečavanja pojave bolesti na OPG-u...
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
Valentina Šmar
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva u svijetu. U načinu uzgoja goveda postoje tri glavna tipa, a to su: mliječno, mesno i kombinirano govedarstvo. U Republici Hrvatskoj uzgojem goveda bave su uglavnom mala seoska gospodarstva gdje su i sami uzgajivači nešto stariji ljudi. Govedarstvo U Hrvatskoj prolazi kroz lošu etapu, što dokazuje svakodnevno smanjenje broja farmi. Najveća zastupljenost goveda kod nas je simentalske pasmine, a zatim slijedi Hostein. Bolesti koje se...
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zdravka Andrašić
Izvorne i zaštićene pasmine predstavljaju vrijedan genetski nasljeđe stvarano stotinama godina i kao takve se trebaju zaštiti i očuvati. Za razliku od selektiranih pasmina koje su se pokazale osjetljive na bolesti i klimatske uvjete, izvorne pasmine imaju sposobnost prilagodbe na sve prisutnije klimatske promjene. Osim toga mogu služiti kao temelj za poboljšanje značajki postojećih pasmina domaćih životinja, mogu se koristiti u održavanju i korištenju pašnih površina,...
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Nikolina Kralj
Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište. Sigurnost hrane se vezuje uz pojmove rizika i opasnosti. Ovim završnim radom žele se istražiti stavovi potrošača o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane koja se plasira na tržište Republike Hrvatske. Provedeno je anketno istraživanje na uzorku od 164...

Paginacija