specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA NAČINA DRŽANJA KOKOŠI NESILICA NA FARMI PIKO D.O.O.

Krešimir Čeko (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima