specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA EKOLOŠKOG I KONVENCIONALNOG UZGOJA KOZA NA DVA GOSPODARSTVA

Josip Palijan (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima