Paginacija

PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
PROIVZODNJA SILAŽNOG KUKURUZA U PODUZEĆU ŠIRJAN D.O.O. U 2014.
Ivan Vukoić
U ovome završnome radu obrađena je proizvodnja silažnog kukuruza. Za visoku proizvodnju mesa potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost silaže. Osim o suhoj tvari, kvaliteta silažne mase ovisi i o učešću zrna, lista i stabljike u ukupnoj silažnoj masi treba biti 40-50% zrna i 20-30% listova. Prilikom ubiranja silažnog kukuruza moramo voditi računa o visini reza. Ukoliko silažni kombajn odreže stabljiku na 40 cm ili više, umanjit će prinos silažne mase, ali će porasti...
PROIZVODNJA  MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG HORVATIĆ U 2013. I 2014. GODINI
Danijel Horvatić
Proizvodnja mlijeka, kao najznačajniji dio govedarske proizvodnje, je od strateškog značaja za razvoj poljoprivrede Republike Hrvatske i predstavlja najvažniji tehnološki pravac u stočarskoj proizvodnji. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljaju okosnicu agrarnog razvoja odnosno temeljni oblik organizacije poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Osnovicu čine članovi zajedničkog kućanstva. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Horvatić bavi se s proizvodnjom...
PROIZVODNJA GROŽĐA I VINA GRAŠEVINE OD 2017. DO 2021. GODINE U VINARIJI ŠAFRAN
PROIZVODNJA GROŽĐA I VINA GRAŠEVINE OD 2017. DO 2021. GODINE U VINARIJI ŠAFRAN
Nikola Šantek
U završnom radu obrađena je proizvodnja grožđa i vina sorte Graševina u Vinariji Šafran tijekom pet proizvodnih godina, odnosno od 2017. do 2021. godine. Iako su godine klimatološki bile vrlo različite, pri čemu je vinogradarski najbolja bila 2021. godina, nije bilo značajnijih odstupanja u količini i kvaliteti uroda. Razlozi tome su dobri proizvodni položaji, nisko opterećenje trsa, odnosno prikladna ampelotehnika i agrotehnika. Kakvoća i parametri mošta razlikuju se ovisno o...
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ODABRANIH JEDNOGODIŠNJIH CVJETNIH VRSTA U VRTNOM CENTRU "AGROKUĆA" d.o.o. KOPRIVNICA
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ODABRANIH JEDNOGODIŠNJIH CVJETNIH VRSTA U VRTNOM CENTRU "AGROKUĆA" d.o.o. KOPRIVNICA
Nikolina Medved
Od svih jednogodišnjih cvjetnih vrsta kadifica (Tagetes patula) je najzahvalnija jer je iznimno otporna na nepovoljne uvijete uzgoja. Osim kadifice najvažnija cvjetna vrsta za sadnju na zelenim površinama parkova, kućnih vrtova te balkonskih žardinjera je begonija (Begonia semperflorens). Također sve popularnije ljetno cvijeće koje se sadi u cvjetnim posudama ili na cvjetnim gredicama je vinka (Catharanthus roseus). Cilj ovog istraživanja je usporediti proizvodnju, distribuciju i...
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE
Luka Cvetić
U radu pod naslovom Proizvodnja kokošjih jaja lakog linijskog hibrida Lohmann Brown na farmi Piko d.o.o. Volavje prikazana je proizvodnja kokošjih jaja u obogaćenim kavezima i u volijeri u 2016. godini. Na farmi imaju vlastiti uzgoj i proizvodnju stočne hrane, izuzetno su zadovoljni dobivenim rezultatima u proizvodnji. Nakon provedenog istraživanja može se zaključiti da su na farmi optimalni uvjeti držanja, a u skladu s tehnološkim normativima proizvođača hibrida i važećim...
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GRČEVIĆ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GRČEVIĆ U RAZDOBLJU OD 2012. DO 2014.
Petra Sesvečanec
Obiteljsko poljoprivredno gospodarsko Grčević, na kojem je provedeno istraživanje, nalazi se tridesetak kilometara od Zagreba, u Gradecu Pokupskom, mjesto u općini Pisarovina. Proizvodnjom kozjeg mlijeka i sira bave se više od deset godina. Gospodarstvu zadovoljava prema svim kriterijima uzgoja koza. U staji su mikroklimatski uvjeti su vrlo dobri jer je prostrana, vlasnici provode sve propisane uzgojne mjere u uzgoju, selekciji i reprodukciji. U promatranom je razdoblju proizvedeno...
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OPG ŠATRAK U 2014. GODINI
PROIZVODNJA KOZJEG MLIJEKA NA OPG ŠATRAK U 2014. GODINI
Luka Radin
Istraživanje je provedeno u 2014. na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Šatrak u Cirkveni. Opisan je uzgoj koza na gospodarstvu uz prikaz proizvodnih rezultata te je analizirana količina i kvaliteta mlijeka u usporedbi sa rezultatima na nivou Hrvatske u istom razdoblju. Na OPG-u Šatrak je u 2014. bilo 53 muzne koze, 24 jarice i tri jarca sanske pasmine. Vlasnik ističe da je zadovoljan i planira povećati broj grla na gospodarstvu. Uzgoj koza na gospodarstvu odgovara...
PROIZVODNJA MEDA BAGREMA (Robinia pseudoacacia) NA PODRUJU MAČA, OVISNO O VREMENSKIM PRILIKAMA U ODABRANIM GODINAMA
PROIZVODNJA MEDA BAGREMA (Robinia pseudoacacia) NA PODRUJU MAČA, OVISNO O VREMENSKIM PRILIKAMA U ODABRANIM GODINAMA
Martina Herceg
U ovom završnom radu piše se o tome što je med bagrema te kada i kako dolazi. Opisuje se drvo bagrema njegov korijen, stablo, krošnja, list, cvijet i plod. Te se opisuje i sastav meda. Pomoću podataka o vremenskih prilika u vrijeme cvatnje bagrema, dobivenim od Hidrometeorološke postaje Krapina i evidencijske pčelarske knjige obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Herceg provedeno je istraživanje kako vremenski uvjeti utječu na cvatnju bagrema u intervalu od 2018. do 2020. godine....
PROIZVODNJA MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG-U KONJAČIĆ U 2014.
PROIZVODNJA MERKANTILNOG KUKURUZA NA OPG-U KONJAČIĆ U 2014.
Martina Pavišić
U ovom završnom radu obrađena je proizvodnja merkantilnog kukuruza na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Konjačić. Pod proizvodnjom merkantilnog kukuruza podrazumijeva se pravilna agrotehnika, a to su pravilan plodored, obrada i priprema tla za sjetvu, gnojidba, izbor hibrida, sjetva, njega i zaštita, te berba kukuruza. Agrotehnika je uglavnom dobro odrađena. Prinosi u proizvodnji variraju, ovisno o agroekološkim uvjetima za proizvodnju kukuruza. Za sjetvu kukuruza za zrno...
PROIZVODNJA MLIJEKA KOD POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA ZDOLEC-PUŠĆINE OD 2010.-2016.
PROIZVODNJA MLIJEKA KOD POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA ZDOLEC-PUŠĆINE OD 2010.-2016.
Darija Zdolec
Istraživanje kretanja brojnog stanja goveda, količine i kvalitete isporučenog mlijeka izvršeno je od 2010. do 2016. kod poljoprivrednog proizvođača (PP) Dragana Zdoleca iz mjesta Pušćine u Međimurskoj županiji. Izvor podataka za količinu i kvalitetu mlijeka je otkupljivač mlijeka prehrambena industrija Vindija iz Varaždina, dok za podatke o brojnom stanju stoke, zemljišnim površinama i proizvodnji korišteni su podaci s PP Zdolec, direktno ili dijelom iz dokumentacije koju za...
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG MURKOVIĆ OD 2017. DO 2021.
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG MURKOVIĆ OD 2017. DO 2021.
David Murković
Istraživanje kretanja brojnog stanja goveda, količine i kvalitete isporučenog mlijeka izvršeno je od 2017. do 2021. godine na OPG Murković iz mjesta Podturen u Međimurskoj županiji. Izvor podataka za količinu i kvalitetu mlijeka bio je otkupljivač mlijeka prehrambena industrija Vindija iz Varaždina, dok su podaci o brojnom stanju stoke, zemljišnim površinama i proizvodnji dobiveni od OPG Murković te od privatne konzultantske tvrtke koja im vodi evidenciju. Istraživanjem se...
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG-U FERENČINA IVICA
PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPG-U FERENČINA IVICA
Luciano Bačić
Predmet ovog rada je istražiti kvalitetu mlijeka na OPG Ferenčina Ivica iz Rumenjaka, a cilj je prikazati proizvodnju mlijeka na navedenoj farmi u razdoblju od 2009. do 2019. godine. U radu se analizira količina proizvodnje mlijeka za navedene godine te broj grla koji je u proizvodnom procesu korišten. Također, analiziraju se i količine proizvodnje mlijeka na lokalnom području na kojem se nalazi farma obitelji Ferenčina. Gospodarstvo trenutno posjeduje 60 grla goveda simentalske...

Paginacija