završni rad
PROIZVODNJA KOKOŠJIH JAJA LAKOG LINIJSKOG HIBRIDA LOHMANN BROWN NA FARMI PIKO D.O.O. VOLAVJE

Luka Cvetić (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima