Pages

PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA NA OPG GOLEK-KOKINAC OD 2008.-2016.
PROIZVODNJA OVČJEG MLIJEKA NA OPG GOLEK-KOKINAC OD 2008.-2016.
Anita Hajdinjak
OPG Golek se nalazi u mjestu Kokinac, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Proizvodnjom mlijeka istočnofrizijske pasmine ovaca počeli su se baviti 2003. godine. Na proizvodnju ovčjeg mlijeka odlučili su se zbog isplativije proizvodnje od uzgoja krava koje također imaju na svome OPG-u. Tijekom perioda istraživanja OPG Golek držalo je oko 60 odraslih ovaca, 30 šilježica i 2 ovna. Proizvodnja ovčjeg mlijeka na OPG Golek-u razdoblju od 2008.-2016. imala je velike oscilacije. Trajanje...
PROIZVODNJA PILEĆEG MESA NA FARMI - OBRT ZA PERADARSTVO OLETIĆ
PROIZVODNJA PILEĆEG MESA NA FARMI - OBRT ZA PERADARSTVO OLETIĆ
Elizabeta Oletić
U radu pod naslovom „Proizvodnja pilećeg mesa na farmi – Obrt za peradarstvo Oletić“ prikazani su rezultati tova jednog turnusa od 13000 pilića linijskog hibrida Ross na farmi 'Oletić' u Stanetincu, općina Štrigova u Međimurskoj županiji. Peradnjak je korisne površine 730,88 m2. Oprema za hranidbu i napajanje pilića je automatska s visećim okruglim hranilicama i nipple pojilicama proizvođača Big Dutchman. Grijanje pilića u peradnjaku je pomoću plinskih infracrvenih...
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU BUREK U 2014.
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU BUREK U 2014.
Martin Kveštek
Kukuruz je, uz pšenicu i rižu, jedna od tri vodeće poljoprivredne kulture u svijetu. No, na žalost, zbog raznih razloga površine pod kukuruzom u Hrvatskoj se smanjuju. Na gospodarstvu se nalazi ukupno 450 grla stoke od toga 180 komada krava, 100 komada junadi u tovu, 50 komada teladi i ostalo su junice za rasplod. Primarna proizvodnja je mlijeko koje se prodaje u „ Dukat d.d“Predkultura za silažni kukuruz je bila zob. Na svim površinama na kojima je zasijan kukuruz bilo je...
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OPG-U ČAKIJA ZA POTREBE BIO-PLINSKOG  POSTOJENJA BIO-PLINARA ORGANICA, GREGUROVEC
PROIZVODNJA SILAŽNOG KUKURUZA NA OPG-U ČAKIJA ZA POTREBE BIO-PLINSKOG POSTOJENJA BIO-PLINARA ORGANICA, GREGUROVEC
Danijel Čakija
Kukuruz se uzgaja u cijelom svijetu, a područje uzgoja vrlo mu je veliko, što mu omogućuje različita duljina vegetacije, raznolika mogućnost upotrebe i sposobnost kukuruza da može uspijevati na lošijim tlima i u lošijim klimatskim uvjetima. U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i hranidbi goveda kukuruzna silaža je dragocjena krma. To je najjeftinije voluminozno energetsko krmivo za preživače. Siliranje kukuruza provodi se u vrijeme voštane zriobe zrna. Cilj ovog rada je bio...
PROIZVODNJA SURFINIJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GADŽIĆ
PROIZVODNJA SURFINIJA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU GADŽIĆ
Marija Jagatić
Predmet istraţivanja završnog rada je proizvodnja surfinija na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Gadţić. Surfinija je popularna ljetna cvjetnica, naroĉito za terase, balkone i prozore. Odgovara joj sunĉano mjesto, uspjeva na laganom plodnom tlu. Zalijeva se redovno, ali umjereno da ne bi došlo do truljenja. Zemlja za surfinije treba biti obogaćena makro i mikro elementima, prije svega ţeljezom. Od mjera njege preporuĉa se povremeno pinciranje izdanaka. Surfinije se mogu...
PROIZVODNJA ULJA IZ SJEMENKI VINOVE LOZE NA OPG IVAN CMREČNJAK
PROIZVODNJA ULJA IZ SJEMENKI VINOVE LOZE NA OPG IVAN CMREČNJAK
Ivana Kranjčec
Na svakom poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi proizvodnjom vina javlja se znatna količina komine kao sporedni proizvod, tzv. biološki otpad. Nažalost na većini gospodarstava u Hrvatskoj on se još uvijek ne iskorištava ili se iskorištava vrlo malo za dobivanje vrijednih proizvoda poput ulja iz koštica vinove loze i dr. U ovom završnom radu obrađena je relativno primitivna metodika i način ekstrakcije ulja iz sjemenki vinove loze na OPG Cmrečnjak. Nakon svih potrebnih...
PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE NA OPG-U SMONTARA U 2014. GODINI
PROIZVODNJA ŠEĆERNE REPE NA OPG-U SMONTARA U 2014. GODINI
Dino Smontara
Na OPG Smontara u 2014. godini šećerna repa se uzgajala na 7 ha. Pedkulture šećernoj repi bili su ječam i pšenica. Sijane su sorte Serenada, Marianka i Alfonsa. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima. Obavljene su dvije kultivacije, prvo kultiviranje zajedno s prihranom kad je šećerna repa bila u fazi drugog do trećeg para pravih listova, a drugo kultiviranje obavljeno je pred zatvaranje redova. Gnojidbom su dodane sljedeće količine čistih...
PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKI POKUS SA SORTAMA SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU TRSTENJAK U 2015.
PROIZVODNO-DEMONSTRACIJSKI POKUS SA SORTAMA SOJE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU TRSTENJAK U 2015.
Tomislav Trstenjak
Soja je danas jedna od najznačajnijih uljarica u svijetu. S porastom stanovništva raste i značaj soje. Od zrna soje prave se različita jela ,a veliku važnost soja ima i u industrijskoj proizvodnji. Sojino ulje je prvo u proizvodnji biljnih ulja te se 95% ulja koristi za ljudsku prehranu. U radu se analizirao proizvodno - demonstracijski pokus sa sortama soje na OPG Trstenjak, u Međimurskoj županiji u 2015. godini. U pokusu je bilo posijano tri sorte sjemena soje: Ika, Zora Zlata....
PROIZVODNOST RADA STROJEVA ZA SPREMANJE VOLUMINOZNE KRME U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI-JEŽ
PROIZVODNOST RADA STROJEVA ZA SPREMANJE VOLUMINOZNE KRME U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI-JEŽ
Rudolf Kralj
U hranidbi preživača bitna je voluminozna krma koja može biti u obliku sijena, sjenaže i silaže. Za kvalitetno sijeno i sjenažu važna je pravovremena košnja kako bi se smanjili gubici hraniva i očuvala kvaliteta krme. Upotrebom odgovarajućih strojeva i tehnologije možemo smanjiti gubitke koji nastaju kod spremanja voluminozne krme. Kako bi strojevi bili isplativi potrebno je obratiti pažnju na njihovu učinkovitost, radni zahvat, snagu i ostale tehničke karakteristike. U ovom...
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
PROJEKT SUVREMENOG UPRAVLJANJA POSTOJEĆIM ODLAGALIŠTEM KOMUNALNOG OTPADA „PIŠKORNICA“
Tomislav Petričec
Gospodarenje otpadom danas više nije samo jednostavno prikupljanje i odlaganje sveukupnog otpada, nego je to složeniji proces s velikim brojem aktivnosti koje su međuovisne. Današnji problem otpada sastoji se od tri aktivnosti: stvaranje – skupljanje – zbrinjavanje.. U ovom projektu je opisano kompletno gospodarenje otpadom, što znači način sakupljanja, odvoza, prihvaćanja, te zbrinjavanje otada na komunalnom odlagalištu „Piškornica“ u Koprivnici. Bitna stavka projekta su...
PROLJETNI IZBOR SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOAPOTECI MAROLT D.O.O. U 2019.
PROLJETNI IZBOR SJEMENSKOG REPROMATERIJALA U POLJOAPOTECI MAROLT D.O.O. U 2019.
Dejan Benjak
Bez sjemenskog poljoprivrednog repromaterijala nema ni poljoprivredne proizvodnje. Poznavanjem asortimana i stanja na tržištu uvelike si možemo olakšati poljoprivrednu proizvodnju. U poljoapoteci Marolt d.o.o. izbor proljetnog repromaterijala bio je raznolik i odlično se uskladio sa potrebama kupaca. Dobavljači repromaterijala sa kojima poduzeće Marolt d.o.o. posluje su: BC Institut Zagreb, Pioneer, KWS, Dekalb, Poljoprivredni institut Osijek, RWA, Sygenta, Mladen Commerce i Zki. U...
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
PROMOCIJSKA PLATFORMA U FUNKCIJI RAZVOJA SEOSKOG TURIZMA GOSPODARSTVA KEZELE
Paula Uroić
Ruralno područje Hrvatske je područje privlačno za sve njegove stanovnike i posjetitelje. Poţeljno je i ugodno za ţivot, rad i boravak u prirodi. Shodno tome u tom prostoru razvijaju se različiti oblici turizma, a jedan od najčešćih je seoski turizam. U radu se proučava primjer dobre prakse razvoja seoskog turizma na seoskom imanju Kezele, s naglaskom na marketinšku promociju što podrazumijeva sve aktivnosti u vidu informiranja trţišta, stvaranja preferencija kod kupaca te...

Pages