završni rad
MORFOLOŠKA SVOJSTVA NEVENA UZGAJANOG U KOSOCIJACIJI S MRKVOM

Tamara Belak Ivanec (2018)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima