undergraduate thesis
MORFOLOŠKA SVOJSTVA NEVENA UZGAJANOG U KOSOCIJACIJI S MRKVOM

Tamara Belak Ivanec (2018)
Križevci college of agriculture