specijalistički diplomski stručni
MIKOTOKSINI U KUKURUZU BERBE 2012. NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE

Žaneta Kokot (2016)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima