Paginacija

ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.
Jelena Pažur
Na Visokom gospodarskom Učilištu u Križevcima već dvadesetak godina siju se –demostracijsko-proizvodni pokusi različitih hibrida kukuruza od FAO grupa 200-600 pogodnih za proizvodnju u podneblju Sjeverozapadne Hrvatske. Nakon berbe analizirani su kvantitativni i kvalitativni pokazatelji svakog zasijanog hibrida u 2013. Ispitani su sljedeći kvantitativni parametri: prinos zrna, vlaga u berbi, masa 1000 zrna i hektolitarska masa,te kvalitativni pokazatelji : udio masti, udio dušika,...
ANALIZA MANIFESTACIJE "DANI VOĆA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI" OD 2004. DO 2018. GODINE
ANALIZA MANIFESTACIJE "DANI VOĆA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI" OD 2004. DO 2018. GODINE
Tena Gašparić
Dani voća Koprivničko-križevačke županije predstavljaju najznačajniju manifestaciju posvećenu voćarskoj proizvodnji u toj županiji. Manifestacija se tradicionalno održava preko dvadesetak godina, te spada u krug rijetkih koje su se održale i kontinuirano unapređuju svoj sadržaj. Osnovni cilj istraživanja je analizirati navedenu manifestaciju kako bi se utvrdilo povećanje/smanjenje broja proizvođača voća te broja izlagača na manifestaciji u razdoblju od 2004. do 2018....
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL
Tomislav Fabijanec
Juneće meso spada u skupinu visokovrijednih proizvoda animalnog podrijetla. Jedan od bitnijih čimbenika o kojem će ovisiti kakvoća polovica su pasmina i spol. O genetskom potencijalu ovisiti će nakupljanje mišićnog i masnog tkiva u tijelu životinja. Smatra se da kod ženskih grla odlaganje masti počinje ranije i da je ono intenzivnije za razliku od muških grla. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu utjecaja pasmine i spola, kao i njihovu interakciju na klaonička svojstva...
ANALIZA POSLOVANJA OPG-A PRANJIĆ S CILJEM POVEĆANJA PROIZVODNJE MEDA
ANALIZA POSLOVANJA OPG-A PRANJIĆ S CILJEM POVEĆANJA PROIZVODNJE MEDA
Lorena Ćurić
Zadnjih desetljeća u Hrvatskoj je sve veći porast osoba koje se bave pčelarstvom, pa tako raste potreba pčelara za pozitivnim poslovanjem u sektoru obiteljskog pčelarstva. Poslovni projekt nam pomaže kako bi uvidjeli sve prednosti i nedostatke pri poslovanju određenog poslovnog poduhvata. Pri izradi poslovnog plana razrađujemo sve mogućnosti vezane za neku poslovnu ideju proširenja postojećeg poslovanja. Najvažnije odrednice poslovnog plana su financijska izvješća, SWOT analiza...
ANALIZA POSLOVANJA RESTORANA TRADICIONALNE KUHINJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ANALIZA POSLOVANJA RESTORANA TRADICIONALNE KUHINJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Filip Jurina
Pojam poduzetništvo prvenstveno je povezan s dva ključna pojma: poduzetnik i poduzeće. Sama riječ „poduzetništvo“ znači sposobnost pokretanja neke akcije radi postizanja određenog cilja uz spremnost prihvaćanja mogućnosti rizika. Poduzetnikom se smatra osoba koja realizira pothvat pomoću talenta, znanja, umijeća i sposobnosti. U malim poduzećima poduzetnik obuhvaća dvije uloge: vlasnik i menadžer. Poduzetnik stalno teži nečemu novome i ne miri se s postojećim, dok...
ANALIZA PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA U POLJOAPOTECI "AGROMARTIN" D.O.O. U RAZDOBLJU OD 2019.2021.
ANALIZA PRODAJE SJEMENA HIBRIDNOG KUKURUZA U POLJOAPOTECI "AGROMARTIN" D.O.O. U RAZDOBLJU OD 2019.2021.
Rahela Srša
Kukuruz je jedna od najzastupljenijih kultura, ne samo u Hrvatskoj, već i u svijetu. Osim za proizvodnju ljudske i stočne hrane, koristi se i u prerađivačkoj industriji iz koje se dobivaju mnogobrojni proizvodi. Kukuruz se klasificira prema obliku, građi i kemijskom sastavu zrna. Danas se u proizvodnji najviše koriste zuban i tvrdunac. Najvažniji dio zrna je klica, a bogata je uljem, bjelančevinama, šećerom i pepelom. Odabirom hibrida utječe se na prinos i kvalitetu pa je s toga...
ANALIZA PRODAJE SJEMENSKE PŠENICE U POLJOAPOTECI "MAROLT" D.O.O. U RAZDOBLJU 2019.-2021.
ANALIZA PRODAJE SJEMENSKE PŠENICE U POLJOAPOTECI "MAROLT" D.O.O. U RAZDOBLJU 2019.-2021.
Marinella Marolt
Tvrtka Marolt d.o.o. već dugi niz godina prodaje sjemensku pšenicu sjemenarskih kuća Bc Institut, Rwa Hrvatska i Poljoprivredni Institut Osijek. Prodaju se sorte najraširenije i najpovoljnije za proizvodnju na širem području Bjelovarsko bilogorske županije i Koprivničko križevačke županije. U radu su analizirane najprodavanije sorte ovih sjemenarskih kuća i napravljena je usporedba između njih. Podaci prema kojima je napravljena analiza dobiveni su od vlasnika i djelatnika...
ANALIZA PRODAJE SJEMENSKOG KUKURUZA U POLJOLJEKARNI KTC D.O.O. VRBOVEC U RAZDOBLJU OD 2019-2022
ANALIZA PRODAJE SJEMENSKOG KUKURUZA U POLJOLJEKARNI KTC D.O.O. VRBOVEC U RAZDOBLJU OD 2019-2022
Marina Pukšec
Kukuruz je jedna od vodećih poljoprivrednih kultura, koristi se u ljudskoj prehrani, za ishranu stoke, u industriji. Njegova agrotehnička važnost je velika, a površine zasijane kukuruzom u svijetu se povećavaju. Kukuruz je jednogodišnja, jednodomna, stranooplodna biljna vrsta, ima dobro razvijen, žiličasti korijen, visoku i krupnu stabljiku, građenu od nodija i internodija, velike i na vrhu nazubljene listove i krupno zrno. Hibride kukuruza možemo podijeliti prema nekoliko...
ANALIZA PRODAJE SLATKOVODNE RIBE RIBNJAČARSTVA KONČANICA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE
ANALIZA PRODAJE SLATKOVODNE RIBE RIBNJAČARSTVA KONČANICA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE
Viktorija Ambroš
Glavni cilj ovoga rada je analizirati prodaju slatkovodne ribe na konkretnom primjeru Ribnjačarstva Končanica d.d. i to u razdoblju od 2018. do 2022. godine. Hrvatska je sama po sebi pogodna za uzgoj slatkovodne ribe zbog zemljopisnog položaja. Prvi izvoz žive ribe organiziran je odmah nakon osnivanja prvih hrvatskih ribnjačarstava, a transport se vršio putem željezničke mreže do glavnih središta. Do Drugog svjetskog rata osim šarana najviše su se uzgajali štuka, som, linjak i...
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
Dino Sabljić
Glavni cilj Europske unije je zaštita i očuvanje okoliša te je inicijativa EU smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Sukladno tome, grad Zagreb je među prvim europskim gradovima potpisao Sporazum gradonačelnika i izradio vlastiti Akcijski plan energetski održivog razvitka, koji definira mjere energetske učinkovitosti za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete, a provedive do 2020. godine. Svrha ovog istraživanja je poticanje važnosti energetske učinkovitosti iznošenjem svih...
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Martina Zrno
Kako se danas sve više govori o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU i nacionalnih fondova, kao vanjskih izvora financiranja poduzetničke ideje, vrlo je važno pažljivo planiranje projekta od same ideje pa sve do konačne realizacije kako bi se na vrijeme mogle otkloniti eventualne teškoće ili negativni učinci za projekt, te u konačnici i skratiti vrijeme potrebno za njegovu realizaciju. Rad se bavi analizom slučaja planiranja projekta obnove stare građevine u gradu Križevcima...
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
Tomislav Zrinski
Poljoprivredno gospodarstvo potrebno je razvijati i unaprjeđivati kako bi se ono održalo i kao takvo doprinosilo svojoj svrsi i ciljevima. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pružila se mogućnost razvoja poljoprivrednog gospodarstva kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). U radu se metodom razgovora i određenim analizama detektiraju čimbenici koji utječu na uspješnost provedbe projekata za razvoj poljoprivrednog gospodarstva. Za dobivanje preciznijih...

Paginacija