Paginacija

ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
ANALIZA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU 2014.-2015.
Dino Sabljić
Glavni cilj Europske unije je zaštita i očuvanje okoliša te je inicijativa EU smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Sukladno tome, grad Zagreb je među prvim europskim gradovima potpisao Sporazum gradonačelnika i izradio vlastiti Akcijski plan energetski održivog razvitka, koji definira mjere energetske učinkovitosti za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete, a provedive do 2020. godine. Svrha ovog istraživanja je poticanje važnosti energetske učinkovitosti iznošenjem svih...
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
ANALIZA PROJEKTA AUTOHTONE KUĆE U KRIŽEVCIMA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Martina Zrno
Kako se danas sve više govori o mogućnostima dobivanja sredstava iz EU i nacionalnih fondova, kao vanjskih izvora financiranja poduzetničke ideje, vrlo je važno pažljivo planiranje projekta od same ideje pa sve do konačne realizacije kako bi se na vrijeme mogle otkloniti eventualne teškoće ili negativni učinci za projekt, te u konačnici i skratiti vrijeme potrebno za njegovu realizaciju. Rad se bavi analizom slučaja planiranja projekta obnove stare građevine u gradu Križevcima...
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.
Tomislav Zrinski
Poljoprivredno gospodarstvo potrebno je razvijati i unaprjeđivati kako bi se ono održalo i kao takvo doprinosilo svojoj svrsi i ciljevima. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju pružila se mogućnost razvoja poljoprivrednog gospodarstva kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). U radu se metodom razgovora i određenim analizama detektiraju čimbenici koji utječu na uspješnost provedbe projekata za razvoj poljoprivrednog gospodarstva. Za dobivanje preciznijih...
ANALIZA PROVEDBE MJERE "PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU"
ANALIZA PROVEDBE MJERE "PRODUKTIVNA ULAGANJA U AKVAKULTURU"
Nataša Težak
Za razvoj hrvatskog ribarstva i akvakulture u Državnom proračunu RH osigurana su financijska sredstva za provedbu strukturne podrške ribarstvu kroz koju se vrši sufinanciranje različitih projekata u ribarstvu. Kao punopravna članica Europske unije RH ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje od 2014....
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA REZULTATA NATJEČAJA "POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA" U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
Tomislav Heged
Mladi poljoprivrednici imaju potencijal u zaustavljanju negativnih trendova poput zamiranja sela i iseljavanja vitalne skupine stanovnika. Poticanjem mladih poljoprivrednika na bavljenje poljoprivredom direktno će se utjecati na zaustavljanje negativnih trendova kao i na razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Velik utjecaj na navedene razloge imaju natječaji za mlade poljoprivrednike. U ovom radu analizirani su natječaji tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ s...
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA
Mateja Semper
Antimikrobna rezistencija bakterija općenito, pa tako i sojeva bakterije Escherichia coli, rastući je problem u cijelom svijetu do kojeg je došlo zbog pretjerane i često nepotrebne upotrebe antibiotika. Uzgoji svinja nisu izuzeti od spomenutog problema, a rezistentni sojevi bakterije Escherichia coli javljaju se i u konvencionalnim i u organskim uzgojima. U ovom istraživanju pretražena su 44 patogena soja crijevne E. coli izdvojeni iz prasadi na sisi i odbite prasadi, podrijetlom iz...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC D.O.O. U 2016
Tomislav Fulir
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i vinove...
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
ASORTIMAN SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA U POLJOAPOTECI POLJODJELAC d.o.o. u 2016.
Tomislav Fulir
SAŽETAK Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljodjelac d.o.o.’’ u Zlataru, pa sam odlučio ponudu asortimana proljetnog sjetvenog i sadnog materijala, s kojom sam se tamo upoznao, obraditi u svojem završnom radu. Tijekom stručne prakse upoznao sam se sa procedurom nabave roba, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavali su se veliki i mali paketići sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir, sadnice voćaka i...
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
ASORTIMAN SJEMENSKOG KUKURUZA I REPROMATERIJALA U POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI PRVČA U 2015.
Karlo Krznar
U ovom radu analizira se pokus Petrokemije u kojem se prati utjecaj III. prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitanivne pokazatelje pšenice na pokusnim površinama Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Pokus je posijan 25.10.2016. te je predkultura bila lupina. U pokusu je posijano 9 sorata pšenice: Sofru, Graindor,Athlon, Julie, Izalco, Lenoy, Hyfi, Renan i Bernstein, te je pokus posijan u 3 varijante. Tijekom pokusa pratile su se faze ravoja pšenice, te su se radila...
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja
Ivan Klarić-Treska
Predmet istraživanja u ovom radu je „Analiza i specifičnosti poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na fiskalno-knjigovodstveni aspekt poslovanja“. U radu su opisani organizacijski oblici djelovanja poljoprivrednih gospodarstva u Republici Hrvatskoj, te specifičnosti pojedinog organizacijskog oblika. Opisuje se proces registracije i upisa obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te upis u Registar poreznih...
Analiza obrazovnih programa destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Analiza obrazovnih programa destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Sandra Kantar
Rad se bavi analizom formalnih i neformalnih programa obrazovanja u području turizma u Republici Hrvatskoj i Krapinsko zagorskoj županiji. Konstatira se da aktualni programi ne prate trendove u ruralnom turizmu i destinacijskom menadžmentu u ruralnom turizmu. Budući da je Krapinsko zagorska županija uglavnom ruralno područje koje obiluje prirodnim, kulturnim, povijesnim i drugim bogatstvima u kojoj se i ruralni turizam počinje snažno razvijati, prema mišljenju autorice postoji...
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Marta Povijač
Kultura poklanjanja cvijeća u raznim prigodama prisutna je u cijelom svijetu od davnina. Cvjetne vrste koje se poklanjaju bilo komadno ili kao aranžirano cvijeće ovise o prigodi, navikama kupaca i kulturi stanovništva. U Hrvatskoj je poklanjanje cvijeća, pa samim time i kupnja, daleko ispod prosjeka drugih zemalja, a i sam izbor cvjetnih vrsta je puno uži, sveden na svega nekoliko vrsta. Cilj ovog istraživanja je utvrditi koje vrste rezanog cvijeća se najviše prodaju. U svrhu ovog...

Paginacija