specijalistički diplomski stručni
ANALIZA PARAMETARA KAKVOĆE JUNEĆIH POLOVICA S OBZIROM NA PASMINU I SPOL

Tomislav Fabijanec (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima