završni rad
ANALIZA KVANTITATIVNIH I KVALITATIVNIH POKAZATELJA ZRNA KUKURUZA PROIZVODNO DEMONSTRACIJSKOG POKUSA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2013.

Jelena Pažur (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima