Paginacija

UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017.
Antonela Vukadin
Soja je kultura koja je danas rasprostranjena širom svijeta. Na području Hrvatske soja se prvi put pojavljuje između 1876. i 1878. godine. Najveće površine zasijane sojom nalaze se u Sjevernoj Americi, dok u Hrvatskoj se najveće površine sojom nalaze u Slavoniji i Baranji. Agrotehnička važnost soje je vrlo velika jer soja posjeduje kvržice koje se nalaze na korijenu biljaka i žive u simbiozi s bakterijama. Njihov zadatak je da dušik iz zraka pretvaraju u dušik lako pristupačan...
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA KOMPONENTE PRINOSA RAZLIČITIH GENOTIPOVA SOJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. i 2018.
UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA KOMPONENTE PRINOSA RAZLIČITIH GENOTIPOVA SOJE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. i 2018.
Ružica Zvonar
Na površinama Visokoga gospodarskog Učilišta u Križevcima, tijekom 2017. i 2018. godine provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja genetske adaptabilnosti najvažnijih domaćih genotipova soje na nepovoljne klimatske uvjete, poglavito sušu, a genotipovi soje koji najbolje podnose sušu, koristit će se kao donori gena u budućim križanjima. U istraživanju je bilo uključeno 32 genotipa soje različite duljine vegetacije, a mjerena su svojstva: visina biljke (cm), broj plodnih...
UTJECAJ ZAMRAČIVANJA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA NA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA KRIZANTEMA ( Chrysanthemum indicum "Cosmo")
UTJECAJ ZAMRAČIVANJA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA NA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA KRIZANTEMA ( Chrysanthemum indicum "Cosmo")
Veronika Težak
Krizantema (Chrysanthemum indicum) je cvjetna vrsta iz porodice Asteracece koja se u Hrvatskoj uzgaja kako bi krasila posljednja počivališta naših najmilijih te se uglavnom prodaje u vrijeme Svih svetih. U plastenicima poljoprivrednog gospodarstva Težak od početka kolovoza do početka studenog 2021. godine proveden je pokus sa šest kultivara krizanteme Cosmo. Jedna varijanta krizantema zamračivana je nakon što su sadnice već posađene u cvjetne posude, dok je druga varijanta...
UTJECAJ ZEOLITA NA PRIRAST I UVJETE DRŽANJA U TOVU SVINJA
UTJECAJ ZEOLITA NA PRIRAST I UVJETE DRŽANJA U TOVU SVINJA
Romeo Pocrnić
Istraživanje utjecaja zeolita na prirast i uvjete držanja u tovu svinja provedeno je na dvije skupine PIC tovljenika linije 337, na PGO Domagoj. U svakoj je skupini bio po 250 svinja. U pokusnoj je skupini svinjama u smjesu tijekom čitavog tova dodavano 2,5% zeolita te je zeolit posipavan po podu na betonsku rešetku u količini 300 g po boksu svaki dan. Kontrolna vaganja po četiri nasumično odabrane jedinke od ukupno 19 iz boksa provedena su 21., 42., 63., i 84. dan i tijekom čitavog...
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.
Anđelko Jurenić
Sustav za pročišćavanje otpadnih voda je ispravan način kako čovjek treba odgovorno postupati prema vodi uzetoj iz prirode te njenom vraćanju u istu. Vodu valja pročistiti do tog stupnja da njenim ponovnim vraćanjem ne narušimo prirodnu ravnotežu i kvalitetu okoliša. Poboljšanje sustava za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj je prioritet Nacionalne strategije zaštite okoliša (NN 46/2002). Nužno je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s Direktivom 91/271/EEZ o...
UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA DVOREDNOG KOMBAJNA PRI VAĐENJU KRUMPIRA
UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA DVOREDNOG KOMBAJNA PRI VAĐENJU KRUMPIRA
Luka Krčmar
U radu je istraživan rad vučenog dvorednog kombajna GRIMME SE 260. Utvrđivana je radna brzina uređaja pri vađenju krumpira, radni učinak i gubitci. Mjerenja su izvršena kod tri različita stupnja prijenosa. Nakon prolaza dvorednog kombajna za vađenje i transport krumpira do spremnika, utvrdila se količina krumpira koja je ostala na parceli. Utvrđivan je bio broj gomolja (kom.) i masa gomolja (kg). Dobiveni podatci pokazali su da veća brzina kretanja kombajna rezultira većim...
UVOĐENJE HACCP-SUSTAVA U OBITELJSKU TVRTKU "MESNICE KURILOVČAN" D.O.O.
UVOĐENJE HACCP-SUSTAVA U OBITELJSKU TVRTKU "MESNICE KURILOVČAN" D.O.O.
Andrija Pavljak
Implementacija HACCP sustava zakonski je preduvjet u Europskoj Uniji za proizvođače hrane već nekoliko godina. Uvođenje HACCP sustava podrazumijeva sustavnu identifikaciju i nadzor nad svim izvorima kemijske, fizičke i mikrobiološke opasnosti u bilo kojoj od tehnoloških faza proizvodnje, skladištenja, transporta i distribucije prehrambenih proizvoda. U ovom radu prikazana je implementacija HACCP sustava u maloj obiteljskoj mesnici. Određene su kritične kontrolne točke, te...
UZGOJ BOBA (Vicia faba L.) IZRAVNOM SJETVOM I IZ PRESADNICA ZA PRODAJU U SVJEŽEM STANJU
UZGOJ BOBA (Vicia faba L.) IZRAVNOM SJETVOM I IZ PRESADNICA ZA PRODAJU U SVJEŽEM STANJU
Tomislav Tomičić
Uobičajen način uzgoja boba za mlado zrno je izravna sjetva rano u proljeće čim to vremenski uvjeti dozvole. U ponekim godinama stanje tla i vremenski uvjeti ne dozvoljavaju ranu sjetvu pa se uzgoj iz presadnica može smatrati alternativom za izbjegavanje kasne sjetve. Tijekom 2023. godine na proizvodnim površinama obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Tomičić provedeno je istraživanje na bobu s ciljem da se utvrdi utjecaj načina uzgoja (iz presadnica različite starosti i...
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE NA OPG-U MILAN JURČEVIĆ
Danijel Jurčević
Istraživanje uzgoja sustav krava-tele provedeno je na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Jurčević iz mjesta Ladislav, općina Hercegovac koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2011. do 2017. godine. Vlasnik OPG Jurčević je Milan Jurčević ujedno je i jedini člana gospodarstva koje se bavi proizvodnjom mesa junadi i sustavom krava-tele od 2011. godine. Prvotno se gospodarstvo bavilo proizvodnjom mlijeka, da bi se 2011....
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE PASMINE SALERS NA GOSPODARSTU OREŠKOVIĆ
UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE PASMINE SALERS NA GOSPODARSTU OREŠKOVIĆ
Ivan Orešković
Pod sustav krava - tele podrazumijeva se uzgoj goveda na pašnjaku tijekom cijele godine. Uzgoj u sustavu krava - tele bazira se na proizvodnji mesa ili teleta za daljnji uzgoj. U ovom sustavu koriste se mesne i kombinirane pasmine goveda. Gospodarstvo Orešković počelo se baviti uzgojem goveda pasmine Salers u sustavu krava - tele 2017. kada su uvezli 24 junice i jednog bika iz Francuske. Uvidom u cjelokupnu situaciju na gospodarstvu, izdržljivost goveda te sve pogodne karakteristike za...
UZGOJ I OČUVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
UZGOJ I OČUVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Željka Abramović
Na temelju provedenog istraživanja vidljivo je da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske prepoznao važnost zaštite autohtonih, hrvatskih pasmina i zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj što potvrđuje potpora projekta Kokoš hrvatica u Dalmatinskoj zagori. Postoji dosljednost provedbe uzgojnog programa kokoši hrvatice u Dalmatinskoj zagori (potvrđeno u provedenom intervjuu), prema svim važećim propisanim načelima....
UZGOJ JEZERSKO-SOLČEVSKIH OVACA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
UZGOJ JEZERSKO-SOLČEVSKIH OVACA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Lorena Botković
Jezersko-solčavska ovca je slovenska autohtona pasmina poznata i kao „Slovenka“, najviše je raširena u kontinentalnom djelu Hrvatske. Snaţne je konstitucije, ima prepoznatljiv oblik glave tzv. konveksan profil. Prosječna masa ovaca je oko 70 kg, ovnova do 100 kg. Ima kvalitetniju vunu nego pramenka. Vrlo je dobre plodnosti. Masa janjadi pri roĎenju je 4 kg. a u dobi od 4 mjeseca janjad moţe postići masu od 30 do 35 kg. Uzgaja se i u Republici Hrvatskoj, a razlog njenog uzgoja...

Paginacija