specijalistički diplomski stručni
UTVRĐIVANJE PARAMETARA ONEČIŠĆENJA OTPADNIH VODA NA GRADSKOM PROČISTAČU VELIKA GORICA 2012./2013.

Anđelko Jurenić (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima