Paginacija

UTJECAJ MIKROKLIMATSKIH UVJETA NA DULJINU CVATNJE UKRASNE GRAHORICE
UTJECAJ MIKROKLIMATSKIH UVJETA NA DULJINU CVATNJE UKRASNE GRAHORICE
Anamarija Horvat
Ukrasna grahorica (Lathyrus odoratus ) je jednogodišnja penjačica koja poţeljni florni element tradicijskih cvjetnih vrtova. Zbog dekorativnih cvjetova sve su popularniji kultivari ove vrste koji se uzgajaju uglavnom za rez, dok je tradicijska grahorica sve rjeĎi stanovnik naših vrtova. Cilj istraţivanja bio je utvrditi najpovoljniji poloţaj za uzgoj ukrasne grahorice, te je u tu svrhu postavljen pokus na sunčanom i sjenovitom staništu. Tijekom vegetacije provedena su mjerenja...
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS KRMNOG SIRKA U 2015. GODINI
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS KRMNOG SIRKA U 2015. GODINI
Matija Galović
Sirak je sve zastupljenija kultura u Hrvatskoj, kako zbog proizvodnje voluminozne mase za hranidbu stoke, tako i zbog proizvodnje biomase za biopostrojenja. Hibridi krmnog sirka vrlo se dobro uklapaju u slijed proizvodnje kvalitetne krme na obiteljskim gospodarstvima. U proizvodnji sirka na gospodarstvima primjenjuju se različite gustoće sjetve s različitim oblicima vegetacijskog prostora. Često se primjenjuju širi meĎuredni razmaci, s malim razmacima izmeĎu biljaka u redu. Uţi...
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS KRMNOG SIRKA U 2015. U KRIŽICU
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS KRMNOG SIRKA U 2015. U KRIŽICU
Marko Peršić
U proizvodnji sirka primjenjuju se različite gustoće sjetve s različitim oblicima vegetacijskog prostora. Uži razmaci između redova osiguravaju ujednačenije razmake između biljaka, što povećava efikasnost korištenja svjetla i vlage, što pridonosi stvaranju viših prinosa. U istraživanju je u Vinici (Varaždinska županija) u 2015. godini istraživan je utjecaj vegetacijskog prostora oblika 35 x 8 cm i 70 x 4 cm, pri istoj gustoći sjetve od 35 zrna/m2 , s tri...
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS VOLUMINOZNE MASE HIBRIDA SIRKA INKA
UTJECAJ OBLIKA VEGETACIJSKOG PROSTORA NA PRINOS VOLUMINOZNE MASE HIBRIDA SIRKA INKA
Tomislav Funtek
SAŽETAK Hibridi krmnog sirka vrlo se dobro uklapaju u slijed proizvodnje kvalitetne krme na obiteljskim gospodarstvima. OPG Tkaličanac je gospodarstvo U Velikoj Pisanici (Bjelovarsko-bilogorska županija) koje za potrebe hranidbe mliječnih krava redovito uzgaja sirak. Sjetva se obavlja klasičnom žitnom sijačicom na uske međuredne razmake. U 2012. godini postavljeno je istraživanje s hibridom sirka i sudanske trave Inka, a istraživan je utjecaj oblika vegetacijskog prostora na prinos...
UTJECAJ OBOGAĆENIH KAVEZA NA ODRŽIVOST PROIZVODNJE KONZUMNIH JAJA NA OBITELJSKOJ FARMI KONES-BI D.O.O.
UTJECAJ OBOGAĆENIH KAVEZA NA ODRŽIVOST PROIZVODNJE KONZUMNIH JAJA NA OBITELJSKOJ FARMI KONES-BI D.O.O.
Slaven Babić
Istraživanje je provedeno na farmi KONES-BI iz Velikog Pašijana. Farma se bavi proizvodnjom konzumnih jaja, kapaciteta je 84000 kljunova. U radu je istražena proizvodnja konzumnih jaja iz dva kavezna sustava držanja kokoši nesilica u dvije proizvodne godine u konvencionalnim kavezima i dvije u obogaćenim kavezima. Istražena je proizvodnost, konverzija hrane, mortalitet i kvaliteta jaja. Proizvodnost jaja u obogaćenim kavezima je nešto lošija. Kokoši su nesle manje jaja (308, 310)...
UTJECAJ ODREĐENIH OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA BROJ SOMATSKIH STANICA U MLIJEKU KRAVA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
UTJECAJ ODREĐENIH OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA BROJ SOMATSKIH STANICA U MLIJEKU KRAVA NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
Mirano Borčić
U istraživanju utjecaja određenih okolišnih čimbenika na broj somatskih stanica u mlijeku krava na području grada Križevaca korišteno je 10700 selekcijskih uzoraka mlijeka dobivenih redovitom kontrolom mliječnosti krava. Istraživanje je provedeno na području grada Križevaca u razdoblju od 01.12.2014. do 30.11.2015., s ciljem utvrđivanja kretanja BSS te istraživanja utjecaja određenih okolišnih čimbenika (rednog broja laktacije, stadija laktacije, sezone i veličine stada) na...
UTJECAJ ORGANSKE GNOJIDBE NA PRINOS I MINERALNI SASTAV HRENA (Armoracia rusticana  Ph. Gärten, B. Mey et Scherb)
UTJECAJ ORGANSKE GNOJIDBE NA PRINOS I MINERALNI SASTAV HRENA (Armoracia rusticana Ph. Gärten, B. Mey et Scherb)
Elizabeta Trglačnik
Hren je biljka koja potječe iz jugoistočne Europe, južne Rusije i Ukrajine. Kao intenzivna kultura u Europi većinom je zastupljena na manjim gospodarstvima. U istraživanju korištena je autohtona sorta koja je zaštićena kao Ludbreški hren. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj organsko mineralne gnojidbe na rast i razvoj biljaka te prinos i sadržaj minerala u podanku hrena. Istraživanje je provedeno 2019. na OPG-u Elizabeta Trglačnik u Vidovcu. Pokus je postavljen po...
UTJECAJ PODRIJETLA SJEMENA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE CRNOG KIMA (Nigella sativa)
UTJECAJ PODRIJETLA SJEMENA NA MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE CRNOG KIMA (Nigella sativa)
Silvija Crnčić
Crni kim (Nigella sativa L.) je jednogodišnja zeljasta biljka. Uspravne stabljike i vrlo razgranata. Visine je 20-50 cm. Ima linearne, tanke neparnoperaste listove sivo zelene boje. Cvjetovi su blijedo plavi do bijeli, nježni. Sadrži 5-7 latica širine 2,5 cm. Tučak se sastoji od velikog broja oplodnih listića koji se razviju u plod. Odlikuju se pojavom nektara. Plod je kapsula, odnosno tobolac sa 3-7 folikula ispunjenih sjemenkama. Sjemenke su crne ili blijedo sive užlijebljene...
UTJECAJ PROJEKATA NA UPRAVLJANJE TVRTKOM DB SCHENKER U KONTEKSTU POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
UTJECAJ PROJEKATA NA UPRAVLJANJE TVRTKOM DB SCHENKER U KONTEKSTU POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
Aida Tutundžić
Na svim društvenim razinama, u svim poduzećima i u svim odjelima organizacije, menadžment je ključna funkcija za postizanje korporativnog uspjeha. Postizanje ciljeva poduzeća, odnosno učinkovito korištenje resursa poduzeća temeljni je cilj menadžmenta. Upravljanje je sposobnost da se zna što, kako i kada nešto učiniti i da se osigura da se to učini što učinkovitije. Upravljanje projektima, naravno, osigurava da sve bude napravljeno na način koji vodi ostvarenju zadanog cilja....
UTJECAJ PROVEDBE DRŽAVNE POTPORE NA BROJNO STANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UTJECAJ PROVEDBE DRŽAVNE POTPORE NA BROJNO STANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mladen Boljkovac
Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja stvarane su uglavnom prirodnom selekcijom i odraz su lokalne tradicije i podneblja i do današnjih dana nisu pretrpjele značajne prom-jene, tako da prema svojim proizvodnim karakteristikama ne mogu konkurirati plemenitim konvencionalnim pasminama. Uvidjevši vrijednost izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja koja se očituje u prirodnoj, ekonomskoj, socijalnoj i kulturološkoj razini svake države, a u želji da zaustavi njihovu...
UTJECAJ RAZLIČITIH METODA ISPITIVANJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH KULTURA
UTJECAJ RAZLIČITIH METODA ISPITIVANJA NA KLIJAVOST SJEMENA POVRTNIH KULTURA
Leo Ljubić
U Republici Hrvatskoj gotovo se sve sjeme povrća uvozi, a klijavost se kontrolira u laboratorijima za ispitivanje kvalitete sjemena. Kontrola klijavosti provodi se samo na sjemenu koje se uvozi u rinfuzi i prepakirava u Hrvatskoj dok se kod sjemena koje se uvozi upakirano u mala pakiranja klijavost ne kontrolira. Laboratoriji za ispitivanje sjemena provode analize prema Pravilniku o metodama uzorkovanja i ispitivanje sjemena (NN 99/08). Za svaku biljnu vrstu pravilnik propisuje nekoliko...
UTJECAJ RAZLIČITIH SUSTAVA OBRADE TLA NA PARAMETRE PRINOSA I KVLITETE PŠENICE U MAKRO POKUSU U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
UTJECAJ RAZLIČITIH SUSTAVA OBRADE TLA NA PARAMETRE PRINOSA I KVLITETE PŠENICE U MAKRO POKUSU U 2019. NA AGRONOMSKOM SVEUČILIŠTU MENDEL
Stjepan Novak
Cilj ovoga istraživanja bio je promatrati promjene parametre prinosa i kvalitete zrna kod različitih tipova obrade tla( minimalne obrade tla i konvencionalne obrade) u vegetacijskoj godini 2018/2019 u mjestu Žabčice u Češkoj. Promatranjem utvrđen je pad prinosa kod oba tipa obrade tla ali su parametri kvalitete kod oba oblika obrade porasli kod konvencionalne obrade porasli za masu 1.000 zrna (8,26 g), hektolitarsku masu (0,76 kg/hl) i postotak bjelančevina (4,2 %), te minimalne...

Paginacija