specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KLIMATSKIH PRILIKA NA PRINOS I KVALITATIVNA SVOJSTVA RAZLIČITIH HIIBRIDA KUKURUZA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU KRIŽEVCI

Marko Potroško (2018)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima