Paginacija

Socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području Grada Zagreba
Socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području Grada Zagreba
Marko Jazvić
U radu se istraţuju socio-ekonomska ograničenja integrirane i ekološke proizvodnje na području grada Zagreba koristeći sekundarne izvore kao što su provedena istraţivanja te dostupna literatura. Usprkos globalnoj gospodarskoj krizi, svjetska potraţnja za ekološkim proizvodima je i dalje u porastu. Povećanu potraţnju za ekološkim proizvodima prati i povećana ponuda. Glavna ograničenja za kupnju ekološke hrane su cijene takvih proizvoda, nedostupnost ekoloških proizvoda na...
Stresna osjetljivost kod rasplodnih nerastova u Republici Hrvatskoj
Stresna osjetljivost kod rasplodnih nerastova u Republici Hrvatskoj
Matija Tomašić
SAŽETAK Molekularni test za otkrivanje sva tri genotipa (HalNN, HalNn i Halnn) pouzdana je, brza i točna metoda. U istraživanom razdoblju, od 2014. do 2017. godine, na stres osjetljivost ukupno je testirano 724 nerasta odabranih za rasplod. Prosječni rezultati četverogodišnjeg istraživanja PCR metodom pokazuju da je genotip HalNN bio zastupljen s udjelom od 91,02% u ispitivanoj populaciji svinja, genotip HalNn 8,56% i genotip Halnn u svega 0,41%. Rezultati testiranja po pasminama kroz...
Strojna mužnja krava u govedarskom praktikumu Srednje gospodarske škole Križevci
Strojna mužnja krava u govedarskom praktikumu Srednje gospodarske škole Križevci
Karlo Maček
Istraživanje je provedeno tijekom 2022. godine u Govedarskom praktikumu srednje gospodarske škole Križevci. Farma se bavi intenzivnom proizvodnjom već 42 godine. Praktikum broji 6 krava holstein pasmine, 1 normande pasmine i 20 simentalaca. Junica 5 holstein, 2 normande i 18 simentalki i 8 ženskih teladi pasmine simentalac. Mlijeko koje proizvode otkupljuje mliječna industrija Dukat i mljekarski praktikum. Proizvodnja mlijeka je pod kontrolom kvalitete mlijeka Hrvatske...
TEHNOLGIJA PROIZVODNJE KAMILICE U PODUZEĆU "SILADI" d.o.o. KOTORIBA
TEHNOLGIJA PROIZVODNJE KAMILICE U PODUZEĆU "SILADI" d.o.o. KOTORIBA
Petar Mikulan
Kamilica je jednogodišnja zeljasta biljka i sije se svake godine, ali je uvrštena u skupinu višegodišnjih nasada te su na taj način zakonski zaobiđeni propisi o plodoredu. Kamilica ima veliku ekonomsku vrijednost u svjetskoj trgovini ljekovitim biljem i jedna je od najvažnijih ljekovitih kultura. U proizvodnji ljekovitog bilja u Hrvatskoj dominira kamilica, godišnja proizvodnja je cca. 2.500 ha. Da bi uzgoj kamilice bio uspješan potrebno je savladati tehnologiju proizvodnje...
TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MESA U TIBLICI NA OPG-U ĐURAN
TEHNOLOGIJA DOBIVANJA MESA U TIBLICI NA OPG-U ĐURAN
Valentina Juras
Istraživanje tehnologije spremanja mesa u tiblicu i upravljanje troškovima u 2014. godini je provedeno na OPG Đuran u Slakovcu. Ovo gospodarstvo ima zaokruženi ciklus proizvodnje, a s obzirom da i hranu proizvode sami te imaju finalne proizvode ponosno nose naziv „Od njive do stola“. Osim proizvodnje hrvatskog izvornog Mesa ʹz tiblice, bave se i proizvodnjom prerađevina kao što se: kobasice, slanine i čvarci. Uvjeti uzgoja, držanja i hranidbe svinja na gospodarstvu su...
TEHNOLOGIJA I EKONOMIČNOST EKOLOŠKE PROIZVODNJE LIJESKE NA OPG HOBOLIĆ ALEN
TEHNOLOGIJA I EKONOMIČNOST EKOLOŠKE PROIZVODNJE LIJESKE NA OPG HOBOLIĆ ALEN
Antonija Huzjak Hobolić
Lijeska je druga najvažnija kultura, nakon oraha, koja ima jezgrasti plod. Lijeska je jedna od jednostavnijih poljoprivrednih kultura kod koje se mehanizacija može dobro iskoristiti što također uvelike olakšava proces uzgoja. Lješnjaci se mogu konzumirati kao stolno voće, a mogu se koristiti i u prehrambenoj industriji, zbog čega za njima vlada velika potražnja. OPG Hobolić Alen nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji te se bavi ekološkim uzgojem lijeske, a trenutno je u...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIJELOG SJEZA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU POZDEREC
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIJELOG SJEZA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU POZDEREC
Marko Jurčec
Bijeli sljez (Althaea officinalis L.) je biljka vrlo pogodna za podizanje višegodišnjih nasada za čije održavanje nije potrebno puno ulaganja i aktivnog rada. Poljoprivredno gospodarstvo Pozderec je osnovano 2014. godine kupnjom zemljišta koje nije bilo u uporabi posljednjih 10 godina. Od samog početka počeli s ekološkim načinom uzgoja. Pri izboru uzgojne površine za nasad bijelog sljeza (Althaea officinalis), odabrano je poljoprivredno zemljište koje se nije koristilo dugi niz...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KRMNIH KULTURA NA DVIJE FARME MLIJEČNIH KRAVA
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KRMNIH KULTURA NA DVIJE FARME MLIJEČNIH KRAVA
Danijel Margetić
Istraživanje tehnologije proizvodnje krmnih kultura provedeno je u 2019. godini na dva gospodarstva, OPG Sabolović i OPG Margetić, Bjelovarsko-bilogorska županija. Oba se gospodarstva bave proizvodnjom kravljeg mlijeka, OPG Sabolović ima i tov goveda. Od 130 grla na OPG Sabolović, 63 su krave (holstein i simentalska pasmina) s dnevnom proizvodnjom mlijeka od 800 l, a na OPG Margetić je 122 grla stoke, 72 krave (holstein pasmina) i 1400 l mlijeka dnevno. Primjenjuju gotovo...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KRMNIH KULTURA NA OPG-U ZADRAVEC I OPG-U BARČAN
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KRMNIH KULTURA NA OPG-U ZADRAVEC I OPG-U BARČAN
Lucija Juršetić
Cilj istraživanja bio je prikazati ustanovljeni sustav proizvodnje krmiva za hranidbu goveda na dva obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), usporediti ih međusobno i s preporukama struke. Osnovna istraživanja obuhvaćala su tehnologiju proizvodnje krmnih kultura. OPG Zadravec (Bogdanovec) i OPG Barčan (Cepidlak) bave se govedarskom proizvodnjom. OPG Zadravec drži ukupno 95 grla s 20 muznih krava, a OPG Barčan ima 40 muznih krava od ukupno 90 grla goveda. Zastupljene su...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KUKURUZA I ZNAČAJKE UZGAJANIH HIBRIDA U 2020. NA OPG KOLENKO MARIJAN
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE KUKURUZA I ZNAČAJKE UZGAJANIH HIBRIDA U 2020. NA OPG KOLENKO MARIJAN
Matija Gudić
Na površinama OPG-a Kolenko Marijan, na području Koprivnice i okolice, provedeno je istraživanje na hibridima: P9911, P0023, P0164, P0200, P0216 i P9978. Cilj rada bio je istražiti tehnologiju proizvodnje te obaviti određena opažanja i mjerenja kako bi se uvidjele pojedine karakteristike navedenih hibrida u proizvodnoj 2020. godini. Na osnovu istraživanja tehnologije proizvodnje hibrida kukuruza uvidjelo se da je na 77% površina pod kukuruzom obavljena ponovljena sjetva. Ne provodi...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE LAVANDE NA OPG BRESTOVEC
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE LAVANDE NA OPG BRESTOVEC
Monika Šalković
Lavanda (Lavandula angustifolia L.) je biljka vrlo pogodna za podizanje višegodišnjih nasada za čije podizanje i održavanje nije potrebno puno ulaganja i novaca te aktivnog rada. Izuzetno je pogodna za ekološki uzgoj zbog svoje prirodne otpornosti na bolesti i štetnike, skromnog prihranjivanja. Radi osiguranja visokih prinosa i kvalitetnog eteričnog ulja visokog udjela biološki aktivnih tvari, potrebno je prije svega dobro poznavati dva najvažnija čimbenika: klimatske uvjete...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SOKOVA OD JABUKE NA OPG HAŽIĆ
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE SOKOVA OD JABUKE NA OPG HAŽIĆ
Patrik Srša
U završnom radu metodom slučaja prikazan je i analiziran tehnološki proces proizvodnje sokova od jabuke na OPG-u Hažić, od proizvodnje sirovine do konačnog proizvoda. Cijeli proizvodni proces odvija se na proizvodnoj liniji marke Sraml, pri nabavi sufinanciranoj iz Europskih fondova. Na taj način OPG Hažić manje vrijedne proizvode kao što su jabuke lošije klase i koje je teško plasirati na tržište pretvara u kvalitetan i vrijedan proizvod koji uspješno plasira na tržište....

Paginacija