specijalistički diplomski stručni
Stresna osjetljivost kod rasplodnih nerastova u Republici Hrvatskoj

Matija Tomašić (2018)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima