Paginacija

Analiza obrazovnih programa destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Analiza obrazovnih programa destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu u Krapinsko-zagorskoj županiji
Valentina Vutmej
Rad se bavi analizom formalnih i neformalnih programa obrazovanja u području turizma u Republici Hrvatskoj i Krapinsko zagorskoj županiji. Konstatira se da aktualni programi ne prate trendove u ruralnom turizmu i destinacijskom menadžmentu u ruralnom turizmu. Budući da je Krapinsko zagorska županija uglavnom ruralno područje koje obiluje prirodnim, kulturnim, povijesnim i drugim bogatstvima u kojoj se i ruralni turizam počinje snažno razvijati, prema mišljenju autorice postoji...
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Analiza prodaje rezanog cvijeća u cvjećarnici "Camellija" Križevci
Marta Povijač
Kultura poklanjanja cvijeća u raznim prigodama prisutna je u cijelom svijetu od davnina. Cvjetne vrste koje se poklanjaju bilo komadno ili kao aranžirano cvijeće ovise o prigodi, navikama kupaca i kulturi stanovništva. U Hrvatskoj je poklanjanje cvijeća, pa samim time i kupnja, daleko ispod prosjeka drugih zemalja, a i sam izbor cvjetnih vrsta je puno uži, sveden na svega nekoliko vrsta. Cilj ovog istraživanja je utvrditi koje vrste rezanog cvijeća se najviše prodaju. U svrhu ovog...
Analize tla i preporuka gnojidbe za luk (Allium cepa L.) na OPG-u Krčmar
Analize tla i preporuka gnojidbe za luk (Allium cepa L.) na OPG-u Krčmar
Marta Povijač
Cilj ovoga rada bio je analizirati ključne fizikalne i kemijske značajke tla u svrhu kontrole njegove plodnosti, kako bi se dale preporuke gnojidbe za proizvodnju luka koja bi osim visokih uroda imala i minimalne rizike po okoliš. Na temelju analiziranih fizikalnih i kemijskih značajki tla preporučena je odgovarajuća mehanizacija koja nije dovela do kvarenja značajki tla. Uzorkovanje je obavljeno na proizvodnim površinama na kojima je uzgajan luk na OPG Krčmar u Vulariji. Izrađene...
Asortiman i prodaja proljetnog sjemenskog reprodukcijskog materijala u poljoprivrednoj apoteci ''Poljocentar'' d.o.o. u Velikim Zdencima u 2013.
Asortiman i prodaja proljetnog sjemenskog reprodukcijskog materijala u poljoprivrednoj apoteci ''Poljocentar'' d.o.o. u Velikim Zdencima u 2013.
Ivan Švub
Stručnu praksu sam odradio u poljoprivrednoj apoteci ‘’Poljocentar’’ u Velikim Zdencima, pa sam odlučio proljetni asortiman s kojim sam se tamo upoznao predstaviti u ovom završnom radu. Također sam se upoznao sa procedurom nabavke robe, radom na blagajni i radom s kupcima. Od proljetnog sjemenskom i sadnog materijala prodavale su se velike i male vrećice sjemena, hibridi kukuruza, sjemenski krumpir i sjemenska jara zob. Najveći izbor hibrida kukuruza je imala sjemenarska tvrtka...
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zdravko Jakuš
U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analiziranih u razdoblju od 2012. do svibnja 2017. godine, ustupljeni od pedološkog laboratorija Srednje škole u Bedekovčini. Cilj istraživanja bio je utvrditi kemijske značajke i biljno hranidbeni kapacitet tala gdje se planira podizanje višegodišnjih nasada i uzgoj jednogodišnjih kultura na području Krapinsko-zagorske županije. Reakcija analiziranih tala za višegodišnje nasade varira od jako kisele do...
BIOEKONOMIJA KROZ PROJEKTE EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ U RAZDOBLJU 2014.-2020.
BIOEKONOMIJA KROZ PROJEKTE EUROPSKOG POLJOPRIVREDNOG FONDA ZA RURALNI RAZVOJ U RAZDOBLJU 2014.-2020.
Martina Strbad
Jedan od prioriteta Europske unije je provedba bioekonomije u gospodarstvu, a cilj je da Europska unija do 2050. godine postane prvi ugljično-neutralni kontinent. Kako bi se to postiglo sve gospodarske grane trebale bi se temeljiti na učinkovitom gospodarenju resursima te primjeni načela bioekonomije u svim proizvodnim procesima. Stoga je važno uvidjeti provode li se i koje su teme bioekonomskih projekata u državama članicama EU. Predmet rada je analiza bioekonomskih projekata...
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
Ema Šok
Biodinamička poljoprivreda oblik je poljoprivrede odnosno jedan od smjerova unutar ekološke poljoprivrede te sveukupno gospodarenje kojim se nastoji maksimalno iskoristiti potencijale određenog eko sustava. Biodinamičko poljodjelstvo utemeljio je Rudolf Steiner na svojim predavanjima 1924. godine. Čini ga širok raspon tehnika, od sadnje po mjesečevom kalendaru do raznih bioloških preparata koji oživljavaju mikrobiološku aktivnost tla. Rezultat je plodnije tlo, zdravije biljke i...
BUČIJADA U IVANIĆ-GRADU KAO PROMOTOR LOKALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
BUČIJADA U IVANIĆ-GRADU KAO PROMOTOR LOKALNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
Marija Rašić
Rad se bavi istraživanjem „Bučijade“ u Ivanić-Gradu kao promotor poljoprivrednih proizvođača. „Bučijada“ u Ivanić-Gradu je treća najposjećenija manifestacija u Zagrebačkoj županiji. Kroz intervju proizvođača koji sudjeluju na „Bučijadi“ i podatcima iz turističke zajednice Ivanić-Grad istražen je utjecaj „Bučijade“ na promociju proizvođača, ali i na promociju grada. Na osnovi dobivenih podataka utvrdilo se da je „Bučijada“ odličan promotor...
CERTIFICIRANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
CERTIFICIRANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Petra Nađ
Predmet ovoga rada je certificiranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, a cilj rada je temeljem provedenih dubinskih intervjua s ekološkim poljoprivrednim proizvođačima, analizirati njihove stavove o ekološkoj proizvodnji s naglaskom na prednostima i nedostacima ekološke certifikacije. Doprinos ovog rada ogleda se u vrijednosti prikupljenih podatak i informacija za postojeće i buduće ekološke proizvođače o samom procesu dobivanja ekološkog certifikata te njegovim prednostima i...
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Silvija Stipić
U današnje vrijeme potrošači prilikom kupnje prehrambenih proizvoda sve veću pozornost pridaju sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Deklaracije su izuzetno vaţne za potrošače, ali i za sve subjekte u poslovanju s hranom. Predmet ovoga rada jesu deklaracije prehrambenih proizvoda i problemi nepotpunih ili pogrešnih deklaracija. Stupanjem na snagu nove Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani definirana su nova pravila za sve subjekte u poslovanju s...
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tajana Škorak
Seoski vrtovi neizostavan su dio kulturne baštine nekoga kraja te su se razvijali usporedno s razvojem određenog ruralnog područja. Glavna karakteristika tradicionalnih cvjetnih vrtova je da podsjećaju na prirodna staništa biljaka koje se nalaze u njima. Tradicijske cvjetne vrste autohtone su vrste određenog kraja. One se mogu podijeliti na jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvijetne vrste. Od jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta najviše su se uzgajale one vrste...
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
Jelena Glavina
Analiza financijskih izvještaja je dio poslovne analize. Analiziramo podatke iz prošlosti kako bih lakše, efikasnije i točnije mogli donositi odluke u budućem poslovanju. Osnovni cilj ovog rada je različitim analitičkim postupcima analizirati poslovanje poduzeća Agromeđimurje d.d. Čakovec u trogodišnjem razdoblju od 2010.-2012. godine i ukazati na problematiku u poslovanju istog. Kada financijska analiza, posebno ona višegodišnja, a temeljena na egzaktnim činjenicama, pokazuje...

Paginacija