Pages

FENOTIPSKA SVOJSTVA KRIŽEVČKE KUKMASTE KOKOŠI I USPOREDBA SA STANDARDOM
FENOTIPSKA SVOJSTVA KRIŽEVČKE KUKMASTE KOKOŠI I USPOREDBA SA STANDARDOM
Marko Jelen
Istraživanje fenotipskih svojstava križevačke kukmaste kokoši bilo je provedeno na pet jata kokoši i pijetlova. Broj životinja po gospodarstvima u jatu je bio različit, od 13 do 5 kokoši i 5 do 1 pijetao. Provedeno je mjerenje vrijednosti za devet tjelesnih mjera: širina trupa, duljina trupa, dubina prsiju, duljina batka, duljina piska, duljina glave, duljina kljuna, širina glave i duljina prsne kosti. Od mjernih instrumenata pri izmjeri su korišteni vrpca i lydtinov štap. Iz...
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA
FIZIKALNI, KEMIJSKI I BIOLOŠKI PARAMETRI KAKVOĆE VODE ZA PIĆE VODOCRPILIŠTA VELIKA GORICA
Spomenko Triplat
U radu su obrađeni fizikalni, kemijski i biološki parametri kakvoće vode za piće uzoraka vode uzete na vodocrpilištu Velika Gorica u 2015. i 2016. godini čiji rezultati su dali uvid u kakvoću vode za piće u navedenim godinama. Poseban osvrt je bio na utjecaj godišnjih doba na navedene parametre te na prisutnost atrazina u vodi za piće, praćenjem njegove koncentracije u odnosu na Pravilnikom propisane MDK. Svrha rada je upoznati se sa kakvoćom vode za piće, vodoopskrbe na...
GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU
GNOJIDBA RAJČICE U HIDROPONSKOM UZGOJU
Ivan Brandt
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine u zaštićenom prostoru tvrtke Zeleni Hit d.o.o. iz Ljubljane. Cilj istraživanja bio je utvrditi gnojidbu i dinamiku hraniva tijekom vegetacije te prinos rajčice sorte Berberana F1. Rajčica je uzgajana na površini plastenika 700 m2 na inertnom supstratu. Tijekom vegetacije fertirigacijom su osigurana hraniva za rast i razvoj. Koncentracije hranjive otopine pripremana je prema preporukama laboratorija dr. B. Pottmanna iz Njemačke koji je...
GOSPODARSKO TEHNOLOŠKE OSOBITOSTI KLONSKIH KANDIDATA SORTE KLEŠČEC U 2018.
GOSPODARSKO TEHNOLOŠKE OSOBITOSTI KLONSKIH KANDIDATA SORTE KLEŠČEC U 2018.
Lovro Ivančić
Godine 2015. na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima podignut je rasadnik plemki sorte Kleščec, s 20 klonskih kandidata. Podizanjem rasadnika stvoreni su uvjeti za daljnja istraživanja ove sorte vinove loze. Tijekom 2018. godine analizirani su mošt i vino 20 klonskih kandidata sorte Kleščec ( K5, K13, K17, K21, K23, K30, K39, K51, K57, K68, K70, K84, K85, K88, K99, K118, K141, K155, K181, K184). Provedene su kemijske analize pH vrijednosti mošta i vina, šećera i kiselina u...
GOSPODARSKO VREDNOVANJE KLONSKIH KANDIDATA KLEŠČECA  K5,  K13, K17,  K21,  K23,  K30,  K39,  K51,  K57,  K68
GOSPODARSKO VREDNOVANJE KLONSKIH KANDIDATA KLEŠČECA K5, K13, K17, K21, K23, K30, K39, K51, K57, K68
Filip Kolar
Proizvodnjom 537 loznih cijepova baznog sadnog materijala, tj. 20 zdravih klonskih kandidata sorte vinove loze Kleščec u Institut für Rebenzüchtung, Hochschule Geisenheim University, stvoreni su uvjeti za podizanje baznog rasadnika plemki ove sorte te je 2015. godine na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima podignut rasadnik plemki sorte Kleščec. Podizanjem rasadnika stvoreni su osnovni preduvjeti za širenje i proučavanje ove sorte. S-SAP metodom potvrđena je sortna...
GOSPODARSKO VREDNOVANJE KLONSKIH KANDIDATA KLEŠČECA K70, K84, K85, K88, K99, K118, K141, K155, K181,K184
GOSPODARSKO VREDNOVANJE KLONSKIH KANDIDATA KLEŠČECA K70, K84, K85, K88, K99, K118, K141, K155, K181,K184
David Petek
Nakon provedbe masovne selekcije te zdravstvene i genetske analize koja je dovela do potvrde autohtonosti, proizvedeno je 537 loznih cijepova baznog sadnog materijala, odnosno 20 klonskih kandidata sorte vinove loze Kleščec u Institut für Rebenzüchtung, Hochschule Geisenheim University. Rasadnik plemki sorte Kleščec podignut je 2015. na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima te su tako stvoreni osnovni preduvjeti za dalje širenje i proučavanje ove sorte. Unutarsortna analiza...
GREŠKE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA OPG IVICA PEKLIĆ
GREŠKE U PROIZVODNJI MLIJEKA NA OPG IVICA PEKLIĆ
Ivica Peklić
Proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima temelj je proizvodnje mlijeka u republici Hrvatskoj. Da gospodarska situacija na gospodarstvima iz mnogih razloga nije dobra i ne osigurava zaustavljanje pada broja isporučitelja mlijeka. Jedno od takvih je i Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Peklić iz Gorice Miholečke koja se nalazi u Općini Sveti Petar Orehovec. U 2014. godini OPG Peklić je mljekari Dukat isporučilo je 74.085 mlijeka 1 razreda kvalitete...
HIDRO I AGRO MELIORACISJKE MJERE UREĐENJA PSEUDOGLEJA NA OPG BRENC
HIDRO I AGRO MELIORACISJKE MJERE UREĐENJA PSEUDOGLEJA NA OPG BRENC
Elvis Brenc
Iz izloženoga može se zaključiti sljedeće: - S obzirom da je izvođenje kanalske mreže suviše skupo zbog malih i rascjepkanih proizvodnih površina preporuča se izvesti nesistematsku cijevnu drenažu sa sisalima promjera 65 mm priključenim na hvatalo 80 mm promjera. - Kako se radi o tlu koje je slabe horizontalne propusnosti za vodu treba provesti podrivanje koso ili okomito na drenove. - Koso postavljeni drenovi u odnosu na slojnice trebali bi riješiti problem pištavaca,...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U  IŠTVANOVIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U IŠTVANOVIĆ
Martin Ištvanović
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva. U razvijenim zemljama udio govedarstva iznosi 60-70 % vrijednosti stočarske proizvodnje i 40-50 % ukupne poljoprivredne proizvodnje. Proizvodnja mlijeka ima izuzetan proizvodno gospodarski značaj jer je namijenjena prehrani stanovništva. Smatra se kako je hranidba mliječnih krava jedan od najsloženiji procesa u proizvodnji mlijeka. Bez kvalitetne proizvodnja stočne hrana (krmnog bilja) kao i kvalitetne hranidbe nema ni uspješne proizvodnje...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ANTONIO PANIĆ
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ANTONIO PANIĆ
Petra Podgorelec
Govedarstvo je u svim razvijenim zemljama svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, jedna od najznačajnijih i najvažnijih grana stočarstva, tj. ukupne poljoprivredne proizvodnje. Govedima se pripisuje sposobnost da od jeftine voluminozne krme mogu proizvesti visoko vrijedne proizvode kao što su meso i mlijeko. Materijali za istraživanje ovog završnog rada prikupljeni su na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Antonio Panić. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA POG HUBZIN MIROSLAV
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA POG HUBZIN MIROSLAV
Valentina Hubzin
Govedarska proizvodnja jedna je od najznačajnijih grana stočarstva i jedna od najvažnijih grana ukupne poljoprivredne proizvodnje. Odgovarajuća hranidba zahtijeva dobro poznavanje hranjive vrijednosti krmiva i njihovo specifično djelovanje na organizam i produktivnost krave. Osim na količinu i sastav mlijeka hranidba uvelike djeluje i na reprodukciju krava kao i na pojavu metaboličkih bolesti. Cilj ovog završnog rada bio je detaljno opisati hranidbu i procijeniti kvalitetu...
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.
HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA ZDENAČKOJ FARMI D.O.O.
Veselin Čadonja
Smatra se kako je hranidba mliječnih krava jedan od najsloženiji procesa u proizvodnji mlijeka. Bez kvalitetne proizvodnja stočne hrana (krmnog bilja) kao i kvalitetne hranidbe nema ni uspješne proizvodnje mlijeka. Cilj rada imao je za svrhu da se bolje upoznam sa procesom proizvodnje mlijeka, i krmiva te hranidbom kao jednim od ključnih elemenata u svakom proizvodnom procesu. Praksu sam odradio na „Farmi Zdenci“. U svrhu prikupljanja podataka o farmi služio sam se metodom...

Pages