Paginacija

Analize tla i preporuka gnojidbe za luk (Allium cepa L.) na OPG-u Krčmar
Analize tla i preporuka gnojidbe za luk (Allium cepa L.) na OPG-u Krčmar
Marta Povijač
Cilj ovoga rada bio je analizirati ključne fizikalne i kemijske značajke tla u svrhu kontrole njegove plodnosti, kako bi se dale preporuke gnojidbe za proizvodnju luka koja bi osim visokih uroda imala i minimalne rizike po okoliš. Na temelju analiziranih fizikalnih i kemijskih značajki tla preporučena je odgovarajuća mehanizacija koja nije dovela do kvarenja značajki tla. Uzorkovanje je obavljeno na proizvodnim površinama na kojima je uzgajan luk na OPG Krčmar u Vulariji. Izrađene...
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
BILJNO HRANIDBENI KAPACITET TALA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Zdravko Jakuš
U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analiziranih u razdoblju od 2012. do svibnja 2017. godine, ustupljeni od pedološkog laboratorija Srednje škole u Bedekovčini. Cilj istraživanja bio je utvrditi kemijske značajke i biljno hranidbeni kapacitet tala gdje se planira podizanje višegodišnjih nasada i uzgoj jednogodišnjih kultura na području Krapinsko-zagorske županije. Reakcija analiziranih tala za višegodišnje nasade varira od jako kisele do...
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA U REPUBLICI HRVATSKOJ I OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO BIOMARA KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE
Ema Šok
Biodinamička poljoprivreda oblik je poljoprivrede odnosno jedan od smjerova unutar ekološke poljoprivrede te sveukupno gospodarenje kojim se nastoji maksimalno iskoristiti potencijale određenog eko sustava. Biodinamičko poljodjelstvo utemeljio je Rudolf Steiner na svojim predavanjima 1924. godine. Čini ga širok raspon tehnika, od sadnje po mjesečevom kalendaru do raznih bioloških preparata koji oživljavaju mikrobiološku aktivnost tla. Rezultat je plodnije tlo, zdravije biljke i...
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
DEKLARIRANJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Silvija Stipić
U današnje vrijeme potrošači prilikom kupnje prehrambenih proizvoda sve veću pozornost pridaju sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Deklaracije su izuzetno vaţne za potrošače, ali i za sve subjekte u poslovanju s hranom. Predmet ovoga rada jesu deklaracije prehrambenih proizvoda i problemi nepotpunih ili pogrešnih deklaracija. Stupanjem na snagu nove Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani definirana su nova pravila za sve subjekte u poslovanju s...
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
DETERMINACIJA, SAKUPLJANJE SJEMENA I INVENTARIZACIJA TRADICIJSKIH CVJETNIH VRSTA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI
Tajana Škorak
Seoski vrtovi neizostavan su dio kulturne baštine nekoga kraja te su se razvijali usporedno s razvojem određenog ruralnog područja. Glavna karakteristika tradicionalnih cvjetnih vrtova je da podsjećaju na prirodna staništa biljaka koje se nalaze u njima. Tradicijske cvjetne vrste autohtone su vrste određenog kraja. One se mogu podijeliti na jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvijetne vrste. Od jednogodišnjih i dvogodišnjih cvjetnih vrsta najviše su se uzgajale one vrste...
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
DETERMINIRANJE UZROKA POKRETANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PODUZEĆE AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
Jelena Glavina
Analiza financijskih izvještaja je dio poslovne analize. Analiziramo podatke iz prošlosti kako bih lakše, efikasnije i točnije mogli donositi odluke u budućem poslovanju. Osnovni cilj ovog rada je različitim analitičkim postupcima analizirati poslovanje poduzeća Agromeđimurje d.d. Čakovec u trogodišnjem razdoblju od 2010.-2012. godine i ukazati na problematiku u poslovanju istog. Kada financijska analiza, posebno ona višegodišnja, a temeljena na egzaktnim činjenicama, pokazuje...
DOPUNSKE AKTIVNOSTI SEOSKOG TURIZMA KEZELE
DOPUNSKE AKTIVNOSTI SEOSKOG TURIZMA KEZELE
Lea Ištuk
Rad se bavi istraživanjem ponude dopunskih aktivnosti na seoskom turizmu Kezele, jednom od najpoznatijih seoskih turizama u kontinentalnoj Hrvatskoj. Kroz intervju i razgovor s vlasnikom, fotodokumentaciju i podatke dobivene tijekom odrađivanja stručne prakse na seoskom turizmu Kezele, istražuju se sadašnje dopunske aktivnosti koje imaju u svojoj ponudi za posjetioce. Na osnovi dobivenih podataka, također se predlažu nove dopunske aktivnosti čijom bi se primjenom unaprijedilo...
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
DRUŠTVENA OBILJEŽJA KULTURNE BAŠTINE KALNIČKOG KRAJA
Ružica Višak
Ovim završnim radom žele se prikazati obilježja kulturne baštine kalničkog kraja. Želi se prikazati na koje sve načine udruge, općina i Turistička Zajednica Kalnika kroz organizaciju raznih manifestacija i događaja doprinose sveukupnoj društvenosti kalničkog kraja. Istraživanje je provedeno metodom intervjua s osobama koje su važne u radu udruga i općine Kalnik, a koje su zadužene za čuvanje kulturne baštine kalničkog kraja. Rezultati istraživanja su pokazali da su...
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
DRUŠTVENI OKVIR RURALNE KULTURNE BAŠTINE VRBOVCA I OKOLICE
Samantha Lujić
Predmet ovog rada je prikaz povijesnih činjenica koje su utjecale na oblikovanje kulturne baštine u ruralnom području vrbovečkog kraja. Cilj rada je analizirati karakteristike ruralnog društva i njegov utjecaj na razvoj kulturnog identiteta, a svrha rada je, povratno, afirmirati uzajamni odnos kulturne baštine za društveni razvoj vrbovečkog područja, a koju je potrebno očuvati i za sljedeće generacije. U radu je korišten anketni upitnik o socioekonomskim obilježjima...
DRUŠTVENI ZNAČAJ KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA U RURALNOM RAZVOJU TUROPOLJA
DRUŠTVENI ZNAČAJ KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA U RURALNOM RAZVOJU TUROPOLJA
Gordana Kuzmec
Kulturna baština je vezana uz ljude i stoga ima veliko društveno značenje, pruža osjećaj pripadnosti i sigurnosti. Ključan čimbenik za očuvanje kulturne baštine je osjećaj ljudi prema vlastitoj kulturi i tradiciji, samim time djeluje poticajno na promociju i prenošenje tog osjećaja na mlađe generacije. Kroz isticanje svojeg kulturnog nasljeđa kulturno-umjetnička društva ciljaju na povećanje kvalitete života, poticanje lokalnog razvoja i čine seoska područja...
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
DRUŠTVENI ZNAČAJ URBANIH VRTOVA U GRADU ZAGREBU
Silvija Mucić
U ovom radu analizira se društveni značaj urbanih vrtova u Gradu Zagrebu putem provedbe intervjua sa stručnjacima zaduženima za razvoj urbanih vrtova i korisnika tih vrtova. Iako urbani vrtovi postoje već desetljećima u Gradu Zagrebu i postojali su primarno zbog uzgoja hrane za vlastite potrebe, danas su urbani vrtovi važni zbog jačanja svijesti o njihovoj ulozi u održivom razvoju, utjecaju ekološki uzgojene hrane na zdravlje čovjeka kao i pokretanju projekta Gradski vrtovi uz...
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH  KONJA U KONJIČKOM CENTRU  MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
DRŽANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH KONJA U KONJIČKOM CENTRU MILL EQUESTRIAN U VELIKOJ BRITANIJI
Ana Krnetić
U radu se opisuje dresurno jahanje – njegova povijest, načela, pravila i dresurnje radnje. Detaljno su opisane dresurne kategorije, od najniže do najveće, navedeni su bodovi potrebni za prelazak u višu kategoriju od postignute i radnje koje se traže od konja u svakoj od njih. Nakon upoznavanja s dresurnim jahanjem, opisano je korištenje i držanje konja u konjičkom centru Mill Equestrian. Vlasnica centra, gđa Fiona Skiper od malena je vezana uz konje, trenirala je u raznim...

Paginacija