Pages

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE LAVANDE NA OPG BRESTOVEC
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE LAVANDE NA OPG BRESTOVEC
Monika Šalković
Lavanda (Lavandula angustifolia L.) je biljka vrlo pogodna za podizanje višegodišnjih nasada za čije podizanje i održavanje nije potrebno puno ulaganja i novaca te aktivnog rada. Izuzetno je pogodna za ekološki uzgoj zbog svoje prirodne otpornosti na bolesti i štetnike, skromnog prihranjivanja. Radi osiguranja visokih prinosa i kvalitetnog eteričnog ulja visokog udjela biološki aktivnih tvari, potrebno je prije svega dobro poznavati dva najvažnija čimbenika: klimatske uvjete...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
Karlo Petrić
Cilj ovih istraživanja bio je opisati i analizirati proizvodnju uljane repice na OPG-u Petrić u 2013./2014. Pratio se uzgoj uljane repice od sjetve do žetve usjeva. Bilježeni su svi agrotehnički zahvati u uzgoju te sve provedene mjere u suzbijanju štetočinja, a nakon žetve utvrđeni su ostvareni prinosi. Sijani su hibridi KWS Hybrirock, Pioneer PT200CL i Pioneer PR46W14 na površini od 10 ha. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima, a kemijske mjere...
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ULJANE REPICE NA OPG-U PETRIĆ U 2013./2014.
Karlo Petrić
Cilj ovih istraživanja bio je opisati i analizirati proizvodnju uljane repice na OPG-u Petrić u 2013./2014. Pratio se uzgoj uljane repice od sjetve do žetve usjeva. Bilježeni su svi agrotehnički zahvati u uzgoju te sve provedene mjere u suzbijanju štetočinja, a nakon žetve utvrđeni su ostvareni prinosi. Sijani su hibridi KWS Hybrirock, Pioneer PT200CL i Pioneer PR46W14 na površini od 10 ha. Sve agrotehničke mjere obavljene su u agrotehnički optimalnim rokovima, a kemijske mjere...
TEHNOLOGIJA UZGOJA BOROVNICA I VALORIZACIJA SORTI HANNAS CHOICE, DUKE I DRAPER U TVRTCI DARBLU, D.O.O.
TEHNOLOGIJA UZGOJA BOROVNICA I VALORIZACIJA SORTI HANNAS CHOICE, DUKE I DRAPER U TVRTCI DARBLU, D.O.O.
Maja Bundović
Borovnica je voće koje je izrazito traženo na svjetskom tržištu. Hrvatska ima većinu uvjeta koji su potrebni za uspješan uzgoj, te su ju proizvođači prepoznali kao isplativu kulturu. Pokusom tijekom vegetacijske 2017. godine, u tvrtki Dar blue d.o.o., utvrđeno je da su sve tri ispitivane sorte borovnica (Hannah's Choice, Duke i Draper) u hidroponskom uzgoju postigle izvrsnu kakvoću i prosjek veličine ploda prve klase. Iz provedenih kemijskih analiza zaključeno je da rana sorta...
TEHNOLOGIJA UZGOJA GRAŠEVINE I SIVOG PINOTA U KALNIČKOJ POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI KALNIK
TEHNOLOGIJA UZGOJA GRAŠEVINE I SIVOG PINOTA U KALNIČKOJ POLJOPRIVREDNOJ ZADRUZI KALNIK
Adrijan Renjak
Istraživanje je bilo provedeno u vinogradima na području kalničkog vinogorja. Praćene su sorte graševina i pinot sivi. Svrha istraživanja bila je praćenje različitog opterećenja sorti (6-8 rodnih mladica) te način uzgoja vinove loze u Kalničkoj poljoprivrednoj zadruzi u Kalniku. Vinogradarska godina je bila iznimno loša uslijed prevelikih količina oborina s malim brojem sunčanih dana. Grozdovi su bili manji nego što je to uobičajeno. Iz rezultata vidljivo je kako su ključnu...
TEHNOLOGIJA UZGOJA I POMOLOŠKE OSOBINE TREŠANJA NA POKUŠALIŠTU VISOKOGA GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
TEHNOLOGIJA UZGOJA I POMOLOŠKE OSOBINE TREŠANJA NA POKUŠALIŠTU VISOKOGA GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA
Tajana Husain
U voćnjaku-pokušalištu Visokog gospodarskog Učilišta u Križevcima praćena je pomotehnika i agrotehnika suvremenog načina uzgoja trešnji. Praćene su sorte: Narana, Vigred, Canada Giant, Regina, Kordia, Giorgia i Sweet Heart. Tijekom vegetacijske 2018. godine praćene su i sve fenološke faze rasta i razvoja ispitivanih sorti. Nakon zriobe i berbe analizirane su pomološke osobitosti ispitivanih sorti (masa ploda i koštice, širina ploda, topljiva suha tvar, te ukupne kiseline i...
TEHNOLOGIJA UZGOJA MALINA I POMOTEHNIČKE OSOBINE SORTE POLKA NA OPG-U STRNKA
TEHNOLOGIJA UZGOJA MALINA I POMOTEHNIČKE OSOBINE SORTE POLKA NA OPG-U STRNKA
Siniša Bošnjak
Malina je voće koje je izrazito traženo na svjetskom tržištu. Hrvatska ima sve uvjete koji su potrebni za optimalan uzgoj malina, međutim hrvatski poljoprivrednici još uvijek nisu prepoznali malinu kao isplativu kulturu. Pokusom tijekom vegetacijske 2018. na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu STRNKA uz isti sustav pomotehnike i agrotehnike utvrđeno je da korištenje sustava uzgoja s naslonom povećava količinu uroda i kakvoću ploda maline sorte Polka, te ujedno omogućava i...
TENDENCIJE KRETANJA POVRTNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2009.-2013.
TENDENCIJE KRETANJA POVRTNE PROIZVODNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ 2009.-2013.
Petra Tomiša
U završnom radu obrađeno je stanje povrtlarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj, kroz razdoblje pet godina (2009.-2013.) s osvrtom na neke pokazatelje u Evropskoj Uniji. U radu su obrađene površine, ukupna proizvodnja, proizvodnja po hektaru, potrošnja, te izvoz i uvoz povrća u promatranom razdoblju. Prognozirane su i tendencije kretanja buduće povrtlarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Sagledani su čimbenici koji utječu na postojeće stanje u toj proizvodnji danas, te mogući...
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ"  RIJEKA
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ" RIJEKA
Tea Uremović
Istraživanje za izradu ovog rada provedeno je u udruzi „Pegaz“ u Rijeci s ciljem promoviranja provođenja terapijskog jahanja i prikaza utjecaja terapije i konja na osobe s posebnim potrebama. Spomenute metode terapija u ovom radu i slična istraživanja mogu doprinijeti poboljšanju terapija i boljem napretku korisnika, boljem dresiranju konja te komercijalizaciji proizvodnje specifične opreme za terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje predstavlja već dugi niz godina dokazanu metodu...
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ"  RIJEKA
TERAPIJSKO JAHANJE U UDRUZI ZA TERAPIJU I AKTIVNOST POMOĆU KONJA "PEGAZ" RIJEKA
Tatjana Tušek
Istraživanje za izradu ovog rada provedeno je u udruzi „Pegaz“ u Rijeci s ciljem promoviranja provođenja terapijskog jahanja i prikaza utjecaja terapije i konja na osobe s posebnim potrebama. Spomenute metode terapija u ovom radu i slična istraživanja mogu doprinijeti poboljšanju terapija i boljem napretku korisnika, boljem dresiranju konja te komercijalizaciji proizvodnje specifične opreme za terapijsko jahanje. Terapijsko jahanje predstavlja već dugi niz godina dokazanu metodu...
TOV JUNADI NA FARMI "TREMA" TSH ČAKOVEC D.D.
TOV JUNADI NA FARMI "TREMA" TSH ČAKOVEC D.D.
Mario Lacković
Tov junadi predstavlja osnovu proizvodnje junećeg, odnosno goveđeg mesa. Povećanje opsega proizvodnje današnjih proizvođača, napretka hranidbe i genetike, iskorištavanje hrane biljnog podrijetla i njezine pretvorbe u hranjive tvari potrebne čovjeku, govedarstvu daju veliku vrijednost i stavljaju u vrh proizvodnje. Danas tržište stavlja veliki naglasak na kvalitetu mesa te uglavnom traži junetinu s manjim udjelom masnog tkiva i što većim udjelom mišićnog tkiva. Kako bi se...
TOV JUNADI U PODUZEĆU PAMEKS D.O.O.
TOV JUNADI U PODUZEĆU PAMEKS D.O.O.
Nikola Poharc
Završni rad napravljen je na poduzeću Pameks d.o.o. koje se nalazi u općini Sveti Petar Orehovec. Istraživanje se provelo kroz obavljanje stručne prakse VI. semestra. Spomenuto poduzeće bavi se tovom junadi. Na svojih 5 farmi broje 1000 grla junadi, koju od njih, prosječne težine 650 kilograma, otkupljuje Vajda. Junad težine do 200 kg dolazi iz Rumunjske, jer tržište na prostoru Republike Hrvatske ne može isporučiti toliku telad, a i velika je razlika u cijeni. Za tov se koriste...

Pages