specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA HACCP-a U MALOPRODAJI MESA I MESNIH PROIZVODA

Sanja Varadin (2015)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima