završni rad
PRINOS I KOMPONENTE PRINOSA ULJANE REPICE U DEMONSTRACIJSKOM POKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2015./2016.

Josipa Valaško (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima