Paginacija

ZAŠTITA JABUKA U VOĆNJAKU PZ ZAČRETJE U MIRKOVCU U 2008. I 2009. GODINI
ZAŠTITA JABUKA U VOĆNJAKU PZ ZAČRETJE U MIRKOVCU U 2008. I 2009. GODINI
Dijana Golubić
U ovom završnom radu praćena je i evidentirana pojava bolesti i štetnika u voćnjaku jabuka Mirkovec (Krapinsko-zagorska županija) u 2008. i 2009. godini. Analizirane su vremenske prilike tijekom vegetacije te pojava bolesti i štetnika. Voćnjak je tretiran prema klimatskim prilikama te prema preporukama savjetodavne službe. U obje godine najvažnije bolesti bile su krastavost jabuke i pepelnica, a od štetnika jabučni savijač i lisni mineri te je obavljeno po 15 tretiranja u svakoj...
ZDRAVESTVENO ZBRINJAVANJE GOVEDA NA OPG-U JAMBRIŠAK U PERIODU OD 2013.DO 2015.
ZDRAVESTVENO ZBRINJAVANJE GOVEDA NA OPG-U JAMBRIŠAK U PERIODU OD 2013.DO 2015.
Ivana Knežević
Istraživanje je provedeno u razdoblju od 2013. do 2015. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Jambrišak. Gospodarstvo je raspolagalo sa 31 grlom, od toga bilo je 16 krava, 8 junica, 4 bika i 3 teleta, simentalske pasmine. Dnevno je gospodarstvo proizvodilo oko 250 litara mlijeka koje se svaki drugi dan isporučivalo otkupljivaču Dukatu. Svoje životinje drže u staji na vezanom sistemu. Bolesti koje su se pojavljivale u razdoblju od 2013. do 2015. godine bile su upala vimena...
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA U PRASILIŠTU TVRTKE SIZIM D.O.O.
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKA U PRASILIŠTU TVRTKE SIZIM D.O.O.
Kristina Kralj
U radu su prikazani rezultati istraživanja zdravstvene problematike u prasilištu tvrtke Sizim d.o.o. na području općine Legrad u razdoblju od 2011. do 2015. godine. Analizirano je ukupno 5 uzoraka krmača u tom razdoblju. Napravljena je analiza na slijedeće parametre: reproduktivni ciklus krmača, plodnost, indeks prasenja, mrtvorođenja, i zdravstvene probleme prilikom prasenja. Od ukupno 5 istraživanih krmača, svaka je imala cca 10 mrtvorođene prasadi najčešće zbog teškoća u...
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKE TOVNE JUNADI NA OPG-U MIKOVIĆ
ZDRAVSTVENA PROBLEMATIKE TOVNE JUNADI NA OPG-U MIKOVIĆ
Marija Hanžek
Tema završnog rada je praćenje zdravstvene problematike tovne junadi na OPG-u Miković u 2016. godini. Gospodarstvo se bavi uzgojem tovne junadi pasmine belgijsko plavo govedo. U praćenoj godini u tovu se nalazilo 87 grla belgijsko plavog goveda. Bolesti koje su se najčešće pojavljivale u tovnih goveda tijekom 2016. godine na OPG-u Miković su: bronhitis, bronhopneumonija goveda, enzotska upala pluća i transportna groznica junadi. Preventivne mjere sprečavanja pojave bolesti na OPG-u...
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U ŠMAR U PERIODU OD 2012. DO 2015. GODINE
Valentina Šmar
Govedarstvo je najvažnija grana stočarstva u svijetu. U načinu uzgoja goveda postoje tri glavna tipa, a to su: mliječno, mesno i kombinirano govedarstvo. U Republici Hrvatskoj uzgojem goveda bave su uglavnom mala seoska gospodarstva gdje su i sami uzgajivači nešto stariji ljudi. Govedarstvo U Hrvatskoj prolazi kroz lošu etapu, što dokazuje svakodnevno smanjenje broja farmi. Najveća zastupljenost goveda kod nas je simentalske pasmine, a zatim slijedi Hostein. Bolesti koje se...
ZNAČAJ INOVATIVNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA OPG HARAČI I NJIHOV UTJECAJ NA UKUPNO POSLOVANJE
ZNAČAJ INOVATIVNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA OPG HARAČI I NJIHOV UTJECAJ NA UKUPNO POSLOVANJE
Kristina Huzak
U ovom diplomskom radu cilj je objasniti pojam menadžmenta i menadžera kroz provođenje projekta unutar poljoprivrednog gospodarstva. Za dokazivanje hipoteza provedena je financijska analiza petogodišnjeg poslovanja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Harači (OPG Harači) kako bi se istražio utjecaj uvođenja inovativnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poslovni rezultat OPG-a. Važan čimbenik za uspješnost poslovanja je i dobra edukacija i pripremljenost poduzetnika koja...
Zastupljenost zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ponudi ruralnog turizma središnje Hrvatske
Zastupljenost zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ponudi ruralnog turizma središnje Hrvatske
Ines Jelen
Rad se bavi istraživanjem ponude zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na namjernom uzorku 107 ruralno-turističkih gospodarstava središnje Hrvatske evidentiranih u Nacionalnom katalogu Ruralnog turizma. Istraživanje je provedeno u dva dijela. U prvom dijelu istraženi su i analizirani svi podaci dostupni iz Nacionalnog kataloga Ruralnog turizma i istražene su sve dostupne internet stranice gospodarstava te su analizirani dostupni jelovnici. Od 107 analiziranih gospodarstava...
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zdravka Andrašić
Izvorne i zaštićene pasmine predstavljaju vrijedan genetski nasljeđe stvarano stotinama godina i kao takve se trebaju zaštiti i očuvati. Za razliku od selektiranih pasmina koje su se pokazale osjetljive na bolesti i klimatske uvjete, izvorne pasmine imaju sposobnost prilagodbe na sve prisutnije klimatske promjene. Osim toga mogu služiti kao temelj za poboljšanje značajki postojećih pasmina domaćih životinja, mogu se koristiti u održavanju i korištenju pašnih površina,...
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Nikolina Kralj
Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište. Sigurnost hrane se vezuje uz pojmove rizika i opasnosti. Ovim završnim radom žele se istražiti stavovi potrošača o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane koja se plasira na tržište Republike Hrvatske. Provedeno je anketno istraživanje na uzorku od 164...

Paginacija