Paginacija

ZNAČAJ INOVATIVNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA OPG HARAČI I NJIHOV UTJECAJ NA UKUPNO POSLOVANJE
ZNAČAJ INOVATIVNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA OPG HARAČI I NJIHOV UTJECAJ NA UKUPNO POSLOVANJE
Kristina Huzak
U ovom diplomskom radu cilj je objasniti pojam menadžmenta i menadžera kroz provođenje projekta unutar poljoprivrednog gospodarstva. Za dokazivanje hipoteza provedena je financijska analiza petogodišnjeg poslovanja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Harači (OPG Harači) kako bi se istražio utjecaj uvođenja inovativnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na poslovni rezultat OPG-a. Važan čimbenik za uspješnost poslovanja je i dobra edukacija i pripremljenost poduzetnika koja...
Zastupljenost zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ponudi ruralnog turizma središnje Hrvatske
Zastupljenost zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ponudi ruralnog turizma središnje Hrvatske
Ines Jelen
Rad se bavi istraživanjem ponude zaštićenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na namjernom uzorku 107 ruralno-turističkih gospodarstava središnje Hrvatske evidentiranih u Nacionalnom katalogu Ruralnog turizma. Istraživanje je provedeno u dva dijela. U prvom dijelu istraženi su i analizirani svi podaci dostupni iz Nacionalnog kataloga Ruralnog turizma i istražene su sve dostupne internet stranice gospodarstava te su analizirani dostupni jelovnici. Od 107 analiziranih gospodarstava...
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zaštita autohtonih pasmina domaćih žiuvotinja kroz provedbu državnih potpora
Zdravka Andrašić
Izvorne i zaštićene pasmine predstavljaju vrijedan genetski nasljeđe stvarano stotinama godina i kao takve se trebaju zaštiti i očuvati. Za razliku od selektiranih pasmina koje su se pokazale osjetljive na bolesti i klimatske uvjete, izvorne pasmine imaju sposobnost prilagodbe na sve prisutnije klimatske promjene. Osim toga mogu služiti kao temelj za poboljšanje značajki postojećih pasmina domaćih životinja, mogu se koristiti u održavanju i korištenju pašnih površina,...
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Ştavovi potrošača o sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj
Nikolina Kralj
Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane „od polja do stola“ koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište. Sigurnost hrane se vezuje uz pojmove rizika i opasnosti. Ovim završnim radom žele se istražiti stavovi potrošača o sigurnosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane koja se plasira na tržište Republike Hrvatske. Provedeno je anketno istraživanje na uzorku od 164...

Paginacija