Paginacija

USPOREDBA TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH KARAKTERISTIKA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SIJENA MARKE GASPARDO I VICON
USPOREDBA TEHNIČKO-EKSPLOATACIJSKIH KARAKTERISTIKA LINIJE STROJEVA ZA SPREMANJE SIJENA MARKE GASPARDO I VICON
Marijo Lovreković
U radu se uspoređuju tehničko-eksploatacijske karakteristike dvije linije strojeva za spremanje sijena, linije marke Gaspardo i Vicon. Istraživanje je provedeno na strojevima poduzeća BKL iz Rovišća, koje je zastupnik i distributer za navedene marke strojeva za spremanje sijena. U radu su korištene metode prikupljanja, analize i obrade podataka o strojevima za spremanje krme. Za potrebe istraživanja usklađenosti kapaciteta strojeva u liniji za spremanje krme provedeno je...
USPOREDNA ANALIZA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG POLJOPRIVREDNOG PROLJETNOG BJELOVARSKOG SAJMA, KAO SPECIFIČNOST ELEMENATA PROMOTIVNOG SPLETA U PERIODU OD 2001.-2017.
USPOREDNA ANALIZA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG POLJOPRIVREDNOG PROLJETNOG BJELOVARSKOG SAJMA, KAO SPECIFIČNOST ELEMENATA PROMOTIVNOG SPLETA U PERIODU OD 2001.-2017.
Alen Kunić
Bjelovarski sajam d.o.o. je tvrtka koje se bavi održavanjem raznih sajamskih manifestacija. Proizvod Bjelovarskog poljoprivrednog sajma je usluga. Usluga izlaganja raznih poljoprivrednih proizvoda i pružanja mogućnosti njihovim proizvođačima da na tematski organiziranom skupu istaknu vrijednost vlastitog proizvoda i pokušaju ga plasirati do krajnjeg potrošača. Poljoprivreda je uži pravac sveukupnog gospodarstva, pa sukladno tome poljoprivredni sajam okuplja točno određenu...
USPOREDNA ANALIZA RADA TRAKTORA NA OPG-U MIKULANDI
USPOREDNA ANALIZA RADA TRAKTORA NA OPG-U MIKULANDI
Marko Mikulandi
U radu se uspoređuje i analizira rad traktora na OPG-u Mikulandi na području Bjelovarsko-bilogorske županije u mjestu Dautan. Istraživanje je provedeno na traktorima i strojevima na OPG-u Mikulandi. OPG se bavi tovom vlastite junadi i tovom svinja, za njih je veoma važno proizvoditi dovoljne količine hrane, ali uz to mora paziti i na optimalnu kvalitetu. U radu su korištene metode prikupljanja, analize i obrade podataka o traktorima i njihovom korištenju na OPG Mikulandi. Za...
USPOREDNI PRIKAZ UZGOJA AUTOHTONIH PASMINA CRNE SLAVONSKE I KRŠKOPOLJSKE SVINJE
USPOREDNI PRIKAZ UZGOJA AUTOHTONIH PASMINA CRNE SLAVONSKE I KRŠKOPOLJSKE SVINJE
Dejan Bačani
Svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Mnoge pasmine domaćih životinja nisu mogle izdržati modernu gospodarsku utakmicu te su stoga nepovratno nestale. U ovom radu prikazan je opis dvaju autohtonih pasmina iz dviju država članica EU koje su registirane kao zaštićene pasmine pojedine države. Jedna od njih je crna slavonska svinja registirana u Republici Hrvatskoj te krškopoljska svinja registirana u Republici Sloveniji. Crna slavonska svinja je bila...
UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVSTVENU KAKVOĆU MLIJEKA
UTJECAJ ABIOTSKIH ČIMBENIKA NA ZDRAVSTVENU KAKVOĆU MLIJEKA
Katarina Goričanac
Radom je obuhvaćena obrada rezultata za 129 krava iz dva različita uzgoja, Farma A sa 109 i Farma B sa 20 grla. U istraživanju utjecaja abiotskih čimbenika na zdravstvenu kakvoću kravljeg mlijeka na dvije farme (farma A u Virovitičko – podravskoj županiji i farma B u Koprivničko–križevačkoj županiji) različitog uzgoja i držanja, korišteni su podatci iz godine 2017. i 2018. dobiveni redovitom kontrolom u dva laboratorija, interni laboratorij samokontrole tvornice sira...
UTJECAJ AGROEKOLOŠKIH ČIMBENIKA RAZLIČITIH LOKALITETA NA KOMPONENTE PRINOSA GENOTIPOVA KUKURUZA U 2017. I 2018.
UTJECAJ AGROEKOLOŠKIH ČIMBENIKA RAZLIČITIH LOKALITETA NA KOMPONENTE PRINOSA GENOTIPOVA KUKURUZA U 2017. I 2018.
Krunoslav Hunjak
Klimatske promjene uvjetovale su ljudima, biljkama i životinjama način i mjesto života. Globalno zagrijavanje, toplinski stres, suša, slanost itd., drastično utječu na produktivnost usjeva i ugrožavaju sigurnost hrane. Potreba multidisciplinarnih istraživanja je sve prisutnija u stvaranju usjeva otpornih na abiotičke i biotičke stresove koji mogu održati produktivnost usjeva. Suša je glavni i najčešći uzrok, često puta i nerentabilnih prinosa. U ovom radu prikazani su...
UTJECAJ BIOLOŠKO-DINAMIČKIH PRIPRAVAKA NA SADRŽAJ HUMUSA U TLU
UTJECAJ BIOLOŠKO-DINAMIČKIH PRIPRAVAKA NA SADRŽAJ HUMUSA U TLU
Maja Štefok
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj biološko - dinamičkih pripravaka na sadržaj humusa u tlu. U istraživanju su korišteni rezultati analiza prosječnih uzoraka tala, analizirani 2017. i 2020. godine u nasadima ribizla i dunje. Utvrđeno je da je primjena biološko - dinamičkih preparata u nasadima uglavnom imala pozitivan učinak na sadržaj humusa u tlu. Sadržaj humusa najviše se povećao za tri godine u nasadu ribizla, na parceli Lužan Srednja, u sloju tla 0 - 30 cm, za...
UTJECAJ BIOSTIMULATORA NA RAST, RAZVOJ TE SADRŽAJ MINERALA U CVIJETU PRAVE LAVANDE (Lavandula angustifolia Mill.)  
I LAVANDINA (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel)
UTJECAJ BIOSTIMULATORA NA RAST, RAZVOJ TE SADRŽAJ MINERALA U CVIJETU PRAVE LAVANDE (Lavandula angustifolia Mill.) I LAVANDINA (Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel)
Dora Čižmak
Prava lavanda i hibridna lavanda su višegodišnje biljke koje pripadaju porodici Lamiaceae. Uzgajaju se zbog cvjetova koji sadrže eterično ulje, stoga prava lavanda daje manji prinos cvjetova i sadrži relativno manje količine eteričnog ulja od lavandina daje veći prinos cvijeta i ulja. Eterična ulja se danas aktivno koriste u kozmetičkoj, prehrambenoj i parfemskoj industriji. Na stabilnost ulja tijekom skladištenja uslijed njihovog katalitičkog djelovanja mogu djelovati elementi...
UTJECAJ BRZINE KRETANJA UREĐAJA ZA USITNJAVANJE BILJNIH OSTATAKA NA KAKVOĆU RADA I RADNI UČINAK
UTJECAJ BRZINE KRETANJA UREĐAJA ZA USITNJAVANJE BILJNIH OSTATAKA NA KAKVOĆU RADA I RADNI UČINAK
Marin Šešelj
U završnom radu istraživan je utjecaj brzine kretanja uređaja za usitnjavanje biljnih ostataka Maschio M100 na kakvoću rada i radni učinak. Istraživanje je obavljeno na površini VGUK kod tri različite brzine. Nakon utvrđivanja intenziteta usitnjavanja odnosno dužine usitnjenih stabljika kakvoća rada bila je zadovoljavajuća i kod njaveće brzine kretanja, 2,0 m/s. S obzirom da veća radna brzina rezultira i veći radni učinak a što je i cilj kod svakog radnog postupka, može se...
UTJECAJ COVID-19 KRIZE NA PROMJENE STAVOVA I PERCEPCIJE PONAŠANJA POTROŠAČA U OBRASCIMA POTROŠNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
UTJECAJ COVID-19 KRIZE NA PROMJENE STAVOVA I PERCEPCIJE PONAŠANJA POTROŠAČA U OBRASCIMA POTROŠNJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
Zvonimir Kleflin
Pojava pandemije COVID-19 za cijeli svijet bila je velika nepoznanica. Potpuno se promijenio svakodnevni način života, ustaljenje i redovne navike u privatnom životu, ali i radnom mjestu. U anketi je sudjelovao 391 ispitanik iz 11 zemalja. Temeljem rezultata provedenog istraživanja ustanovljeni su glavni čimbenici koji su utjecali na donošenje odluka o kupnji i konzumaciji poput hrane, tako se je došlo do spoznaje da pitanje prepoznatljivosti proizvođača utječe na odabir...
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
Ana Poljak
Utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna svojstva crne slavonske svinje Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina čiji nastanak datira iz druge polovine 19 stoljeća. Uvođenjem modernih pasmina i križanaca, broj crnih slavonskih svinja drastično se smanjio no opstanak pasmine više nije ugrožen. Pasmina je dobro prilagođena za držanje na otvorenom i tradicionalni sustav uzgoja. Cilj ovog rada je utvrditi i analizirati utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna...
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
UTJECAJ DOBI PRVOPRASKINJA NA REPRODUKTIVNA SVOJSTVA CRNE SLAVONSKE SVINJE
Ana Poljak
Utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna svojstva crne slavonske svinje Crna slavonska svinja je autohtona hrvatska pasmina čiji nastanak datira iz druge polovine 19 stoljeća. Uvođenjem modernih pasmina i križanaca, broj crnih slavonskih svinja drastično se smanjio no opstanak pasmine više nije ugrožen. Pasmina je dobro prilagođena za držanje na otvorenom i tradicionalni sustav uzgoja. Cilj ovog rada je utvrditi i analizirati utjecaj dobi kod prvog prasenja na reproduktivna...

Paginacija