Paginacija

TOV PILIĆA NA OPG MARIO SAJKO-JALŽABET
TOV PILIĆA NA OPG MARIO SAJKO-JALŽABET
Ana Balent
Cilj ovog rada bio je opisati tehnologiju proizvodnje pilećeg mesa na OPG Sajko Mario u Jalžabetu. Gospodarstvo se prostire na površini od 1,5 ha na kojoj se nalaze se 2 peradnjaka kapaciteta 20 000 pilića. Tvrtka Valipile d.o.o. osigurava gospodarstvu jednodnevne piliće i hranu za cijeli tov. Hibridi koji su se koristili u tovu za vrijeme ovog istraživanja bili su Cobb i Ross. Tov pilića trajao je 43 dana. Istraživanje je provedeno na ukupno 40 000 pilića. Jednodnevni pilići...
TOV SIVNJA NA OPG ĐURANEC
TOV SIVNJA NA OPG ĐURANEC
Ana Buturac
Istraživanje u svrhu izrade završnog rada Tov svinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Đuranec je provedeno tijekom 2018. godine na gospodarstvu Đuranec. Analizirani su proizvodni rezultati u tovilištu kroz tri proizvodna turnusa tova svinja. Gospodarstvo posjeduje suvremenu opremu za hranidbu i održavanje mikroklime. Svi odojke na gospodarstvu nabavljaju s iste farme, PIC genetiku, što pozitivno utječe na zdravstveno stanje tovljenika i proizvodne rezultate. Ulazna masa...
TRADICIJSKI OBRTI KAO RURALNO-TURISTIČKE ATRAKCIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
TRADICIJSKI OBRTI KAO RURALNO-TURISTIČKE ATRAKCIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI
Mateo Golubić
Tradicijski su obrti jedna od turističkih atrakcija koja čuva identitet lokalne zajednice, a samim time i privlači veliki broj posjetitelja. Njihova je glavna uloga očuvanje kulturne baštine, a pritom daju autentičnost destinaciji i kreiraju prepoznatljivu sliku destinacije. Njihova je važnost značajna i u ruralnom razvoju zato što doprinose ekonomskom jačanju manjih mjesta pa bi bilo izvrsno kada bi vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava registrirali tradicijske obrte...
TRADICIONALNA UPOTREBA LJEKOVITOG I AROMATIČKOG BILJA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE
TRADICIONALNA UPOTREBA LJEKOVITOG I AROMATIČKOG BILJA NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE
Dora Vizjak
Mirisna ljubičica (Viola odorata L.) poznata je ljekovita, jestiva i ukrasna biljka koja cvate privlačnim mirisnim cvjetovima rano u proljeće u uvjetima kontinentalne klime. Sakupljeno je više populacija sa staništa u Mokricama, naseljeno mjesto u sastavu grada Oroslavja, Krapinsko- zagorska županija. Biljke su mjerene 3 puta tijekom vegetacije mirisne ljubičice, na četiri različite lokacije. Sa svake lokacije mjereno je po 10 biljaka. Nakon zadnjeg mjerenja biljke su izvađene iz...
TRANSMISIVNE BOLESTI PASA I MAČAKA USTANOVLJENE NA PODRUČJU RADA  VET-POINT AMBULANTE
TRANSMISIVNE BOLESTI PASA I MAČAKA USTANOVLJENE NA PODRUČJU RADA VET-POINT AMBULANTE
Anita Alagić
U završnom radu opisane su transmisivne bolesti pasa i mačaka dokazane na području rada Vet-Point ambulante. Detaljno su opisani prijenosnici bolesti – vektori koje u ovom slučaju čine člankonošci. Uz opis svakog pojedinog vektora opisane su konkretno one bolesti koju pojedini prenosi. Nakon općeg upoznavanja prijenosnika i samih bolesti opisano je postupanje s istima u Vet-Point ambulanti počevši od postupaka kod sumnje na određenu bolest, dijagnoze te liječenja istih....
TRENDOVI U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI OD 2009. DO 2019. GODINE
TRENDOVI U GOVEDARSKOJ PROIZVODNJI U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI OD 2009. DO 2019. GODINE
Ivanka Mihalic
Zabilježeni su negativi trendovi u govedarskoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj i u Zagrebačkoj županiji u razdoblju od 2009. do 2019. godine te smanjenje broja goveda svih pasmina (osim mesnih). Mladi poljoprivrednici koji rade na OPG-u, budući nasljednici OPG-ova i poljoprivrednici koji se još uvijek bave govedarskom proizvodnjom, ali su pred zatvaranjem proizvodnje ili su se preorijentirali, planiraju i dalje proizvoditi. Svojoj djeci ne savjetuju nastavak govedarske proizvodnje....
TRGOVINSKI ODNOSI IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
TRGOVINSKI ODNOSI IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
Anton Berišić
Predmet ovog rada je prikaz vanjskotrgovinskih odnosa u poljoprivredi između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Iz analiziranih podataka, vidljiva je vrlo značajna suradnja RH u ovom području trgovine sa susjednom zemljom. Usporedbom podataka za posljednjih deset godina također je uočljivo da robnu razmjenu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda RH s Republikom Slovenijom karakteriziraju izuzetno veliki obujam i pretežiti suficit. Od ulaska RH u EU primjetan je uzlazni trend i...
TUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DUGO SELO
TUBERKULINIZACIJA GOVEDA NA PODRUČJU RADA VETERINARSKE AMBULANTE DUGO SELO
Adriana Ivančan
U ovom radu istražili smo kliničku sliku, način širenja tuberkuloze, provođenje i postupak tuberkulinizacije te dijagnostiku. Zdravstveni status goveda na području rada Veterinarske ambulante Dugo Selo kontrolirana je tuberkulinskim testom pri čemu je bovin tuberkulin apliciran intrakutano. Rezultate koje smo dobili tijekom dijagnostičkog ispitivanja na području rada Vetrinarske ambulante Dugo Selo, pokazali su nam kako niti jedna životinja nije bila zaražena tuberkulozom te su...
TURISTIČKE ATRAKCIJE OPĆINE VINICA U FUNKCIJI  RAZVOJA RURALNOG  TURIZMA
TURISTIČKE ATRAKCIJE OPĆINE VINICA U FUNKCIJI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA
Tomislav Zrinski
Bilo koji oblik turizma na nekom području gotovo je nemoguće razvijati, ako na tom području ne postoje turističke atrakcije koje predstavljaju temelj turističke potraţnje. U radu se na području općine Vinica identificiraju postojeće i potencijalne turističke atrakcije za razvoj ruralnog turizma, a zatim se pomoću metodologije „Turistička atrakcijska osnova“ svrstavaju kategorije. Rezultati istraţivanja pokazuju da općina Vinica ima mnoštvo atrakcija na kojima moţe...
TURISTIČKE MANIFESTACIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA
TURISTIČKE MANIFESTACIJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U FUNKCIJI RURALNOG RAZVOJA
Romano Šegović
Predmet ovog rada je analiza turističkih manifestacija Koprivničko - križevačke županije i njihov utjecaj na ruralni razvoj spomenutog područja. U radu je korištena metoda intervjua, a intervjuirani su direktori Turističkih zajednica gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca koji sudjeluju u organizaciji Podravskih motiva, Renesansnog festivala, Križevačkog velikog spravišča i Picokijade. Uočen je doprinos ovih turističkih manifestacija ruralnom razvoju Županije praćenjem...
TURISTIČKI POTENCIJAL KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU AGROTURIZMA ZABOKY SELO
TURISTIČKI POTENCIJAL KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE NA PRIMJERU AGROTURIZMA ZABOKY SELO
Valentina Vutmej
U ovom radu analizira se ruralni turizam Krapinsko-zagorske županije s naglaskom na agroturizam „Zaboky selo“. Očuvana priroda, autentične Zagorske hiže, tradicionalna gastronomija i kultura karakteristične su oznake ruralnog turizma Županije i agroturizma „Zaboky selo“. Metodom intervjua i anketnog upitnika dobivena su saznanja o viđenju razvoja agroturizma iz pozicije vlasnika objekta, te zadovoljstva posjetitelja ukupnim dojmom „Zaboky sela“, koja će biti korisna u...
Tehnologija proizvodnje šećerne repe na OPG-u Puhar u 2014.
Tehnologija proizvodnje šećerne repe na OPG-u Puhar u 2014.
Petar Puhar
Istraživanje je provedeno na OPG – u Puhar u 2014. godini. Gospodarstvo se nalazi u Velikom Otoku, malom selu smještenom u sjevernom dijelu sjeverozapadne Hrvatske, udaljenom 15-tak kilometara od grada Koprivnice. Tradicija poljoprivredne proizvodnje ovog gospodarstva održava se kroz više generacija. U 2014. na gospodarstvu se šećerna repa uzgajala na 22 ha, a proizvodnja je ugovorena sa Viro d.d. Sijane su tri sorte šećerne repe: KWS Jasmina (9 ha), KWS Serenada (9 ha) i Strube...

Paginacija