Paginacija

STAVOVI POTROŠAČA O PONUDI I POTROŠNJI PRIRODNE KOZMETIKE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE
STAVOVI POTROŠAČA O PONUDI I POTROŠNJI PRIRODNE KOZMETIKE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE
Kristina Blatančić
Uporaba kozmetike za osobnu higijenu seţe još u daleku prošlost, a prirodna kozmetika se razvija tek unazad nekoliko desetljeća. Razlika od komercijalno raširene, prirodna kozmetika sadrţi sve prirodne sastojke, a o njenom razvitku prethode nova saznanja o dermatologiji, zdravlja općenito i proizvodnoj tehnologiji. Ţelja potrošaĉa da koristi zdravu, prirodnu kozmetiku sve je veća, isto tako i potraţnja za posebno prilagoĊenom i posebno izraĊenom kozmetikom. Stoga je cilj rada...
STAVOVI PROIZVOĐAČA O PREDNOSTIMA I NEDOSTACIMA PRODAJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA PUTEM MALOPRODAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
STAVOVI PROIZVOĐAČA O PREDNOSTIMA I NEDOSTACIMA PRODAJE EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA PUTEM MALOPRODAJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Profozić
Ekološki uzgoj je način poljoprivredne proizvodnje kojemu je cilj proizvodnja hrane primjenom prirodnih tvari i postupaka pri čemu se zadovoljava jedinstveno tržište te odgovara na potražnju potrošača za ekološkim proizvodima. Razvoj ekološke svijesti, te potreba za konzumacijom ekoloških poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (EPPP) dovelo je do porasta potražnje za ekološki proizvedenom hranom. Podaci pokazuju da je u Europi preko 420 000 ekoloških proizvođača te oko 85 000...
STAVOVI VLASNIKA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA S PODRUČJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE O POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI
STAVOVI VLASNIKA OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA S PODRUČJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE O POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI
Stella Rajić
U radu su prikazani stavovi vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja sjeverozapadne Hrvatske o različitim aspektima poljoprivrede temeljeno na istraživanju provedenom 2021. godine. Podatci pokazuju da su hrvatski poljoprivrednici nezadovoljni stanjem hrvatske poljoprivrede i da smatraju kako su poticaji nužan preduvjet nastavka bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, a većina ispitanika smatra da su poticaji prijeko potrebni za poljoprivredu. Unatoč nezadovoljstvu,...
STOČARSKA PROIZVODNJA NA GOSPODARSTVU STADLER-WATTENWEILER NJEMAČKA
STOČARSKA PROIZVODNJA NA GOSPODARSTVU STADLER-WATTENWEILER NJEMAČKA
Marko Barčan
Završni rad je napravljen na OPG-u Stadler u mjestu Wattenwailer, koje se nalazi u općini Neuburg, a pokrajini Schwaben u Njemačkoj. Istraživanje je provedeno tijekom obavljanja stručne prakse VI. semestra 2014. na gospodarstvu koje se bavi zaokruženom poljoprivrednom proizvodnjom mlijeka, uzgojem stoke te ratarskom proizvodnjom. Farma posjeduje 600 grla stoke, od toga 220 muznih krava, 200 junica, 130 tovne junadi te 50 teladi. Gospodarstvo obrađuje 220 hektara površina. Od...
STRATEŠKO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PRODAJE VINA NA TUZEMNOM TRŽIŠTU
STRATEŠKO ODLUČIVANJE U FUNKCIJI POSTIZANJA KONKURENTNOSTI PRODAJE VINA NA TUZEMNOM TRŽIŠTU
Saša Merunka
Ulaskom u EU, Hrvatska je pružila različite vidove pomoći stanovnicima u ruralnom području, sustavom raznih poticaja. Mnogo poduzetnika i obitelji se sve više odlučuju na ostanak i poljoprivrednu proizvodnju te da ponude svoje proizvode na tuzemnom tržištu. Nažalost, nakon teškog rada i uloženog truda, proizvod nije prodan, najčešće zbog ne konkurentnosti.Veliki dio problema bi se riješio kada bi svaki poduzetnik prije ulaska u proizvodnju postavio ovih par jednostavnih...
STROJEVI I METODE U RACIONALNOJ PROMJENI GNOJOVKE U PROIZVODNJI RATARSKIH KULTURA
STROJEVI I METODE U RACIONALNOJ PROMJENI GNOJOVKE U PROIZVODNJI RATARSKIH KULTURA
Nikola Mikinac
Korištenjem gnojovke, kao kvalitetnog organskog gnoja, tlu se vraćaju bitni elementi za poboljšanje plodnosti tla te se postižu znatno veći i bolji prinosi. Gnojovka predstavlja polutekući stajski gnoj ali bez stelje, koji se primjenjuje u gnojidbi u točno određeno vrijeme, a same količine je najbolje izračunati ukoliko se obavi analiza tla. Prilikom aplikacije bilo bi dobro koristiti moderniju mehanizaciju kako bi se spriječili gubitci hranjiva iz same gnojovke, a i izvršila...
STROJEVI I OPEMA NA FARMI TOVNE JUNADI POLJANSKI LUG
STROJEVI I OPEMA NA FARMI TOVNE JUNADI POLJANSKI LUG
Lucija Idžanović
Cilj ovog rada bio je proučiti strojeve i opremu na farmi tovne junadi, njihovu funkcionalnost i prikladnost za primjenu suvremenih tehnoloških procesa u tovu. Istraživanje je provedeno tijekom 2020. Godine ma farmi tovne junadi Poljanski Lug nedaleko od grada Vrbovca. Kapacitet farme je 2300 grla stoke, te se godišnje utovi 3400 grla stoke muškog i ženskog spola. Životinje se na farmi drže na punom podu, odnosno na dubokoj stelji te se primjenjuje slobodan način držanja goveda....
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA NA OPG TUMPAK
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA NA OPG TUMPAK
Sanela Tumpak
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) Tumpak. Farma je izgrađena 2002. godine, a s intenzivnom proizvodnjom je krenula 2003. godine. Gospodarstvo broji 120 goveda Holštajn pasmine, a od toga 60 muznih krava i 60 teladi i junadi. Mlijeko koje se proizvodi na gospodarstvu otkupljuje mliječna industrija Dukat. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i kontrolom kvalitete mlijeka Hrvatske poljoprivredne...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA OPG ŠMAR
STROJEVI I OPREMA NA FARMI MUZNIH KRAVA OPG ŠMAR
Vito Lučić
Istraživanje je provedeno tijekom 2015. Godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Šmar koje se nalazi u Dropčevcu nedaleko od Vrbovca. Gospodarstvo broji 115 goveda, a od toga je 60 muzih krava, 25 junica i 30 grla tovne junadi. Mlijeko koje se proizvodi na farmi prodaje se mljekari Euromilk, a jednim dijelom i direktnom prodajom na dva mljekomata. Proizvodnja mlijeka na gospodarstvu je pod selekcijskim obuhvatom i kontrolom mlijeka Hrvatske agencije. Držanje goveda na farmi je...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNE JUNADI PODUZEĆA ŠIRJAN D.O.O. KUSIJEVEC
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNE JUNADI PODUZEĆA ŠIRJAN D.O.O. KUSIJEVEC
Bruno Riđanec
Istraživanje strojeva i opreme na farmi tovne junadi provedeno je tijekom 2016. godine u poduzeću Širjan d.o.o., u selu Kusijevec. Farma posjeduje trenutno 3295 komada tovne junadi. Junad se tovi u 2 faze i to predtov koji traje oko 2 mjeseca ili do težine 220 kg te završni tov do 550 kg. Na farmi je slobodan način držanja junadi i to na rešetkastom podu u stajama za završni tov te na dubokoj stelji u staji za predtov. Primarna djelatnost je tov junadi što je i glavni financijski...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNIH PILIĆA NA OPG TATAROVIĆ
STROJEVI I OPREMA NA FARMI TOVNIH PILIĆA NA OPG TATAROVIĆ
Dino Šuveljak
Cilj ovog završnog rada je istražiti strojeve i opremu potrebnu u tovu pilića na peradarskoj farmi, a ujedno istražiti i tehnologiju i uvjete tova pilića. Istraživanje je provedeno na OPG Tatarović iz Dautana, Nova Rača. Istražena je tehnologija tova pilića i strojevi i oprema peradarske farme, sve tehnološke operacije jednog turnusa tova pilića i za to potrebni strojevi i uređaji, te sva potrebna oprema i njena funkcija, od prijema jednodnevnih pilića i njihovog smještaja,...
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV JUNADI OBRTA "ZORA" VRBOVEC
STROJEVI I OPREMA NA FARMI ZA TOV JUNADI OBRTA "ZORA" VRBOVEC
Mladen Tušek
Istraživanje je provedeno tijekom 2014. godine na obrtu Zora u selu Gaj na farmi koja se bavi tovom junadi. Farma posjeduje trenutno 370 komada tovne junadi. Junad se tovi u 2 faze i to predtov koji traje oko 2 mjeseca ili do težine 220kg te završni tov do 550kg. Na farmi je slobodan način držanja junadi i to na rešetkastom podu u stajama za završni tov te na dubokoj stelji u staji za predtov. Primarna djelatnost je tov junadi što je i glavni financijski prihod dok je uslužni...

Paginacija