specijalistički diplomski stručni
STANJE MLJEKARSKOG SEKTORA OD USPOSTAVE SREDIŠNJEG LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETE MLIJEKA (SLKM)

Lucija Majhen (2017)
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima